sv

Viktnedgång

Vad är Xenical?

Xencial läkemedel tablett

Xenical är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Det innehåller den aktiva substansen orlistat och tillhör läkemedelsgruppen lipas-hämmare. Xenical tas i tablettform och används genom att blockera enzymer i tarmen som normalt bryter ner fett från maten, vilket bidrar till att kroppen absorberar mindre fett från kost. Läkemedlet kan därmed bidra till viktnedgång hos personer med övervikt eller obesitas i kombination med balanserad kost och motion.

 

Kom igång

Fettblockering

Xenical verkar genom att minska upptaget av fett från maten i mag-tarmkanalen vilket kan minska kaloriintaget och bidra till viktnedgång.

Beprövad metod

Xenical är en vetenskapligt beprövad metod för viktnedgång som kan hjälpa till att förbättra hälsan hos personer med obesitas eller kraftig övervikt genom att minska risk för viktrelaterade sjukdomar.

 

Förändrade vanor

För att Xenical ska ge optimal effekt rekommenderas en kost med lägre fettinnehåll. Genom att justera kosten kan man förbättra behandlingens resultat gällande viktnedgång.

Kapselform

Xenical är ett läkemedel i kapselform som tas varje dag i samband med måltid, tre gånger om dagen.Vanliga frågorHur används Xenical för viktnedgång?


Xenical tillhör läkemedelsgruppen lipas-hämmare och verkar genom att minska kroppens absorption av fett från kosten, vilket bidrar till minskat kaloriintag och viktnedgång. Läkemedlet är avsett att användas som del av en övergripande plan för viktnedgång som även inkluderar balanserad kost och motion.


Vad är Orlistat?


Orlistat är den aktiva substansen i Xenical och tillhör gruppen gastrointestinala lipas-hämmare. Det verkar genom att minska aktiviteten hos lipasenzymet i mag-tarmkanalen, vilket begränsar nedbrytningen och absorptionen av fett från kosten. Genom att hindra nedbrytning av fettet minskar kroppens förmåga att absorbera fett, vilket kan bidra till en minskning av fettupptaget från kosten med cirka 30%.


Vilka är de vanligaste biverkningarna av Xenical?


Precis som för andra läkemedel finns det vissa biverkningar. De vanligaste biverkningarna av Xenical kan inkludera fettrik avföring, gasbildning, oljig avföring, ökad avföringsfrekvens och buksmärtor. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.


Hur mycket kommer jag gå ner i vikt under behandling med Xenical?

Exakt hur mycket man kommer att gå ner i vikt under en behandling är svår att förutspå. Xenical har en genomsnittlig viktnedgång om cirka 3% vilket är signifikativt lägre än många av de övriga preparaten. Detta beror på att fettet i maten vi äter har en begränsad effekt på vår totala vikt. Hur ska jag förvara Xenical?

Xenical ska förvaras i ytterkartongen och förvaras från fukt och ljus. Blisterförpackningar förvaras vid högst högst 25 ºC medan glasburkar förvaras vid högst 30 ºC. Förvara alltid läkemedlet utom syn- och räckhåll för barn.


Kan jag ta Xenical med alkohol?


Det är rekommenderat att undvika alkoholintag under behandlingsperioden då alkohol kan påverka läkemedlets effektivitet samt öka risken för biverkningar.


Hur fungerar Xenical om jag är gravid?


Läkemedelsbehandling med Xenical ges inte ammande. För gravida är det viktigt att rådfråga sin läkare innan eventuell behandling, då det ska tas med försiktighet. 


Vad är kostnaden för Xenical?

Kostnaden för samtliga läkemedel Supernormal förskriver varierar beroende på vilket läkemedel som ordinerats samt doseringen som rekommenderats. Kostnad för läkemedel bekostas separat av patienten utifrån apotekens prissättning som kan variera något beroende på apotek. Priset för Xenical brukar ligga runt cirka 280 kr/månad.  Ingår Xenical i högkostnadsskyddet?


Xenical omfattas endast av högkostnadsskyddet för patienter med ett BMI över 35, samt för patienter med diabetes typ 2 med ett BMI över 28. Däremot finns eventuell möjlighet till stöd i form av ersättning från Försäkringskassan, där den exakta ersättningsnivån kan variera beroende på deras bedömning. Vi kan bidra med utlåtande för att stödja ansökan, men det är viktigt att påpeka att den slutliga bedömningen ligger hos Försäkringskassan.


