sv

Viktnedgång

Hur fungerar medicinsk viktnedgång?

Medicinsk viktnedgång är en genomgående behandling med tillgång till GLP 1-läkemedel, som de senaste åren helt förändrat synen på behandlingen av övervikt och obesitas. Tillsammans med läkemedel, legitimerade läkare och ett vårdteam erbjuds en helhetslösning som tar hänsyn till de fysiska och mentala faktorer som påverkar oss under en pågående viktnedgång. En evidensbaserad metod som har förändrat livet för många människor världen över.

Börja här
BMI Kalkylator För att se om du är lämpad för behandling kan du enkelt använda dig av vår BMI kalkylator.
Supernormal™ Hur går det till
Hur går det till? Tre enkla steg

Supernormal - din partner för en hälsosam viktresa.

Ditt första steg i din viktresa med oss är att använda vår BMI-kalkylator för att beräkna ditt BMI. För att bli godkänd för behandling behöver ditt BMI vara över 27. Om du uppfyller detta går du vidare i processen. Därefter fyller du i formulär som granskas av våra läkare för att bedöma din nuvarande hälsostatus. För att få en mer heltäckande bild genomförs även ett blodprov.

I samband med detta skapar du ditt konto hos oss, som blir din centrala plattform under viktresan. Här kan du följa din behandlingsplan, hantera kontakt med vårt vårdteam och se dina recept.

När du har fått ditt recept och din behandlingsplan på plats, påbörjas din resa. Du får en personlig coach och ett vårdteam som stöttar dig genom hela processen. De kommer att följa upp och checka in med dig regelbundet för att anpassa behandlingen och ge dig stöd för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vanliga frågor


Varför Sn™ Viktnedgång?


På Supernormal strävar vi efter att omdefiniera synen på obesitas genom att tillhandahålla behandling som är vetenskapligt förankrad, som fokuserar på metabolisk hälsa och som samtidigt tar hänsyn till det mentala välmåendet. Obesitas är idag en utbredd sjukdom och kallas ibland en "tyst epidemi", eftersom många inte är medvetna om de långsiktiga riskerna.

Människor med obesitas kan ofta uppleva en vardag med fördomar, diskriminering och stigmatisering, även från personal inom hälso- och sjukvården, vilket också spelat stor roll i hur vår behandlingsprocess är uppbyggd. För oss är det viktigt att inte endast erbjuda medicinsk hjälp och vägledning, utan också en miljö där våra kunder känner sig förstådda, respekterade och stöttade.


Är medicinsk viktnedgång mer effektiv än om man försöker själv?

Det korta svaret är ja. Främst då viktnedgång är en utmaning för många, inte minst på grund av genetiska faktorer som aktivt motarbetar viktnedgång. För en absolut majoritet är det tyvärr väldigt svårt att bibehålla en framgångsrik viktnedgång genom att enbart lägga om sin kost och träning.

Tack vare upptäckten av läkemedelsgruppen GLP-1 analoger finns det nu för första gången en behandlingsmetod som inte kräver riskfylld kirurgi och som är bevisad att fungera baserat på gedigen forskning.


Vad kan jag förvänta mig av min behandlingsplan?

Din behandlingsplan kommer att vara skräddarsydd och justeras under behandlingens gång. Du kommer att erhålla vägledning kring kost, sömn, stress och mental hälsa samt fysisk aktivitet - givet att det passar dina behov. Utöver det kommer du att genomgå regelbundna hälsoundersökningar var sjätte månad för att utvärdera framsteg och ha återkommande samtal tillsammans med läkare och coach för att säkerställa optimalt stöd.


Vilka läkemedel förskriver Supernormal™?

Läkaren kommer att utvärdera din hälsostatus och rekommendera det mest lämpade GLP-1-läkemedlet samt dosering specifikt för dig. I de flesta fall och när det är tillgängligt förskrivs läkemedel som innehåller semaglutid.


Varför genomförs provtagning innan behandling?

För att erbjuda en säker och effektiv behandling är det viktigt att vi har en tydlig bild av din hälsostatus, vilket görs via blodprovstagning och en läkarbedömning. Provtagning görs vid något av våra provtagningsställen, läkarbedömningen sker därefter digitalt.


Var kan jag lämna blodprov?

För närvarande kan du lämna prover på följande ställen: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Mölndal, Lidköping, Eskilstuna, Katrineholm, Falköping, Örebro, Nyköping, Falun, Hässleholm och Lund. Vi jobbar aktivt med att få till fler orter och tar gärna emot tips.


Maila oss med vilket ställe du önskar lämna prover på via [email protected] 


Består min behandling endast av läkemedel?

Läkemedel är en effektiv del av din resa för att stödja viktnedgång, men det är viktigt att förstå att det inte är hela lösningen. Vi förstår att roten till övervikt är komplex och att det baseras på mer än bara mat och träning samt att man även kan ha ett högt BMI trots hälsosamma vanor.

Även om läkemedel kan minska din aptit, är det viktigt att vara medveten om att du fortfarande kommer känna hunger och kommer behöva äta medvetet. Utöver detta är det också viktigt att förstå sin situation och se över livsstilsförändringar gällande exempelvis sömn, kost, stress, fysisk aktivitet och självreglering.

Har du fler frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor eller att komma igång.