sv
Kliniskt bevisad viktnedgång
15-20% genomsnittlig viktnedgång
1:1 support från läkare och vårdteam
Säker tillgång av läkemedel
Hemleverans direkt från partnerapotek
*Formuläret tar 4 minuter. Viktnedgångsprogram med GLP-1 läkemedel i kombination med digital rådgivning genom legitimerade läkare, dietister och hälsocoacher. Lämpligt för patienter med BMI >30 eller >27 med riskfaktorer.

Viktnedgång

Vad säger forskningen?

Bild på diagram

Forskningen är entydig gällande GLP-1 analogers effekt på övervikt. I en stor studie med 2 000 överviktiga vuxna hade hälften av deltagarna som använde semaglutid gått ner 15% av sin kroppsvikt, och nästan en tredjedel hade gått ner 20%. Deltagare som bara genomförde livsstilsförändringar gick ner cirka 2,4% av sin vikt. Flertalet andra studier har visat liknande resultat.

Starta utredning
Supernormal™ Hur funkar det
Hur funkar det Behandlingen grundar sig i tre enkla steg
bild på telefon
bild på ett blodprov
Bild på telefon och spruta
Medicinsk viktnedgång med nöjdhetsgaranti
Medicinsk viktnedgång med nöjdhetsgaranti
695 kr/mån bindningstid 6 mån (kostnadsfri provtagning) 895 kr/mån bindningstid 3 mån (kostnadsfri provtagning) 995 kr/mån utan bindningstid + provtagning 1195 kr Pengarna tillbaka om du inte är nöjd efter 30 dagar Kostnad för läkemedel som skrivs ut ingår ej

Vi erbjuder flera betalningsalternativ för vår tjänst. Du börjar med en kostnadsfri bedömning via formulär eller läkarsamtal och avslutar med provtagning för förskrivning av ditt rekommenderade läkemedel. Behandlingen betalas därefter månadsvis. 

*Baserat på studier så mäts effekterna av behandlingen optimalt efter 6 månader.

BMI-Kalkylator

Räkna ut ditt BMI

Ditt resultat:

Fyll i vikt, längd och målvikt för ett beräknat BMI och svar på om du kvalificerar dig för läkemedel.

Längd
cm
Vikt
kg
Målvikt
kg
Kom igång
Supernormal™ Framgångsberättelser
Christers framgångberättelse
Christers framgångberättelse
Genomfört behandling med läkemedlet Wegovy Känner sig starkare i kroppen och kan vara aktiv Upplever minskad aptit och bättre sömn Åtgärdat tidigare risker för prediabetes

“Så länge jag kan minnas har jag försökt gå ner i vikt. De senaste månaderna har jag känt en förändring tack vare Supernormal. Med hjälp av medicinen och deras behandlingsplan har jag inte bara sett resultat på vågen, utan jag har också börjat trivas i min nya livsstil. Jag känner mig inte längre trött om dagarna och kan leka med mina barn igen."

- Christer

Supernormal™ Vad ingår?
Detta ingår i Sn™ Viktnedgång
Recept för läkemedel

Läkemedel för viktnedgång förskrivs direkt vid uppstart av behandling. Läkare hjälper dig i valet av läkemedel, förnyelse av recept samt vid behov av dosjustering. Vårdteamet hjälper även till med tillgänglighet och alternativa läkemedel om det uppstår brist. Kostnad för samtliga läkemedel som skrivs ut ingår ej. 

 

Provtagning och hälsoprofil

För att förskriva läkemedel krävs provtagning av dina blodvärden. Dessa samlas sedan i din journal i din hälsoprofil där läkaren hjälper dig att förstå och optimera din hälsa bortom enbart din vikt. Vid behandling genomförs provtagning cirka var sjätte för att förstå risker och eventuella bieffekter.

 

Läkarledd behandling

Utöver förskrivning av läkemedel har du alltid tillgång till läkarsamtal via chatt, telefon eller video. Läkaren genomför kontinuerlig uppföljning, ger stöd och rådgivning kring behandlingen och ditt välmående.

Kontinuerlig coaching

Coaching utgör en viktig del i resan mot bättre hälsa. Genom våra coacher - som är dietister, sjuksköterskor och farmaceuter - kan vi hjälpa dig att bli och fortsätta vara motiverad till att göra de förändringar som krävs.

