sv
inflammation 572

SR

Vad är SR?

 

 

SR, vilket står för sänkningsreaktion, även känt som “sänka”, är ett mått på hur snabbt röda blodkroppar faller till botten av ett provrör under en timme. Det är ett prov som är specifikt men som anger att det pågår en inflammation i kroppen.

Normala SR-nivåer antyder att det förekommer väldigt låga, om ens någon, grad av systemisk inflammation i din kropp.

Att mäta SR är relevant när man vill övervaka och följa inflammatoriska tillstånd. Inflammation i kroppen får de röda blodkropparna att klistra ihop sig mot varandra. Detta får dem i sin tur att bli tyngre. När man mäter SR, räknar man på hur lång tid det tar för de röda blodkropparna att falla ner till botten av ett provrör. Ju snabbare de faller i provröret, desto högre SR.
Som en biomarkör för att utvärdera inflammation, används även SR som ett verktyg för att hjälpa till att fastställa diagnoser för autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit och temporalisarterit.

 

 

Låga värden SR

 

 

Låga SR-nivåer antyder låg eller ingen systemisk inflammation i kroppen. Låga SR-nivåer används ibland för att utesluta misstanke om vissa medicinska tillstånd.

 

 

Höga värden SR

 

 

Höga SR-nivåer antyder att det pågår en inflammation i kroppen. Däremot kan inte SR avslöja varifrån denna inflammation kommer. SR kan nämligen vara förhöjt på grund av väldigt många olika tillstånd och orsaker, alltifrån tillfälliga infektioner till kroniska autoimmuna sjukdomar.

För att bättre förstå bakomliggande orsaker till de höga SR-nivåerna, kan läkaren komma att behöva komplettera med flera olika saker såsom din besvärsbild, din familjehistorik och ytterligare provtagning.