sv
Fertility 61

Spermietalets fritt fall

1 min read

År 2017 genomfördes en systematisk översikt och meta-regressionsanalys som undersökte trenden med sjunkande spermiekoncentration. I 185 studier som inkluderade 42 935 män mellan åren 1973 och 2011 sjönk spermiekoncentrationen med 52,4% och det totala spermieantalet med 59,3%.

 

Läs mer