sv
Erectile dysfunction 4

Sannolikheten att utveckla erektil dysfunktion mer än tredubblas mellan 40 och 70-års ålder

2 min read

Massachusetts Male Aging Study var en samhällsbaserad, slumpmässig observationsundersökning av icke-institutionaliserade män i åldrarna 40 till 70 år. Studien genomfördes mellan 1987 och 1989 i städer och samhällen nära Boston, Massachusetts. Blodprov, fysiologiska mätningar, socio-demografiska variabler, psykologiska index och information om hälsotillstånd, medicinering, rökning och livsstil samlades in av utbildade intervjuare i deltagarnas hem. Ett frågeformulär om sexuell aktivitet fick fyllas i av alla deltagare för att karakterisera erektionsförmågan. Den samlade förekomsten av minimal, måttlig och fullständig impotens var 52%. Förekomsten av fullständig impotens tredubblades från 5 till 15% mellan åldrarna 40 och 70 år. Åldern var dessutom den variabel som var starkast kopplad till impotens. Efter justering för ålder, var sannolikheten för impotens direkt relaterad till hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes, tillhörande läkemedel samt index för ilska och depression. Sannolikheten var omvänt relaterad till nivåerna av dehydroepiandrosteron (DHEA) i serum kolesterol i högdensitetslipoprotein (HDL) och index för dominant personlighet. Cigarettrökning var kopplat till större risk för fullständig impotens hos män med befintlig hjärtsjukdom och högt blodtryck.

 

Studien drog slutsatsen att impotens är ett betydande hälsoproblem med tanke på den höga förekomsten, det starka sambandet med ålder, dess många bakomliggande faktorer och att det delvis kan bero på förändringsbara para-åldrande fenomen.

 

För att läsa hela studien, klicka här.