sv
528

SHBG

Vad är SHBG?

 

 

SHBG, eller sex hormone-binding globulin, är som namnet antyder ett protein som binder till könshormoner i blodet. Det produceras i levern och är den viktigaste bäraren av testosteron. SHBGs funktion är att transportera könshormoner till deras tänkta målorgan och vävnader, öka deras löslighet och skydda dem från nedbrytning under transporten.

Ungefär 97-98% av alla könshormoner i blodet är bundna till SHBG. När hormonerna är bundna, har de ingen möjlighet att utöva sin biologiska effekt. Det innebär att det enbart är 2-3% av de cirkulerande könshormonerna som har möjlighet att påverka målorganen. Som ett resultat av detta, reglerar SHBG tillgängligheten av aktiva könshormoner.

Normala SHBG-nivåer antyder att dina könshormoner befinner sig i balans. Normala nivåer föreslår också att din leverfunktion är normal och att dina sköldkörtelhormoner befinner sig på en normal nivå.

Att mäta SHBG är framförallt intressant när man ska utvärdera balansen hos dina könshormoner. Ett exempel är när man vill få reda på mängden fritt eller bioaktivt testosteron, vilket är relevant när man vill utreda en misstänkt testosteronbrist. Det beror på att SHBG kan hjälpa till med att avgöra ifall låga testosteronnivåer härrör från ett problem med testosteronproduktionen eller om det kommer av en stegring i mängden SHBG som binder till testosteronet och därmed inaktiverar det. Ett annat vanligt exempel på användningsområde för SHBG är när man vill övervaka eller utvärdera effekten av en testosteronbehandling.

 

 

Låga värden SHBG

 

 

Låga SHBG-nivåer betyder att du har en låg SHBG-produktion. Detta är oftast orsakat av ett minskat behov av SHBG, som i sin tur beror på lägre nivåer av cirkulerande könshormoner. Ofta ses denna bild med stigande ålder.

Låga SHBG-nivåer kan också vara ett resultat av olika tillstånd eller läkemedel som i sig orsakar SHBG-produktionen att tryckas ned, exempelvis:

- Fetma och höga insulinnivåer (som vid diabetes typ 2)
- Underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos), eftersom sköldkörtelhormoner ökar produktionen av SHBG
- Anabola steroider

Innebörden av låga SHBG-nivåer (om det inte beror på låga testosteronnivåer) är att mindre testosteron är bundet. Effekten av det blir en ökad mängd fritt och bioaktivt testosteron, som leder till högre effekt av testosteronet, men även ökad risk för att orsaka besvär och skadliga kolesterolnivåer.

 

 

Höga värden SHBG

 

 

Höga SHBG-nivåer kan vara ett resultat av flera faktorer, såsom:

- Uttorkning, vilket orsakar en generellt ökad koncentration i blodet av alla molekyler och komponenter på grund av lägre blodvolym.
- Överfunktion i sköldkörteln (Hypertyreos)
- Leversjukdom, vilken påverkar produktionen av SHBG

Att uppvisa höga SHBG-nivåer kan i sin tur innebära låga nivåer av fritt testosteron. Anledningen är att mer SHBG i omlopp innebär mer bundet (och därmed inaktivt) testosteron.