sv
Blood status 577

EPK

Vad är RBC (EPK)?

 

 

EPK, eller erytrocytpartikelkoncentration, mäter antalet röda blodkroppar närvarande i en given mängd blod. Röda blodkroppar är den vanligaste typen av blodcell, ansvarig för att bära och transportera syre från lungorna ut till kroppens vävnader och koldioxid i motsatt riktning tillbaka till lungorna för att kunna andas ut det. EPK kan inkluderas i ett rutinmässigt blodprov vid en hälsoundersökning och ingår i princip alltid när man mäter så kallat “blodstatus”.

Ett normalt EPK indikerar en normal mängd röda blodkroppar, vilket i sin tur innebär en effektiv syretransport.

Syftet med att mäta EPK är att ta reda på om antalet röda blodkroppar är normalt eller avvikande. Att mäta EPK kan bistå när man vill fastställa anemi, ett tillstånd där kroppen saknar tillräckligt med röda blodkroppar. Det finns olika typer av anemi med tydliga bakomliggande orsaker. Ett lågt EPK är en nyckelfaktor när man ska utreda anemi och där den tillsammans med ett par andra biomarkörer kan avgöra vad anemin beror på. EPK kan även användas för att hjälpa till med att fastställa andra medicinska tillstånd som påverkar de röda blodkropparna, såsom njursjukdom, en viss typ av blodcancer eller benmärgssjukdom.

 

 

Låga värden EPK

 

 

Ett lågt EPK, även känt som anemi, betyder att det inte finns tillräckligt med röda blodkroppar i blodet för att transportera den mängd syre som vävnaderna kräver. I tillägg till det, kan anemi orsakas av en rad olika faktorer, såsom:

- brist på vitamin B12 eller folsyra
- blodförlust
- medicinska tillstånd som påverkar produktionen av röda blodkroppar där benmärgssjukdomar såsom leukemi, aplastisk anemi och myelodysplastiskt syndrom är några exempel.

 

 

Höga värden EPK

 

 

Ett högt EPK, även känt som erytrocytos eller polycytemi, indikerar antingen att kroppen producerar för många röda blodkroppar, eller att de röda blodkropparna cirkulerar i en mindre blodvolym på grund av uttorkning.

Uttorkning är den vanligaste orsaken bakom förhöjda nivåer, och kan exempelvis orsakas av otillräckligt vätskeintag, diarréer, kräkningar eller kraftiga svettningar.

Även om uttorkning inte innebär en “riktig” erytrocytos, är det viktigt att utesluta medicinska tillstånd som orsakar överproduktion av röda blodkroppar såsom benmärgssjukdomen polycytemia vera, njursjukdom eller testosteronöverskott.

Andra bakomliggande orsaker kan vara både rökning och kronisk syrebrist (vilket i de flesta fall är orsakat av att man länge befinner sig på hög höjd eller lider av KOL).

Att ha ett förhöjt EPK kan öka risken för blodproppar, varför det kan vara relevant att låta en läkare tolka dina resultat tillsammans med andra kliniska fynd för att bedöma om vidare åtgärder är nödvändiga eller ej.