sv
Test & Diagnostics 31

Varför det är mer komplicerat än man kan tro att testa testo

4 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Testosteron är ett könshormon som spelar en avgörande roll inom flera hälsoområden. Optimala nivåer av testosteron är avgörande för muskelutveckling och styrka, skeletthälsa, sexuell funktion, allmän vitalitet och idrottsprestation. Dessutom hjälper testosteron både män och kvinnor vid återhämtning och stimulerar produktionen av röda blodkroppar. Överskott av testosteron kan emellertid minska nivåerna av högdensitetslipoprotein (HDL) kolesterol, även känt som "bra" kolesterol, vilket potentiellt kan påverka hjärthälsa. Överskott kan även leda till infertilitet. Å andra sidan kan låga nivåer av testosteron resultera i trötthet, minskad sexlust och försämrad prestationsförmåga.

 

Även om det är fördelaktigt att känna till din totala testosteronnivå, är metabolismen av testosteron komplex. Därför utvärderar Supernormal fyra testosteronrelaterade markörer. Tillsammans ger dessa en mer omfattande förståelse för hur testosteron fungerar i din kropp.

Totalt testosteron - Denna term hänvisar till måttet av den totala mängden testosteron i ditt blodomlopp, inklusive både fritt testosteron och testosteron som är bundet till proteiner såsom könshormonbindande globulin (SHBG) och albumin. Det indikerar den övergripande koncentrationen av testosteron i din kropp, oavsett dess bindningsstatus.

 

Fritt testosteron – Fritt testosteron syftar på andelen testosteron som inte är bundet till några proteiner i blodomloppet. Det är fritt tillgängligt (utgör cirka 1-2% av det totala testosteronet) och betraktas som den biologiskt aktiva formen av testosteron som är redo att interagera med androgenreceptorer i målvävnader.

 

Sex-Hormon Binding Globulin (SHBG) - Detta är ett glykoprotein som främst produceras i levern och spelar en avgörande roll i transporten och regleringen av könshormoner, inklusive testosteron och östrogen. Ungefär 45% av testosteronet i din kropp är bundet till SHBG.

 

Albumin - Detta protein är det rikligast förekommande i blodet och produceras av levern. Majoriteten av testosteronet är bundet till albumin, och detta komplex fungerar som en reservoar för blodets testosteron. Om kroppen behöver öka tillgången på obundet testosteron, så justeras det enkelt från albumin, då denna bindning är svagare än den till SHBG.

Även om det kan vara användbart att mäta sin totala testosteronnivå, kommer  en mätning av och förståelse för balansen mellan fritt testosteron, SHBG och albumin ge en mycket mer omfattande insikt. Därtill kan mätning av testosteron tillsammans med mätning av kortisol öka förståelsen för om kroppen befinner sig i en fas av uppbyggnad eller nedbrytning. Som exempel kan nämnas att en hög nivå av SHBG kan binda mer testosteron, vilket minskar andelen fritt testosteron och möjligen då kunna resultera i en klinisk brist.