Kan jag köpa Xenical receptfritt? 

Nej, Wegovy finns inte receptfritt utan finns enbart som receptbelagt läkemedel. För att få behandling med läkemedlet behöver du få det utskrivet av en läkare.


Instruktioner för behandlingXenical är ett läkemedel i kapselform som tas i samband med måltid som innehåller fett, oftast tre gånger dagligen. Den ordinerade dosen bestäms av den behandlande läkaren baserat på individuella behov och tolerans. Det är viktigt att följa dessa anvisningar noggrant och att inte ändra dosering utan att samråda med läkare.

Xenical kan tas antingen före, under eller inom en timme efter en måltid. Kapslarna bör sväljas med vatten. Det är viktigt att följa anvisad  tidpunkt för att maximera effektiviteten av läkemedlet.

För att maximera effekten av Xenical rekommenderas en välbalanserad kost med reducerat fettinnehåll. En läkare eller dietist kan bistå med att skapa en lämplig kostplan. Läkemedlet bör även kombineras med regelbunden fysisk aktivitet för att maximera dess effekt och för att uppnå bästa resultat.

Följ upp med läkare regelbundet för att övervaka behandling och eventuella biverkningar. Om du upplever några problem eller har frågor, kontakta din läkare omedelbart.


Övrig viktig information:

Om du glömmer att ta ditt läkemedel, ta det så fort du kommer ihåg inom en timme efter den senaste måltiden och fortsätt sedan att ta läkemedlet som vanligt vid nästa måltid. Notera att det är viktigt att aldrig använda dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har glömt att ta flera doser efter varandra, informera din läkare och följ de råd som ges därifrån.

 

För att komma igång med en behandling behöver du fylla i ett formulär, det tar 4 minuter.


Har du fler frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor eller att komma igång

Supernormal™ Läkemedel för viktnedgång
Wegovy
Wegovy
GLP-1-analog (Semaglutid) 15 - 20 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Wegovy är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan vilket bidrar till viktnedgång. Skillnaden mellan Wegovy och Ozempic är att Wegovy har högre underhållsdos godkänd på 2,4 mg jämfört med Ozempic som har 2 mg vilket kan påverka effekt.

Ozempic
Ozempic
GLP-1-analog (Semaglutid) 15-20% genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Finns ej tillgänglig just nu

Ozempic är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan och kan därmed främja viktnedgång genom att påverka hjärnan vid hunger.

Rybelsus
GLP-1-analog (Semaglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Tablettform som tas dagligen Tillgänglig via MEDS apotek

Rybelsus är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan. Det är den första GLP-1-agonisten som tas via tablett och har samma aktiva substans som Ozempic och Wegovy men skiljer i effekt då man tar den som tablett.

Saxenda
Saxenda
GLP-1-analog (Liraglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Daglig injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Liraglutid och Semaglutid  tillhör båda gruppen GLP-1 analoger som liknar vårt eget tarmhormon som minskar hungern och ökar mättnadskänslan samtidigt som de sänker blodsockernivåerna. Skillnaden mellan de två är halveringstiden som bestämmer hur ofta du behöver ta läkemedlet. Här tas Saxenda dagligen istället för veckovis.

Trulicity
Trulicity
GLP-1-analog (Dulaglutid) 5 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Trulicity är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen dulaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna. Läkemedlet verkar som ett kompletterande läkemedel i samband med kost och motion genom att kontrollera blodsockernivåer med positiv biverkan av viktnedgång. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt mindre än andra läkemedel, vilket gör det nödvändigt med striktare kost och träning under behandling med Trulicity.

Xenical
Xenical
Gastrointestinal lipas-hämmare (Orlistat) 3 % genomsnittlig viktnedgång Kapsel som tas med måltid, tre gånger/dag Tillgänglig via MEDS apotek

Xenical är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna och innehåller orlistat, vilket är en lipashämmare. Läkemedlet verkar genom att motverka nedbrytningen av fett och gör det svårare för kroppen att ta upp fett som kommer via kost. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt lägre än övriga läkemedel vilket beror på att fettet i maten vi äter har en begränsad effekt på vår totala vikt.