sv
Hair loss 111

Förekomsten av håravfall

1 min read

Det har varit svårt att exakt bestämma förekomsten av ärftligt håravfall hos män. Denna studie, genomförd med en samhällsbaserad grupp friska män i åldern 18-49 år, visade att håravfallet ökade med åldern och låg på ca 16% hos män i åldersspannet 18-29 år och 53% för män i spannet 40-49 år. 

 

Utvärderingen gjordes genom flera samlade åtgärder; deltagarna fyllde i en kortfattad enkät där de själva rapporterade om graden av håravfall, den allmänna livskvaliteten (HRQL) och åtgärder specifika för håravfall. En utbildad observatör bedömde också varje deltagare med hjälp av standardiserad klassificering för ärftligt håravfall för män.

 

Läs mer om studien