sv
Brain 23

Vad är Nootropa medel?

8

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Nootropa medel, eller nootropika, är ämnen som påstås öka kognitiv funktion och mental prestation. De kallas ibland "smart drugs", minnesförbättrande ämnen eller kognitiva förstärkare. De kan inkludera vissa typer av receptbelagda läkemedel såväl som receptfria ämnen. Nootropa medel har gemensamt att de förbättrar mental funktion, inklusive minne, humör, uppmärksamhet, kreativitet och motivation.

 

Historien om nootropa medel

 

Den rumänske psykologen och kemisten dr. Corneliu E. Giurgea, var den förste som försökte definiera nootropa medel. Han utvecklade sex nyckelkriterier för att kvalificera ämnen som verkliga nootropika. Giurgeas kriterier:

Förbättring av minne och inlärning

 

Förbättrad kognition under stress

 

Skydd av hjärnceller (neuroprotektivt)

 

Underlättande av kommunikation celler emellan

 

Underbyggt med forskning på människor som visar på hjärnans bioaktivitet.

 

Avsaknad av vanliga farmakologiska effekter såsom från psykofarmaka

Enligt den striktaste definitionen finns endast en handfull sanna nootropa medel. Men i takt med att vetenskapen har lärt sig mer om hjärnan och identifierat fler kosttillskott som gynnar hjärnan sedan 1960-talet, har den ursprungliga definitionen utvidgats dramatiskt.

 

Nutida definition av nootropa medel

 

Nu, om ett kosttillskott på något sätt hjälper hjärnan, kan det betraktas som ett "nootropika". Detta omfattar en lång lista med över 80 nootropa kosttillskott - som på något sätt har kopplats till bättre hjärnhälsa och kognitiv funktion.

 

När listan över nootropika har vuxit har också tron på en frisk hjärnas förmåga att förbättra alla aspekter av livet ökat, vilket utvidgar potentialen för hjärnstimulerande nootropika ännu mer.

 

Typer av nootropa medel

 

Några olika typer av nootropika som inte kräver recept inkluderar:

Koffein

 

Koffein är den vanligast förekommande psykoaktiva substansen i världen. Även om många människor kanske inte inser det, är koffein också ett nootropika som kan öka uppmärksamheten och vakenheten.

 

Kreatin

 

Denna aminosyra har blivit populär i kognitiva avseenden på grund av dess potentiella effekter på minne och slutledningsförmåga.

 

L-teanin

 

Denna aminosyra återfinns i kosttillskott samt grönt och svart te, och kan öka vakenhet och kognitiv prestation.

Omega-3 fettsyra

 

Dessa fleromättade fetter återfinns i fet fisk såsom lax, sardiner och torsk, men även i omega-3-tillskott.  Omega-3 är vida känt för sin viktiga funktion i att upprätthålla kognitiv förmåga.

Panax ginseng

 

Denna kinesiska och sibiriska buske har länge använts för medicinska ändamål och påstås förbättra hjärnhälsan samt minska risken för vissa sjukdomar, inklusive Alzheimers och Parkinsons.

 

Rhodiola

 

Denna ört, ursprungligen från Europa och Asien, har länge använts mot trötthet, stress och ångest. Som ett nootropika används den också för att hjälpa till att förbättra minnet, inlärningen och hjärnfunktionen.

 

Ginkgo biloba

 

Denna ört kommer från bladen av träd som hör hemma i Kina, Korea och Japan. Det har blivit populärt för sina potentiella effekter på hjärnan, inklusive förbättring av kognition, bekämpning av hjärndimma och förbättring i demenssymtom.

Vad används nootropika till?

 

I de nootropa medlens begynnelse, innan de blev en populär form av kosttillskott, användes diverse "hjärntillskott" främst av äldre som sökte stöd för minnet. Nu används nootropika av alla åldersgrupper, för en mängd olika potentiella fördelar. Generellt sett kan dessa användningsområden delas in i kognitiva fördelar och hälsofördelar.

 

Kognitiva fördelar med nootropika

 

De kognitiva fördelarna som associeras med olika nootropa medel och "smarta läkemedel", är fler och mer omfattande än någonsin tidigare. Ju mer vetenskapen undersöker nootropika, desto fler potentiella fördelar upptäcks. Dessa inkluderar förbättringar för:

Minnet

 

Traditionella, endimensionella piller för långtidsminnet har utvecklats till dynamiska nootropika för korttidsminne, inlärning med mera.

 

Mental energi

 

Hjärnan har höga energikrav. När hjärnans energinivåer sjunker påverkas mentala funktioner negativt. Nootropa kosttillskott kan både förse hjärnan med bränsle och optimera energimetabolismen i hjärnan, vilket hjälper till att återställa kognitiv prestation.

 

Uppmärksamhet

 

Nootropika förbättrar olika aspekter av uppmärksamhet, fokus och koncentration; dessa kognitiva fördelar kan ge användare en ökad produktivitet i vardagen.

 

Inlärning

 

Oavsett om man är student inom akademin eller ständigt vill lära sig nya saker, kan man dra nytta av nootropikas olika fördelar för kognitiva inlärningsprocesser som minnesbildning, lagring och minnesåterkallelse.

