sv
Brain 12

Optimera hjärnhälsan

3 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Att optimera hjärnhälsan är avgörande för att säkerställa att individer kan nå sin fulla potential både vad gäller hälsa och välbefinnande. Genom att optimera hjärnhälsan kan vi bevara och förbättra hjärnans struktur och funktion, minska risken för att utveckla sjukdomar i det centrala nervsystemet och främja övergripande hälsa. Det är viktigt att poängtera att hjärnhälsan påverkas av en komplex samverkan mellan genetik och miljö. Utifrån dessa faktorer påverkas såväl hjärnans utveckling i fosterstadiet som anpassningar under livets gång. Det i sin tur avgör bland annat hur vi svarar på stress, motgångar och framgångar. För att uppnå den högsta nivån av hjärnhälsa är det nödvändigt att adressera faktorerna som är involverade, minimera riskfaktorer och förstärka skyddsfaktorer.

 

Hjärnan fortsätter att anpassa sig även i vuxen ålder. Flera faktorer har identifierats som påverkar hjärnhälsan under medelåldern och senare. Dessa inkluderar fysisk aktivitet, kost, tobaks- och alkoholanvändning, kognitivt stimulerande aktivitetet samt metabola faktorer såsom vikt, blodtryck, kolesterol och insulinresistens. Forskare vid Harvard Medical School har identifierat flera grundläggande element som bidrar till ett effektivt program för att upprätthålla en frisk och pigg hjärna, inklusive:

1

Träning

 

Regelbunden fysisk aktivitet har visats bromsa åldersrelaterade förändringar i hjärnan och bevarar kognitiva förmågor som vanligtvis avtar med åldern. Träning stimulerar bildandet av nya nervceller och stärker kopplingarna mellan hjärnceller (synapser). Detta resulterar i en mer effektiv, plastisk och anpassningsbar hjärna, vilket leder till ökad prestation. Dessutom hjälper träning till att sänka blodtrycket, minska risken för kärlsjukdomar såsom stroke, och främjar en hälsosam blodtillförsel till hjärnan.

 

2

Nutrition

 

Precis som resten av kroppen är hjärnan beroende av god kosthållning för optimal funktion. En balanserad kost som inkluderar en mångfald av frukter, grönsaker, protein och fullkorn försörjer både kroppen och hjärnan med näringen som behövs. Samtidigt är det viktigt att poängtera att en kost rik på processad mat (fabrikat), överdrina mängder salt och raffinerat socker bidrar till inflammation och kärlsjukdomar, vilket kan orsaka skada på hjärnvävnad.

 

3

Sömn

 

Sömn spelar en avgörande roll för att upprätthålla god hjärnhälsa. Under sömnen, som vi ägnar ungefär en tredjedel av våra liv till, äger avgörande processer rum som både behövs för den generella hälsan och hjärnans funktioner. Bland annat stärks immunsystemet och slaggprodukter som ansamlats i hjärnan från föregående dag rensas ut. Att få tillräckligt med vila och återhämtande sömn är avgörande för att vara skärpt, fokuserad och kapabel att fatta kloka beslut. Även om sömnbehoven varierar mellan olika åldersgrupper, är en generell rekommendation att sträva efter 7-9 timmars sömn per natt.

 

4

Sociala Relationer

 

Att upprätthålla starka sociala relationer är positivt för hjärnhälsan. Att engagera sig i sociala aktiviteter och skapa meningsfulla relationer kan hjälpa till att minska stress och ångest, vilket i sig kan ha en negativ inverkan på hjärnan. Studier har även visat att att ett robust socialt nätverk är kopplat till en lägre risk för demens, lägre blodtryck och ökad förväntad livslängd. Att umgås med andra stimulerar helt enkelt hjärnan, håller den aktiv och främjar kognitiv funktion samtidigt som det potentiellt kan förebygga kognitiv försämring.

 

5

Mentalt Stimulans

 

Att delta i mentalt stimulerande aktiviteter främjar tillväxten av nya kopplingar mellan nervceller och kan till och med underlätta bildandet av nya hjärnceller, vilket förstärker neurologisk plasticitet och bygger upp en reserv för att mildra effekterna av framtida cellförlust. Stimulerande aktiviteter är alla typer av aktiviteter är sådana som utmanar din hjärna. Exempel på sådana aktiviteter är att läsa, att utbilda sig, att lösa pussel och att lösa matematiska problem. Även aktiviteter som utmanar fingerfärdighet bidrar till att hålla hjärnan i trim såsom  att rita, att måla, att lära sig ett nytt instrument eller ett nytt hantverk.

Omfattande forskning har konsekvent visat att dessa interventioner kan hjälpa individer att stärka sin hjärnhälsa, oavsett deras nuvarande hälsotillstånd.

 

En framtid med tillskott?

 

Ny framväxande evidens antyder att omega-3-fettsyror kan spela en roll i att upprätthålla hjärnhälsa och minska risken för demens. Omega-3 har visats öka blodflödet i hjärnan, minska inflammation och stödja högre nivåer av dopamin, en kemisk budbärare som påverkar humör och hjärnfunktion. Alzheimer's UK påpekar att omega-3 är avgörande för hjärnhälsan genom hela livet, från tidig kognitiv utveckling hos foster till lärande och minne hos vuxna. Hjärnceller med högre nivåer av omega-3 i sina membran tros ha förbättrad kommunikation med andra celler, vilket är avgörande för optimal hjärnfunktion. Detta är något som vi på Supernormal finner extremt intressant och lovande, särskilt med tanke på den alltmer krävande och snabbrörliga framtiden.

 

Läs mer om Vårat Kosttillskott 301-brains