Optimering genom hälsotester

Viktnedgång handlar om mer än bara kost. Supernormals användare kan därför testa flera av de faktorer som är avgörande för bibehållen viktnedgång. I dagsläget kan vi testa hormoner som påverkar aptit och mättnad, förstå risker relaterade till din övervikt, samt hur man kan påverka sömnen och förstå hur förändringar i miljön påverkar sina förutsättningar.

Starta utredning
Supernormal™ FAQ
Vanliga frågor Nedan listar vi de vanligaste frågorna om tjänsten.
Är medicinsk viktnedgång mer effektiv än om man försöker själv?

Det korta svaret är ja. Främst då viktminskning är en utmaning för många, inte minst på grund av genetiska faktorer som aktivt motarbetar viktnedgång. För en absolut majoritet är det tyvärr väldigt svårt att bibehålla en framgångsrik viktnedgång genom att enbart lägga om sin kost och träning.

Med moderna metoder, särskilt GLP-1-analoger, ger vi nu tillgång till en effektiv lösning utan behov av kirurgi, där de som behandlar med läkemedel tillsammans med att lägga om sin livsstil kan gå ner upp till 15-20%. I jämförbara studier har de utan läkemedel endast gått ned 2.4% av sin vikt.

 

Vilka läkemedel förskriver Supernormal™?

I de flesta fall och när det finns tillgängligt, förskrivs läkemedel med semaglutid (Ozempic och Wegovy är de mest effektiva på marknaden som får säljas i Sverige). Vi utgår här ifrån dina preferenser och förutsättningar. Då det är en hög efterfrågan på dessa läkemedel, har vi en tät dialog med läkemedelsföretagen och apotek, så att vi snabbt kan meddela dig när läkemedel finns tillgängliga.

Vad är kostnaden för receptbelagda läkemedel?

Det finns flera olika läkemedel för viktnedgång, och priserna varierar från ca 1100 kr/månad till 3300 kr/månad.

Rybelsus är en tablett med mindre effekt, men ändå effektiv, kostar ca 1100 kr/månad.Saxenda är liksom Wegovy och Ozempic en GL1-analog, men som tas varje dag istället för en gång per vecka, och kostar ca 2500 kr/månad.

Wegovy som är den medicin med störst effekt kostar men från 3300 kr/månad.

Ozempic ligger på samma prisklass som Wegovy och är egentligen exakt samma läkemedel, men som produceras avsedd för patienter med diabetes typ 2.

Notera att Supernormal inte tjänar några pengar på läkemedel utan det är apoteken som tar betalt och själva sätter sina priser.

Vem kan få hjälp med medicinsk viktnedgång?

Alla som är mellan 18-75 år kan svara på våra hälsofrågor för att se om det finns ett behov för för behandling hos oss.

Receptbelagda läkemedel rekommenderas för individer med obesitas samt för dem som med övervikt som innehar föreliggande komplikationer eller riskfaktorer relaterat till övervikt. Dessa riskfaktorer kan inkludera högt blodtryck, förhöjda blodfetter, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapné.

Hos supernormal är det alltid den vårdgivande personalens ansvar att utvärdera varje patients unika behov för att säkerställa att de får rätt behandling baserat individuell hälsostatus.

Läkemedelsbehandling ges inte till gravida eller ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.

Vad kostar Supernormals behandlingsprogram?

Vi erbjuder flera betalningsalternativ för vår tjänst. Utredningen börjar med en kostnadsfri bedömning genom formulär eller läkarsamtal och avslutas med provtagning för att förskriva ditt rekommenderade läkemedel.


Behandlingen betalas därefter månadsvis med tre prisalternativ:

- 695 kr/mån bindningstid 6 mån (kostnadsfri provtagning)

- 895 kr/mån bindningstid 3 mån (kostnadsfri provtagning)

- 995 kr/mån löpande utan bindningstid + debitering vid provtagning 1195 kr

 

Baserat på studier så mäts effekterna av behandlingen optimalt efter 6 månader. Kostnad för läkemedel betalas separat.

Finns det några biverkningar?