 

Sinnesstämning och mental hälsa

 

Nootropika som hjälper till med avslappning, självförtroende, balans i sinnesstämningen, motivation, lycka med mera, kan optimera kognitiv funktion och förbättra prestationen.

 

Kreativitet

 

Hjärnvågstimulerande nootropika kan främja avslappnade, fritt flödande tankar, som främjar kreativ utveckling, konstnärligt utforskande och stilla eftertanke.

 

Fysiska prestationer

 

Även om de är hjärntillskott, så ingår nu nootropika i idrottsnutritionens arsenal på grund av deras förmåga att förbättra motivation, träningsintensitet och fokus i gymmet.

 

Stresstålighet

 

Nootropika, särskilt gruppen örter kända som adaptogener, har väldokumenterade fördelar när det gäller att minska stress. Att minska stressen kan förbättra kognitiv prestation hos allt från multitasking-proffs till tävlingsidrottare.

Den magiska synergin mellan koffein och L-teanin för att öka fokus

 

Innan vi fördjupar oss i synergin mellan koffein och L-teanin bör vi prata om deras bästa egenskaper som individuella ämnen. Vi börjar med den mer välkända av de två - koffein.

 

Koffein

 

Kaffe. Vi tänkte alla det eftersom vi alla använder det; 79% av svenskarna dricker minst en kopp kaffe varje dag. Även när koffeinet inte kommer ifrån kaffe, är det ett hett ämne. Det har många fördelar och följaktligen många biverkningar. Koffein kan förbättra din minnesfunktion, öka din prestationsförmåga vid styrketräning och konditionsträning, och till och med minska risken för att utveckla vissa typer av cancer. Men det kan också höja ditt blodtryck, öka ångestnivåerna och ge dig darrningar. Koffein är vätskeneutralt (inte vätskedrivande), vilket innebär att du alltid gör av med lika mycket vätska som du får i dig. 

 

L-teanin

 

L-teanin är en aminosyra utvunnen från bladen av Camellia sinensis - det fina namnet för den vanliga teväxten. Den är ansvarig för vissa av de smakrika tonerna i grönt te och är en vanlig avslappnande substans, ofta blandad med andra naturliga kosttillskott för att inducera känslor av lugn och avslappning. Som en nootrop substans kan teanin hjälpa till att förbättra kognitiv funktion. Dess mest betydande fördel är dock dess förmåga att minska mental trötthet och stress hos människor. L-teanin påverkar hjärnan på flera sätt och förstärker alfavågor i hjärnan, vilket möjliggör en slags lugn vakenhet och till och med ökad kreativitet. Teanin har även visat sig öka nivåerna av GABA, såväl som andra hormoner och ämnen som främjar lugn, fokus och reglerad sinnesstämning.

 

Som enskilt ämne är L-teanin en effektiv nootrop substans. Men när den kombineras med koffein upplever man en tydlig synergistisk effekt. Detta innebär att man upplever ökad fokus, medvetenhet och energi, samt minskad stress och förbättrad mental uthållighet. Studier har ännu inte kunnat påvisa toxiska egenskaper i höga doser, eller att det skulle vara vare sig beroendeframkallande eller toleransutvecklande. I teorin kan du alltså ta höga doser av detta utan att det skapar obehag.

 

Synergin

 

Den perfekta kombinationen av ingredienser i en nootrop blandning kan förbättra inte bara ingrediensernas effekter utan även de övergripande kognitiva fördelarna som du kan dra fördel av.

 

Vi känner till koffeins sämsta egenskaper: ångest, rastlöshet, huvudvärk och ökat blodtryck. Precis som en bra partner, gör l-teanin sitt bästa för att korrigera dessa egenskaper så att alla kan njuta av koffeinets sällskap lite lättare.

 

Koffein hämmar aktiviteten hos våra adenosinreceptorer i hjärnan, vilket är den stimulerande aktiviteten. L-teanin kan hjälpa till att minska fysiologiska svar på stress genom att hämma excitatoriska svar i hjärnan. När dessa två möts kämpar de inte mot varandra, utan istället kommer de överens om en kompromiss. L-teanin har visat sig möjliggöra för koffein att utöva sin hjärnstimulerande magi utan att låta det höja ditt blodtryck eller inducera ångest.

 

Om du inte kan fokusera på någonting när koffeinkrascher lämnar dig med huvudvärk och trötthet, kan det hjälpa att ta med l-teanin; deltagare i en studie från 2008 rapporterade färre episoder av huvudvärk och mindre trötthet när de blandade de två jämfört med att enbart ta koffein.

 

Att utföra uppgifter tillsammans

 

Det kan vara svårt att arbeta med en partner, men koffein och l-teanin har funnit sina mekanismer. Deras samarbetsrytm kan vara fördelaktig för att hjälpa dig att hitta din egen rytm. Som exempel kan reaktionstiderna signifikant förbättras. I en studie förbättrade deltagarna sina reaktionstider vid  ordigenkänning. I en annan studie minskade deltagarna den tid det tog att svara på blinkande ljussignaler på en dator, vilket tyder på en förbättring av akut uppmärksamhet.

 

Oavsett om du vill öka din kognitiva prestation eller bara uppnå den extra nivån av fokus kan denna kombination vara din snabbaste och enklaste väg dit.