sv
Kidney 522

Sodium

Vad är Natrium?

 

 

Natrium är en essentiell mineral och en av de viktigaste och vanligast förekommande elektrolyterna i våra kroppar. Bland de kroppsliga funktionerna det är involverat i kan man räkna in reglering av vätskebalans, blodtryck, muskelfunktion och överföring av nervimpulser. Som ett exempel är en förhindrad överföring av natrium funktionen bakom bedövningsmedel, då det förhindrar att nervsignalerna från huden når fram till hjärnan. Natrium hjälper till att ta upp och binda vätska, vilket kan förbättra blodplasmavolymen. Natrium återfinns i flertalet typer av mat, men mest förekommande i vanligt bordssalt (natriumklorid). På grund av den höga förekomsten av salt i helfabrikat och halvfabrikat liksom en vitt spridd vana att salta maten, antar man att väldigt många människor får i sig betydligt högre mängder salt än vad som dagligen rekommenderas. Natrium förekommer mest utanför cellerna i blodbanan och regleras av njurarna.

Normala natriumnivåer antyder en övergripande elektrolytbalans och föreslår en välfungerande reglering av vätskor, blodtryck, muskelfunktion och överföring av nervimpulser.

Att mäta natriumnivåer kan tillhandahålla värdefull information om vätskebalans och hjälpa till med att identifiera avvikande natriumnivåer. Detta blir särskilt relevant om man lider av besvär som är förknippade med för höga nivåer av natrium (hypernatremi), för låga nivåer av natrium (hyponatremi), njursvikt eller uttorkning. Eftersom det finns mediciner som kan påverka natriumnivåerna i kroppen, kan mätning av natrium vara aktuellt för att utvärdera effekten av dessa läkemedel.

 

 

Höga värden Natrium

 

 

Förhöjda natriumnivåer, även känt som hypernatremi, kan orsaka och orsakas av vätskeobalans. I de flesta fall antyder förhöjda nivåer antingen:

1. Uttorkning, vilket resulterar i falskt förhöjda värden som en direkt konsekvens av minskad blodvolym.

eller

2. Vissa läkemedel som ökar återupptaget av natrium.

Jämte dessa två huvudorsaker, kan överdrivet intag av salt och njursjukdom som orsakar försämrad förmåga att utsöndra natrium via urinen, vara möjliga bakomliggande anledningar till höga natriumnivåer.

 

 

Låga värden Natrium

 

 

Låga natriumnivåer, även känt som hyponatremi, kan orsaka och orsakas av vätskeobalans. Den vanligaste orsaken bakom låga natriumnivåer är överdrivet vätskeintag vilket orsakar en utspädning av blodet.

Det sänker koncentrationen av samtliga komponenter som cirkulerar i blodet, inklusive natrium. Exempel på vanliga orsaker som kan orsaka natriumförluster är kraftiga svettningar, kräkningar och diarréer.

Andra, mindre expressiva vätskeförlustmetoder inkluderar njursjukdom, leversjukdom och vissa läkemedel såsom vätskedrivande. Lätt minskade nivåer av natrium är generellt ansett helt normalt och utgör ingen orsak till oro. Väldigt låga natriumnivåer kan däremot innebära en bred palett av besvär beroende på allvarlighetsgrad och kan komma att behöva vård.

Fun fact: Visste du att läkare vill förstå om de låga natriumnivåerna har utvecklats snabbt eller över en längre tid för att på bästa sätt kunna bedöma risker och planera åtgärder?