sv
Hormones 529

Testosteron

What is testosterone?

 

 

Testosterone is a hormone, primarily produced in the testes in males and in the ovaries and adrenal glands in females. It is an androgen, meaning that it is responsible for the development and maintenance of sexual characteristics.

It is also involved in several key functions in the body such as maintaining bone density, maintaining muscle mass, regulating mood, cognitive function and energy levels.
In males, testosterone is important for the development of the penis, the testes and the scrotum.

It is also important for the pubertal development including facial and body hair, deeper voice and increased muscle mass. As regards to sexual functions, testosterone is very much a key player in the production of sperm, and helps maintaining the sexual drive (libido) in adult males.

A normal testosterone suggests that many of your bodily functions such as bone growth, muscle growth, energy levels and mood are in balance.

Being an important hormone for sexual characteristics and sexual function, measuring testosterone levels in men is most commonly indicated when investigating erectile dysfunction or infertility. When the body does not produce enough testosterone, also known as hypogonadism, symptoms may include lower sex drive, muscle weakness, decreased bone density and fatigue.

If you experience these symptoms, there might also be a reason to have your testosterone levels measured. Being important in bone health and mood, testing may also be indicated when investigating osteoporosis and mood disorders. Finally, testosterone can stimulate the growth of prostate cancer cells.

Therefore, measuring testosterone can help monitor the effectiveness of prostate cancer treatments aiming at reducing testosterone levels.

 

 

Low levels testosterone

 

 

Low levels of testosterone may indicate a condition called hypogonadism or testosterone deficiency. The most common cause for hypogonadism is age related, since the production of testosterone slowly declines with increasing age.

Other underlying causes for low testosterone levels are obesity, high intake of alcohol, conditions in the testes or the pituitary gland, or certain painkillers. If a man recently has been treated with testosterone or has been taking anabolic steroids and recently quit, the levels of testosterone might be low as well.

This is transient, since external supply of testosterone to the body will reduce its own production. Within a few months after finishing treatment or quitting anabolic steroids, the testosterone levels will normalize.

 

High level testosterone

 

 

Elevated levels of testosterone is most often seen in men with an ongoing testosterone treatment. If a man has elevated levels without being treated with testosterone, this may require further investigation. Using anabolic steroids may also increase the levels of testosterone. Elevated testosterone levels often come with potentially harmful changes in cholesterol levels, causing the “bad” cholesterol to increase and the “good” cholesterol to decrease.

 

 

 

 

Vad är testosteron?

 

 

Testosteron är ett hormon som framförallt produceras i testiklarna hos män och i äggstockarna och binjurarna hos kvinnor. Det är en androgen, vilket betyder att den är ansvarig för utvecklingen och upprätthållandet av sexuella egenskaper. Testosteron är även involverat i flertalet centrala processer såsom regleringen av bentäthet, muskelmassa, kognitiva funktioner och energinivåer.
Hos män är testosteron viktig för utvecklingen av penisen, testiklarna och pungen. Det är också viktigt för den pubertala utvecklingen inklusive ansikts- och kroppsbehåring, en mörkare röst och ökad muskelmassa. När det kommer till sexuella funktioner, är testosteron i högsta grad en nyckelspelare i produktionen av spermier och hjälper till med att bibehålla den sexuella lusten (libidon) hos vuxna män.

Genom att vara ett viktigt hormon för sexuella egenskaper och sexuell funktion, är mätning av testosteron oftast motiverad när man utreder erektil dysfunktion eller infertilitet. När kroppen inte producerar tillräckligt med testosteron, även känt som hypogonadism, kan besvär såsom minskad sexlust, muskelsvaghet, minskad bentäthet och trötthet infinna sig. Om du upplever dessa symptom, kan det också vara en anledning för en vårdgivare att mäta dina testosteronnivåer. Att undersöka testosteronnivåerna kan också vara aktuellt om man utreder orsaken bakom en benskörhet eller humörstörningar. En viktig effekt att känna till som testosteron har, är att det kan stimulera prostatacancerceller till att växa. Med den vetskapen kan man använda mätning av testosteron för att övervaka effekten av behandling.

Ett normalt testosteronvärde föreslår att många av kroppens funktioner såsom benbildning, muskeltillväxt, energinivåer och humör är i balans.

När det kommer till prestationsförmåga, har testosteron en viktig och central roll, då det är direkt korrelerat till ökad muskelmassa och styrka.

 

 

Låga värden Testosteron

 

 

Låga testosteronnivåer antyder testosteronbrist, även känt som hypogonadism. Den vanligaste orsaken bakom hypogonadism är åldersbetingad, då testosteronproduktionen sakta avtar med stigande ålder.

Andra anledningar som kan förklara låga testosteronnivåer är fetma, alkoholmissbruk, vissa smärtstillande läkemedel eller medicinska tillstånd i testiklarna och hypofysen.

Om en man har blivit behandlad med testosteron eller har tagit anabola steroider och nyligen slutat, kan det också orsaka tillfälligt låga testosteronnivåer i blodet. Detta är dock övergående, eftersom tillskott av testosteron utifrån kommer att få kroppen att dra ner på sin egna produktion.

Inom ett par månader efter att behandlingen satts ut eller efter att man slutat ta anabola steroider, kommer testosteronnivåerna att normaliseras igen.

Viktig poäng: Låga testosteronnivåer betyder inte per automatik testosteronbrist! Flera av de starkaste männen som tävlar i styrka har lägre nivåer i blodet än genomsnittet. Det som skiljer dem från andra är att de har väldigt känsliga receptorer, vilket gör att kroppen inte behöver producera lika höga nivåer för att maximera effekten.

 

 

Höga värden Testosteron

 

 

Förhöjda nivåer av testosteron ses ofta hos män med en pågående testosteronbehandling. Om en man har förhöjda nivåer utan att stå på behandling, kan detta vara något som behöver undersökas närmare. Användandet av anabola steroider kan också vara en orsak bakom höga testosteronnivåer.

Att ha höga testosteronnivåer kan få andra konsekvenser, såsom skadliga förändringar i dina kolesterolnivåer. Testosteron kan nämligen bidra till att det “onda” kolesterolet i blodet ökar och det “goda” minskar.