sv
Sex 48

Prevalens av tidigt klimax

1 min read

Prematur ejakulation (PE) är sannolikt den vanligaste sexuella dysfunktionen hos män, med en global förekomst på ca 30%. Hittills har avsaknaden av en allmänt erkänd definition av PE komplicerat undersökningen och analysen av PE i kliniska och forskningsrelaterade sammanhang. Konsekvenserna av PE för män och deras partners behöver också tydligt definieras. Utan tvekan är en bättre förståelse för epidemiologin av denna störning, särskilt vad gäller förekomst och riskfaktorer, nödvändig. 

 

Förekomsten av PE verkar variera mellan socio-kulturella och geografiska populationer. Att klargöra orsakerna till PE och de riskfaktorer som är förknippade med PE har varit svårt. Dock finns det flera riskfaktorer för PE som har starkt stöd i litteraturen. Utan tvekan kommer en förbättrad och enhetlig definition och förståelse av PE och dess epidemiologi att förbättra den kliniska hanteringen av PE och framgången för framtida epidemiologiska studier och kliniska prövningar.

 

Våran produkt Delay-gel

 

Läs mer