Precis som för andra mediciner finns det vissa biverkningar. Dessa innefattar främst mage och tarm och är oftast milda och övergående. Du kommer att få information om detta och vad du själv kan påverka under behandlingens gång oavsett läkemedel. För att jobba med läkemedel på ett säkert sätt kommer även dosering att trappas upp långsamt för att minska eventuella risker och biverkningar.

Hälsofördelarna med långvarig/ihållande viktnedgång för våra patienter är enorma. Därför är vi måna om att noggrant följa dig som patient och hjälpa dig ifall biverkningar skulle uppstå. Vårt mål är att möjliggöra för dig att nå en så effektiv, långsiktig och friktionsfri viktnedgång som möjligt.

Varför behöver jag genomgå provtagning?

För att erbjuda dig en säker och effektiv behandling är det viktigt att vi har en tydlig bild av din hälsostatus, vilket görs via blodprovstagning och en uppföljande läkarbedömning. Provtagning görs vid något av våra provtagningsställen, läkarbedömningen sker digitalt.

Vilka prover tas inför behandling?

Provtagning inkluderar analys av blodstatus, blodfetter, lever- och njurfunktion, sköldkörtelfunktion samt blodsockernivåer och genomförs på något av våra anslutna provtagningsställen. Efter provtagningen kommer en av våra läkare att göra en bedömning av dina resultat digitalt. Detta innebär att du kan genomgå hela processen med bekvämlighet från ditt eget hem.

Vart kan jag genomföra provtagning?

För närvarande kan du lämna prover på följande ställen: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Mölndal, Lidköping, Eskilstuna, Katrineholm, Falköping, Örebro, Nyköping, Falun, Hässleholm och Lund. Vi jobbar aktivt med att få till fler orter och tar gärna emot tips.

Saknas din stad? Maila oss med vilket ställe du önskar lämna prover på via [email protected]  

 

Hur mycket kommer jag att gå ner i vikt?

Exakt hur mycket man kommer att gå ner i vikt på en behandling är svår att förutspå. Dels beror det på vilket läkemedel man använder sig av, och även då finns det individuella variationer samt förutsatt att personen själv aktivt arbetar med sin behandlingsplan.

Med exempelvis semaglutid (Ozempic/Wegovy/Rybelsus) har de senaste studierna visat en genomsnittlig viktnedgång på cirka 15% efter strax över ett års användning. Merparten av viktminskningen sker under de första 6 månaderna, och målet med behandlingen är att uppnå och behålla en hälsosam nivå kring BMI 20-25.

Vad kan jag förvänta mig av min behandlingsplan?

Din behandlingsplan kommer att vara skräddarsydd och justeras under behandlingens gång. Du kommer att erhålla vägledning kring kost, sömn, stress och mental hälsa samt fysisk aktivitet - givet att det passar dina behov. Dessutom kommer du att genomgå regelbundna hälsoundersökningar var sjätte månad för att utvärdera framsteg och ha återkommande samtal tillsammans med din läkare och coach för att säkerställa optimalt stöd.

Hur följs mina resultat upp?

Din behandlingsplan kommer att följas upp på flera sätt under behandlingens gång. 

 

  • Chatt/Samtal med vårt Sn™ team som finns för att upprätthålla en kontinuerlig dialog med dig under behandlingens gång för att vägleda och stödja dig genom din viktresa för att säkerställa en god effekt av behandlingen.

 

  • Regelbunden provtagning där vi utvärderar dina hälsomarkörer, blodtryck och framsteg i din viktnedgång. 

 

  • Kontinuerliga formulär som följer upp och ger dig möjlighet att beskriva din upplevelse med behandlingsplan samt göra rum för eventuella förändringar av läkemedel eller upplägg. 

 

Kan jag använda tjänsten utan BankID?

Nej, eftersom Supernormal är en svensk digital vårdgivare måste vi följa alla regler gällande patientdataskydd. Med identifiering via BankID kan vi säkerställa att bara du och ingen annan får tillgång till din information och dialog med oss, vilket är anledningen till att du under vår process får dela ditt personnummer.

Identifikation via BankID är alltså ett skydd för dig och krävs även för att vi ska kunna skriva ut läkemedel.

Övriga frågor?

Har vi missat din fråga? Skriv gärna till oss direkt i chatten, via email eller läs mer under learn.

Chatten är öppen mellan 9-17 måndag-fredag, utöver det nås vi enkelt via mail till [email protected]

 

Starta utredning