sv
Foundation 36

Supernormals syn på hälsa

5 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Att upprätthålla god hälsa och en hög livskvalitet innebär olika saker för olika människor. Hur definierar vi dessa begrepp? Och vad kan vi göra för att förbättra båda?

 

År 1948 definierade Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa på ett sätt som de flesta auktoriteter fortfarande tillämpar:

"Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom."

Även om de ändrade sin definition på 80-talet, anser vi att denna definition kommer nära Supernormals definition av hälsa, med tillägget av kognitiv funktion.

 

Självklart finns det andra typer av hälsa; andlig, emotionell och ekonomisk hälsa bidrar också till övergripande hälsa, och medicinska experter har kopplat dessa till lägre stressnivåer och förbättrat mental och fysisk välbefinnande. Personer med bättre ekonomisk hälsa kan oftare bekymra sig mindre om ekonomi och har också oftare mer tid att ägna åt sin hälsa.

 

Vi anser att det är viktigt att närma sig hälsa som en helhet, snarare än som en serie av separata faktorer. Alla typer av hälsa är sammankopplade, och människor bör sträva efter övergripande välbefinnande och balans som nyckelfaktorer till god hälsa. Definitionen av optimal hälsa är högst individuell, liksom de steg en person kan ta för att nå dit. Varje person har olika hälsomål och olika sätt att uppnå dem.

 

Så, hur kan vi förbättra vår hälsa? Den goda nyheten är att det är möjligt för nästan alla. Du måste bara ge det lite tid och ansträngning. Låt oss titta på de största bidragsgivarna till bättre hälsa:

 

Motion

 

Många letar efter en genväg som hjälper oss leva friskare, längre liv. Man tittar ofta mot mediciner, kosttillskott eller superlivsmedel. Det visar sig att vi har en mitt framför näsan på oss. "Motion är med marginal det mest potenta verktyget vi har idag för att förlänga våra friska år i livet," säger Peter Attia, M.D., en kirurg som bytte bana till internmedicin och mer specifikt hur man på olika sätt kan påverka kroppen för att leva längre och hålla sig frisk längre upp i åldrarna.  "Datan är entydig: Motion försenar inte bara faktisk död utan förebygger också både kognitiv och fysisk försämring och nedgång bättre än någon annan intervention som existerar idag. Det är det mest kraftfulla verktyg vi har i verktygslådan för att förbättra hälsospannet - och det inkluderar näring, sömn och medicin."

 

Vi håller med. Motion bidrar till nästintill alla processer i kroppen, och fördelarna är enorma för din hälsa.

 

Näring

 

Vi kommer inte att gå igenom alla dieter som finns där ute, vi kommer bara att konstatera att näring är en av pelarna för god hälsa. Och att för mycket eller för lite inte är bra för dig. Fetma medför många problem, och undernäring kan också göra det. Att äta mycket grönsaker och frukt är nästan en universell sanning, och 90% av män äter för lite av båda, så att öka intaget av dessa skulle vara en bra start. Och om du samtidigt försöker att äta mindre socker och mindre processad mat, är du redan bland de 10% bästa bland män där ute.

 

Sömn

 

Sömn är en av de viktigaste sakerna människor kan prioritera för att förbättra sitt övergripande välbefinnande. "Sömn är avgörande för fysisk och mental hälsa, och kronisk sömnbrist kan ha en rad negativa effekter, från nedsatt kognitiv funktion till ökad risk för kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdom", säger Dr. Charles A. Czeisler, en professor i sömnmedicin vid Harvard Medical School.

 

Kronisk sömnbrist har kopplats till en ökad risk för fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och även förtida död. Brist på sömn har också visats påverka kognitiv funktion, inklusive minne, uppmärksamhet och beslutsfattande. Sikta på 7-9 timmar per natt.

 

Stress

 

Vi vet alla hur det känns att vara stressad. Stress är en naturlig reaktion på utmanande eller överväldigande situationer, och den kan ha både kort- och långsiktiga effekter på vår hälsa och vårt välbefinnande. Medan en viss nivå av stress kan vara motiverande och hjälpa oss att prestera bättre i vissa situationer, kan kronisk eller otillräckligt hanterad stress leda till olika hälsoproblem, inklusive ångest, depression, viktuppgång och sömnproblem.

 

Försök att känna igen tecknen på kronisk stress och vidta åtgärder för att hantera och minska stressnivåerna så mycket du kan. Du har bara ett liv, låt inte stress förkorta det.

 

Sociala kontakter och relationer

 

Fördelarna med sociala kontakter är många. Bevisade samband inkluderar lägre nivåer av ångest och depression, bättre självkänsla och större empati. Starka, hälsosamma relationer kan också hjälpa till att stärka ditt immunsystem, hjälpa dig att återhämta dig från sjukdom och kanske till och med förlänga ditt liv.

 

Dessutom är fördelarna med sociala band betydande, även om dina andra riskfaktorer för dödlighet (som rökning, alkoholkonsumtion, fetma och brist på fysisk aktivitet) är låga. Med andra ord, även om du lever ett hälsosamt liv, måste du fortfarande vara socialt aktiv för att må bra och vara lycklig.

 

Det är viktigt att inse att det är skillnad på att vara själv och att vara ensam. Att känna sig ensam är ett problem, men att vara själv kan vara helt problemfritt. Många människor bor själva och har glada, meningsfulla liv.

 

Där har du det; försök att öka förekomsten eller medvetandegraden kring en eller flera av dessa områden, så ska du se att du kommer att uppleva förbättringar i din övergripande hälsa. Och kom ihåg att ha kul på vägen, det kanske är det bästa råd vi kan ge dig.