sv
Test & Diagnostics 78

Testosteronnivåer hos män: Intervall, förändringar och symptom.

4 min read

Simon Körösi

Granskad av: Gustav Grippe

Vad är en normal nivå av testosteron hos män?

 

Normala nivåer av testosteron hos män ligger vanligtvis mellan 10-30 nmol/L. Variationen i nivåer kan tillskrivas faktorer som individuell hormonkänslighet, där vissa individer kan ha lägre nivåer utan att nödvändigtvis ha en brist, medan andra kan ha högre nivåer på grund av mindre känsliga testosteronreceptorer. Dessutom är majoriteten av testosteron i blodet bundet och inaktivt. Individuella variationer komplicerar ytterligare tolkningarna. Därför finns det ingen exakt nedre gräns, och det går inte att säga att högre alltid är bättre. Dock finns det vissa generella riktlinjer som vårdgivare vanligtvis följer:

<8 nmol/L: Sannolik brist på testosteron. Överväg behandling om symtom förekommer.

 

8-12 nmol/L: Gråzon, där besvärsbild kommer att avgöra om det är normalt eller om det föreligger en brist.

 

>12 nmol/L: Sannolikt normalt

Hur påverkas testosteronnivåerna med åldern?

 

Testosteronnivåerna i kroppen minskar med cirka 1% per år hos medelålders män (40-70 år).

 

Bör jag kontrollera mina testosteronnivåer?

 

Om du bör kontrollera dina testosteronnivåer är en svår fråga att besvara. Det finns inget generellt svar på denna fråga. De faktorer som påverkar vikten av att testa är samma faktorer som ökar risken för testosteronbrist. Om du upplever symtom som tyder på testosteronbrist kan du behöva få en läkarbedömning. Om du är osäker kan du kontakta oss för att få hjälp. 

 

Vad kan påverka mina testosteronnivåer?

 

Det finns flera faktorer som kan påverka våra testosteronnivåer. Vissa faktorer kan vi påverka själva, medan andra inte går att påverka. Vanliga exempel på faktorer som kan påverka testosteronnivåerna inkluderar:

Genetik

 

Sjukdomar

 

Hälsotillstånd

 

Vikt

 

Ålder

 

Sömn

 

Steroider

Vad är den viktigaste orsaken till testosteronbrist hos män?

 

För män är fetma den enskilt viktigaste faktorn som leder till testosteronbrist. Den väger tyngre än ålder och andra samtidiga sjukdomar.

 

Vilka är symptomen på testosteronbrist hos män?

 

Symptomen och presentationen av testosteronbrist varierar beroende av åldern då den inträffar.

 

Innan puberteten:

 

Om testosteronbrist uppstår innan puberteten kommer det att finnas bristande pubertal utveckling, och tillväxten kommer att påverkas vilket resulterar i förändrade kroppsproportioner kända som eunuchoida proportioner.

 

Efter puberteten:

 

Hos vuxna män är det troligt att testosteronbrist presenterar sig med en kombination av olika symptom.

 

Symptom som starkt associeras med hypogonadism:

Brist på pubertal utveckling

 

Minskad eller utebliven sexlust

 

Minskad förekomst av spontana erektioner

 

Brösttillväxt/Bröstförstoring (gynekomasti)

 

Minskad sekundär hårtillväxt och minskat behov av rakning

 

Väldigt små och krympande testiklar (volym < 5 mL)

 

Negativt påverkad fertilitet

 

Påverkad tillväxt och frakturer vid mindre trauman (benskörhet)

 

Minskad muskelmassa och muskelstyrka

 

Värmevallningar och svettningar

Symptom som kan relateras till hypogonadism:

Minskad energi, motivation och initiativförmåga samt ökad irritabilitet.

 

Nedstämdhet och depression

 

Negativt påverkad koncentration och minne

 

Sömnstörningar och tydligt ökat sömnbehov

 

Ökad mängd underhudsfett och bukfett.

 

Minskad mental och fysisk kapacitet