sv
Foundation 103

Endast 1 av 10 vuxna äter tillräckligt med frukt och grönt

1 min read

År 2019 var intaget av frukt och grönsaker lågt i USA, där ungefär en av tio vuxna uppfyllde rekommendationerna. Skillnader kunde ses geografiskt, men även mellan åldersgrupper, kön, etnicitet och hushållsinkomst. I linje med tidigare analyser uppfyller kvinnor rekommendationerna i större utsträckning än män. Större klyftor observerades kring grönsaksintag än fruktintag, där åldersgrupper och hushållsinkomst hade störst påverkan på hur väl man levde upp till rekommendationerna.

 

Vårat hälsotest Sn™900 CheckUp™

 

Läs mer