sv
Brain 302

Podcast: #251 - AMA #46: Optimera hjärnhälsa: Riskfaktorer för Alzheimer’s sjukdom, APOE, förebyggande strategier och mer - The Peter Attia Drive (ENG)

1 min

I detta "Fråga mig vad som helst" (FMA)-avsnitt går Peter djupare in på ämnet hjärnhälsa Han börjar med hur Alzheimer's sjukdom diagnostiseras, betydelsen av blodbaserade biomarkörer vid diagnos och vad de olika varianterna av APOE-generna innebär för en persons risk att utveckla Alzheimer's sjukdom. Därefter diskuterar Peter olika strategier för att förebygga Alzheimer's sjukdom och neurodegeneration. Han berör kortfattat träning som ett effektivt verktyg, men fokuserar mer på mindre kända faktorer som kan påverka hjärnhälsan, såsom tillskott av näringsämnen, hantering av lipider, hjärnspel, bastu, munhälsa, hörselnedsättning med mera.

 

Länk