sv
Recovery 100 456

Natrium

2 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Natrium är en vital mineral och en av de mest avgörande och rikligt förekommande elektrolyterna i våra kroppar. Den är involverad i flera av våra kroppars funktioner, inklusive reglering av vätskebalans, blodtryck, muskelfunktion och överföring av nervimpulser. Till exempel är hämning av natriumöverföring den mekanism som ligger bakom bedövande salvor som används för att minska känseln i din hud.

 

Natrium återfinns i olika typer av livsmedel, men är kanske mest förekommande i vanligt bordssalt (natriumklorid). På grund av den höga förekomsten av salt i processade livsmedel, tillsammans med en utbredd vana att tillsätta salt i maten, tror man att många människor konsumerar mer natrium än de dagliga rekommendationerna föreslår. 

 

Normala natriumnivåer indikerar en balans i elektrolyter och antyder en välreglerad vätskebalans, blodtryck, muskelfunktion och normal överföring av nervimpulser. Att vara välinformerad om natriums roll i kroppen kan ge oss möjlighet att göra hälsosammare val som gynnar vårt övergripande välbefinnande.

 

Låga natriumnivåer, även känt som hyponatremi, kan både orsaka och vara resultate av en obalans i kroppsvätskor. Den vanligaste orsaken till låga natriumnivåer är högt vätskeintag, vilket späder ut blodet och därmed även natrium. Några vanliga omständigheter som kan leda till överdriven förlust av natrium inkluderar kraftig svettning, kräkningar och diarré.

 

Symtomen på låga natriumnivåer kan variera och är alltid individuella, men flera vanliga symtom hos män med sänkta natriumnivåer inkluderar:

Headache

 

Illamående och kräkningar

 

Svaghet i kroppen

 

Trötthet

Förvirring

När du förlorar vatten från din kropp förlorar du även vissa essentiella mineraler och elektrolyter, såsom kalium och magnesium. För att fungera optimalt behöver du ersätta den natrium du har förlorat, på samma sätt som du skulle ersätta vattnet.

 

Rätt mängd natrium i din kropp hjälper till att reglera den optimala mängden vatten som rör sig in och ut ur dina celler. Salt är avgörande för vätskebalansen och är kritiskt för rehydrering. Att ha kunskap om dessa fysiologiska processer möjliggör för oss att ta bättre hand om vår hälsa.