sv
Sleep 18

Sömn - Det största mysteriet för vårt medvetande

8 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Problemet

 

Vi tillbringar ungefär en tredjedel av våra liv sovande, ändå förblir vetenskapen bakom denna synbart ansträngningslösa aktivitet till stor del mystisk. Trots att vi vet att sömn är avgörande för vår fysiska och mentala hälsa, kvarstår frågan: varför sover vi?

Under många år var svaret oklart. Forskare trodde att sömn bara var ett passivt tillstånd, en tid då kroppen kunde vila och återhämta sig. Men nyligen forskning har avslöjat att sömn är en aktiv process som spelar en avgörande roll i många fysiologiska funktioner, inklusive minneskonsolidering, hormonproduktion och reglering av vårt immunsystem.

 

Vetenskapen

 

Enligt Dr Charles A. Czeisler, en professor i sömnmedicin vid Harvard Medical School och chef för avdelningen för sömn- och cirkadiska störningar vid Brigham and Women's Hospital i Boston, är sömn en av de viktigaste sakerna människor kan prioritera för att förbättra sitt allmänna välbefinnande .

 

"Sömn är avgörande för fysisk och mental hälsa, och kronisk sömnbrist kan ha en bred skala av negativa effekter, från nedsatt kognitiv funktion till ökad risk för kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdom."

 

Verkligen kan effekterna av sömnbrist vara allvarliga. Kronisk sömnbrist har kopplats till ökad risk för fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och till och med tidig död. Brist på sömn har även visat sig påverka kognitiv funktion, inklusive minne, uppmärksamhet och beslutsfattande.

 

Men hur påverkar sömn vår hälsa och varför är det så avgörande? Forskare har upptäckt en myriad av funktioner som inträffar under sömnen, inklusive cellulär reparation och regenerering, hjärnplasticitet och bortskaffande av avfall. Faktum är att en studie genomförd vid University of Rochester Medical Center fann att hjärnan faktiskt krymper i storlek under sömnen, vilket möjliggör att cerebrospinalvätska spolar ut toxiner och metaboliskt avfall som samlas under vakna timmar.

 

Trots den växande mängden bevis som stöder sömnens viktighet, finns det fortfarande många okända faktorer kring denna viktiga funktion. Till exempel förblir de exakta mekanismerna bakom sömn och hjärnans behov av vila ett mysterium. I en nylig intervju med nobelpristagaren i cirkadisk rytm och Yale University-professorn Dr Michael H. Rosbash noterade han att:

 

"Vi förstår ännu inte hela spektrumet av skäl varför hjärnan behöver sova, men det är klart att vi inte kan klara oss utan det."

 

Forskare undersöker också sömnens effekter på mental hälsa. Nyligen studier har kopplat sömnstörningar, som sömnlöshet, till ökad risk för att utveckla depression och ångest. Dock är den exakta relationen mellan sömn och mental hälsa fortfarande oklar. Dr Michael Basner, direktör för Behavioral Sleep Medicine Program och professor i sömn- och kronobiologi vid University of Pennsylvania, påpekar att:

 

"Vi har fortfarande mycket att lära om hur sömn påverkar humör och känslomässig reglering. Det är en komplex samverkan mellan biologiska, psykologiska och miljörelaterade faktorer."

 

Ett annat område inom sömnforskning som vinner mark är teknologins påverkan på vår sömn. Med ökningen av smartphones, surfplattor och andra elektroniska enheter exponeras många av oss för konstgjort ljus och blått ljus, vilket kan störa vår cirkadiska rytm och hämma produktionen av melatonin, ett hormon som reglerar sömn. En nylig studie genomförd av National Sleep Foundation fann att nästan 90% av vuxna använder elektroniska enheter under timmen före sänggåendet, och många av dem rapporterar sömnstörningar som en följd.

 

Det manliga perspektivet

 

För många män är sömn en undflyende och ofta undervärderad aspekt av deras hälsa. Trots att sömn är avgörande för vår fysiska och mentala välbefinnande är män mer benägna att offra sömn för arbete, umgänge eller andra skyldigheter.

 

Emellertid har forskning visat att denna försummade sömn kan få allvarliga konsekvenser för männens hälsa. Sömnbrist har kopplats till minskade nivåer av testosteron, vilket indirekt påverkar muskelmassa, benmassa och övergripande fysisk prestation.

 

Enligt Dr Ranjana Advani, en sömnspecialist vid Stanford Health Care:

"Testosteronnivåerna är som högst under djupsömn. När män inte får tillräckligt med sömn kan deras testosteronnivåer sjunka, vilket kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive erektil dysfunktion, minskad muskelmassa och minskad benmassa."

 

Trots den växande mängden bevis som stöder sömnens viktighet fortsätter många män att kämpa med sömnrelaterade problem. Sömnlöshet, sömnapné och andra sömnstörningar är vanligare hos män än hos kvinnor. Detta kan delvis bero på livsstilsfaktorer som kan störa sömnrytmen, såsom: 

Stress

 

Alkohol

 

Bristande fysisk aktivitet

 

Däremot finns det steg som män kan ta för att förbättra sin sömnkvalitet och övergripande hälsa, bland annat: 

 

Upprätthålla ett regelbundet och konsekvent sömnschema

 

Undvika alkohol och koffein timmarna innan sänggång

 

Skapa en miljö i sovrummet som underlättar för din sömn, genom att bland annat hålla det mörkt, tyst och svalt. 

Så handlar det om att lära sig om vad som hjälper oss och vad som hindrar oss från optimal sömn, svaret på ökad sömnkvalitet hos män?

 

Dr. Advani betonar vikten av att förstå sömn, men också att vidta aktiva åtgärder för förbättringar:

 

"Sömn är en livsviktig process som berör varje aspekt av vår hälsa och välbefinnande. Män måste förstå sömnens betydelse och vidta åtgärder för att säkerställa att de får tillräckligt med kvalitetssömn."

 

Vad händer härnäst?

 

Trots utmaningarna fortsätter sömnforskningens område att utvecklas i snabb takt. Och även om det återstår att se om en ökad förståelse för sömn skulle kunna vara tillräcklig för att åstadkomma livsstilsförändringar, kan vi definitivt använda en hjälpande hand.

 

Nya teknologier, såsom bärbara enheter som spårar sömnmönster, ger värdefulla insikter i sömnens mekanik och sömnrubbningars påverkan på vår hälsa. Dr. Rosbash noterar att "Det spännande med sömnforskning är att vi bara skrapar på ytan. Det finns så mycket vi ännu inte förstår om varför vi sover, hur sömn interagerar med våra biologiska processer och hur det påverkar vår övergripande hälsa och välbefinnande. Med nya verktyg och teknologier som dyker upp hela tiden är jag optimistisk när det gäller att vi kommer att fortsätta göra banbrytande upptäckter inom sömnvetenskapens område."

 

När vi fortsätter att avslöja sömnens mysterier är det tydligt att denna essentiella funktion är betydligt mer komplex och mångfacetterad än vi någonsin kunnat föreställa oss. Som Dr. Basner påpekar, "Sömn är en livsviktig process som berör varje aspekt av vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi är det skyldiga oss själva att prioritera det.