sv
Test & Diagnostics 77

Testosteronbrist

3 min read

Simon Körösi

Granskad av: Gustav Grippe

Vad gör testosteron i kroppen?

 

Testosteron har flera viktiga funktioner i kroppen, där följande är de mest välkända:

Det är det primära könshormonet/androgenet hos män

 

Avgörande för utvecklingen av det manliga reproduktionssystemet

Nödvändigt för produktion av spermier

Viktigt för erektion

Påverkar sexlusten

 

Det är avgörande för muskelmassan.

 

Ökar muskelproteinsyntesen, vilket leder till ökad styrka och muskelmassa.

 

Det är viktigt för bentätheten.

 

Främjar benbildning, vilket resulterar i ökad bentäthet.

 

Förutom dessa viktiga funktioner har testosteron även flera andra viktiga roller:

 

Det hjälper till att upprätthålla nivåerna av röda blodkroppar genom att stimulera produktionen av erytropoietin (EPO) och användningen av järn, vilket främjar bildandet av röda blodkroppar.

 

Det påverkar fördelningen av kroppsfett

 

Det styr viktnedgången främst mot fett, istället för fett och muskler.

 

Det motverkar utvecklingen av mogna fettceller.

Vad är testosteronbrist?

 

Testosteronbrist, även känt som manlig hypogonadism, syftar till lägre än normala nivåer av det manliga könshormonet testosteron i kroppen, vilket resulterar i att de testosteronberoende processerna i kroppen inte fungerar optimalt.

 

Hur diagnostiseras testosteronbrist?

 

Diagnosen testosteronbrist fastställs när följande kriterier uppfylls:

 

- Låga nivåer av testosteron i blodet

- Besvär förenliga med testosteronbrist

 

Hypogonadism definition

 

Primär hypogonadism är när brist på testosteron orsakas av direkt testikel dysfunktion, vilket kan uppstå på grund av testikelskada eller testikelcancer.

 

Sekundär hypogonadism är när brist på testosteron orsakas indirekt. Exempelvis att ett tillstånd påverkar funktionen i våra hormonproducerande centra i hjärnan på ett sätt som i sin tur påverkar signalerna till testikeln så att den inte producerar testosteron som den ska, och därigenom orsakar en testosteronbrist. 

 

Primär och sekundär hypogonadism kan i sin tur delas vidare in i:

Kongenital/Medfödd hypogonadism - Hypogonadism sedan födseln.

 

Förvärvad hypogonaism - Hypogonadism som har utvecklats senare under barndomen, ungdomen eller i vuxen ålder.

Vilka är riskfaktorerna för testosteronbrist?

 

Några av de vanligaste riskfaktorerna för att utveckla testosteronbrist är:

Stigande ålder

 

Fetma

 

Dyslipidemi (avvikande blodfetter)

 

Diabetes

 

Bristande fysisk aktivitet

 

Metabola syndromet