sv
Sex 27

Vad är prematur ejakulation?

5 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Prematur ejakulation (PE), eller för tidig utlösning, är ett tillstånd kännetecknat av utlösning som inträffar inom 1-2 minuter efter penetration, där individen har minimal eller ingen kontroll över händelsen.

 

Under de senaste åren har konceptet IELT (Intravaginal Ejaculatory Latency Time) fått större acceptans. Enligt denna måttstock tas en IELT på 1 minut eller mindre som ett tydligt tecken på PE, 1-2 minuter ses som gränsfall för PE, och en IELT som överstiger 2 minuter räknas inom det bredare området för normal variation.

 

PE kategoriseras vidare som antingen livslång (primär) eller förvärvad (sekundär). Livslång PE innebär att problemet alltid eller nästan alltid har uppstått sedan den första sexuella upplevelsen i livet. Förvärvad PE utvecklas däremot efter tidigare sexuella upplevelser utan utlösningsproblem.

 

 

Hur kan jag identifiera om jag lider av prematur ejakulation?

 

Det finns många som får utlösning inom en minut eller två men som inte upplever det som ett bekymmer. I de fallen anses man inte lida av prematur ejakulation. För att lida av det ska du inte bara uppleva att du ofta får okontrollerbar utlösning snabbt, utan det ska även leda till frustration, ångest och/eller obehag.

 

För att få en bättre förståelse för din situation och för att få råd och hjälp rekommenderas det att du rådgör med din vårdgivare.

 

 

Hur vanligt är PE?

 

I Sverige uppskattas öppenbar för tidig utlösning (som inträffar mestadels, nästan alltid eller alltid) påverka ungefär 5-8% av den manliga vuxenbefolkningen. Tillfällig för tidig utlösning (som händer sällan eller då och då) är betydligt vanligare, med en uppskattad förekomst nära 40% bland manliga vuxna i åldern 18-74 år. Tillståndet blir vanligare med åldern. För tidig utlösning är nära kopplat till låg libido eller bristande sexuellt intresse, samt erektil dysfunktion.

 

 

Vad är den genomsnittliga tiden före utlösning under samlag?

 

Nyligen epidemiologiska studier föreslår en genomsnittlig intravaginal ejakulatorisk latenstid (IELT) mellan 5 och 14 minuter. Det har förekommit debatter om omskurna män har en längre IELT, men dessa resultat har inte kunnat bekräftas.

 

 

Vad orsakar prematur ejakulation?

 

Den underliggande orsaken till för tidig utlösning är mångfacetterad och den exakta ursprunget är inte helt förstått. Hos män med livslång öppenbar för tidig utlösning kan det finnas en genetisk komponent, medan en dysreglering i det centrala nervsystemet nyligen tros spela en betydande roll vid för tidig utlösning.

Den rådande teorin är att det är en kombination av biologiska, psykologiska och interpersonella faktorer.

 

Biologiska faktorer

 

Biologiska faktorer som bidrar till för tidig utlösning inkluderar störningar i signalsubstanser, främst serotonin, men även oxytocin, kväveoxid, GABA och östrogen, tillsammans med genetiska faktorer.

 

Psykologiska faktorer

 

Psykologiska faktorer inkluderar prestationsångest, förhöjda stressnivåer och låg självkänsla. Medicinska tillstånd såsom erektil dysfunktion, problem med prostatan och långvarigt missbruk av substanser är också erkända potentiella riskfaktorer som kan bidra till uppkomsten av för tidig utlösning.

 

Interpersonella faktorer

 

Mellanmänskliga faktorer som påverkar förekomsten av prematur ejakulation innefattar relationsproblem, traumatiska sexuella upplevelser och en upplevd brist på intimitet.

Hur kan man undvika prematur ejakulation? 

 

Det finns flertalet knep och tips på strategier för självhjälp man med fördel kan prova innan man beslutar sig för att uppsöka professionell hjälp: 

Onanera 1-2h innan planerad sexuell aktivitet

 

Använda en tjock kondom

 

Ta pauser under samlaget

 

Distrahera dig själv genom att försöka koncentrera dig på någonting annat

Hur går en PE-utredning till? 

 

En utredning involverar vanligtvis en läkare som genomför en fysisk undersökning, vilket inkluderar en kontroll av prostatakörteln, med målet att förstå patientens sociala historia, inklusive både alkohol- och andra droganvändningar, samt komplexiteten hos det tidiga utlösningsproblemet.

 

Vilka behandlingsalternativ finns för PE?

 

För närvarande innefattar behandlingen av prematur ejakulation vanligtvis ett eller en kombination av följande alternativ:

Läkemedel

 

Psykoterapi

 

Rådgivning

Läkemedel

 

Den farmakologiska inriktningen för att behandla PE består oftast av en av följande:

SSRI

 

Lokalverkande, topikal bedövningsgel

Den vanligare behandlingen är SSRI, som tas antingen dagligen eller några timmar före planerad sexuell aktivitet.

 

Psykoterapi

 

Syftet med psykoterapi är att minska stress och ångest relaterad till prestation. Olika tekniker kan också rekommenderas, som kan övas ensam eller med en partner.

 

Start-Stopp Tekniken

 

En beprövad metod för att förlänga tiden innan utlösning är "start-stopp tekniken". Denna metod fokuserar på att öka kroppens medvetenhet. Idén innebär att avbryta stimulering precis innan punkten för utlösning nås, och sedan upprepa processen. Det rekommenderas att integrera denna teknik med parterapi.

 

Bäckenbottenövningar

 

Vissa föreslår att en svag bäckenbotten kan bidra till för tidig utlösning. En potentiell strategi kan vara att stärka bäckenbotten.

 

När bör medicinsk hjälp sökas för för tidig utlösning?

 

Tillfällig för tidig utlösning kräver inte nödvändigtvis oro. Men du bör överväga att söka medicinsk hjälp om du:

upplever att du alltid eller nästan alltid når klimax okontrollerat inom 2 minuter efter penetration. 

 

alltid eller nästan alltid upplever att du inte kan fördröja klimax under sexuell aktivitet

 

tenderar att undvika sexuell intimitet på grund av för tidig utlösning 

 

upplever frustration och ångest som ett resultat av prematur ejakulation