sv
Allt du behöver veta
Uppstart

Under programmets första vecka får du genomgå en utredning som består av tre steg:

 

  1. Hälsodeklaration
  2. Identifiering
  3. Provtagning av 35 hälsomarkörer och blodtryck

 

Denna utredning granskas av en läkare som i samråd med dig tar fram en lämplig plan för behandling och medicinering.

Behandling & coaching
Informationen vi får in under utredning använder vi som underlag för att göra din behandling och coaching skräddarsydd för dina behov och mål. Under behandling kommer du få:

  1. Uppföljning och förskrivning av läkare
  2. Utvärdering av dina framsteg
  3. Återkommande hälsocoaching baserat dina resultat, önskemål och behov

Behandlingens längd är individuell och baseras på dina behov och förutsättningar.
Vad är medicinsk viktnedgång?

''Medicinsk viktnedgång förenar moderna läkemedel och rådgivning. Med denna metod går man i genomsnitt ner 1,3kg i veckan.

Dessa läkemedel (GLP1-analoger) verkar genom att öka mättnadskänslan, minska aptiten, fördröja magsäckstömningen, förbättra insulinutsöndringen och stabilisera blodsockernivåerna.

Bäst effekt uppnås i kombination med livsstilsjusteringar, det kommer vi hjälpa dig med.''

 

- Anton, Huvudcoach

Hälsofördelar

"Hälsofördelarna med medicinsk viktnedgång, utöver att nå och bibehålla hälsosam vikt, inkluderar minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar, sänkt blodtryck, minskad inflammation och förbättrad njurfunktion.

 

Många upplever även en allmän förbättring i välbefinnande och energinivåer."


- Simon Körösi, leg. Läkare

Potentiella biverkningar

"Vid vissa fall kan GLP1-analoger ge biverkningar såsom illamående och magbesvär. För den minoritet som upplever sådana besvär minskar de oftast med tiden. Läkare övervakar och justerar vid behov medicinering för säker behandling"

 

- Johanna Elmes, leg Farmaceut

 

Läkemedel & kostnad

Vid behov och i enlighet med läkare brukar vi förskriva Wegovy (Ozempic), Saxenda och Rybelsus.

 

Dessa GLP1-analoger kostar från ca 1000kr per månad. Vilket läkemedel och vilken kostnad just du kommer att hamna på beror på dina förutsättningar, behov, mål och preferenser. (Läkemedel betalas på apoteket)

Säkerhet från Supernormal™

© 2024 Supernormal. Alla rättigheter förbehållna. Supernormal AB är en registrerad vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

 

Alla läkare på Supernormal är legitimerade och registrerade i Sverige. Våra specialister, inklusive dietister, personliga tränare, stressexperter, sömnspecialister och psykologer, är alla certifierade och baserade i Sverige. Vi garanterar att alla våra medicinska experter uppfyller de högsta standarderna för vård och följer svensk lagstiftning, inklusive hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Din hälsa och säkerhet är vår prioritet.

Framgångsberättelser
Christers viktresa
Christers viktresa
Åtgärdat tidigare risker för prediabetes Känner sig starkare i kroppen och kan vara aktiv Upplever minskad aptit och bättre sömn

“Så länge jag kan minnas har jag försökt gå ner i vikt. De senaste månaderna har jag känt en förändring tack vare Supernormal. Med hjälp av medicinen och deras behandlingsplan har jag inte bara sett resultat på vågen, utan jag har också börjat trivas i min nya livsstil. Jag känner mig inte längre trött om dagarna och kan leka med mina barn igen."

- Christer

Store locator is loading from StoreRocket Store Locator App..