sv
Blood status 574

TPK

Vad är TPK?

 

 

Trombocyter, även känt som blodplättar, är små, diskformade, färglösa fragment av celler i blodet som formar små proppar vilket leder till att blödningar stoppas. De produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet under ca 8-10 dagar. Utöver deras levrande förmåga kan blodplättar också hjälpa till med regleringen av blodkärlsfunktion då de hjälper till att stoppa blodflödet till den skadade platsen, och släpper även ut tillväxtfaktorer och cytokiner som stimulerar till sårläkning.

Att mäta trombocyter, eller blodplättar, är ofta inkluderat i ett mer omfattande blodprov, och kan ge dig värdefull information kring mängden blodplättar som cirkulerar i blodbanan. Genom att spela en central roll i blodets levringsförmåga, mäts ofta blodplättar för att övervaka och följa utvecklingen av vissa medicinska tillstånd eller behandlingar som man vet kan påverka värdet. Det kan också användas för att utreda benmärgsjukdomar och överdriven koagulationsförmåga.

Eftersom trombocyters aktivering är nära kopplad till frisättningen av tillväxtfaktorer och inflammatoriska mediatorer, spelar trombocyter en central roll i utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom. Högre aktivering av trombocyter leder till ökad risk för proppar. Studier har utifrån träning och prestation visat att träningsgrad och intensiteten i träning påverkar blodplättarnas aktivering.

1. Akut, intensiv träning kan leda till tatt rombocyterna aktiveras
2. Regelbunden fysisk aktivitet minskar eller förhindrar trombocyters aktivering som respons på akut, intensiv träning
3. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar trombocytfunktionen positivt i vila.

Dessa effekter av motion på trombocytfunktion visar tydliga likheter med den välkända relationen mellan träning och risken för hjärt- och kärlsjukdom där intensiv träning tillfälligt ökar risken för hjärtinfarkt, medan en fysiskt aktiv livsstil dramatiskt minskar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom.

 

 

Låga värden av TPK

 

 

Låga trombocytnivåer, även känt som trombocytopeni, betyder att koncentration av blodplättar i blodbanan är lägre än vad som anses normalt, och att blodet därigenom har en nedsatt förmåga att bilda blodproppar.

Detta kan medföra en ökad risk för blödning, eftersom blodplättar då kommer få det svårare att aggregera och ansamlas i tillräcklig mängd på den skadade ytan. Låga nivåer kan ses i samband med olika medicinska tillstånd, såsom:

- brist på folsyra och vitamin B12
- virusinfektioner
- benmärgssjukdomar som leukemi och myelodysplastiskt syndrom
- vissa autoimmuna sjukdomar
- när man genomgår behandling med blodförtunnande medicin eller kemoterapi.

Viktig poäng: Mild trombocytopeni kommer oftast inte innebära några besvär, medan en mer uttalad trombocytopeni kan medföra plötsliga och spontant uppkomna blåmärken och blödningar.

 

 

Höga värden av TPK

 

 

Höga trombocytnivåer i blodet, även känt som trombocytos, betyder att blodet har en större benägenhet till att levra sig och bilda blodproppar. Höga nivåer kan ses vid diverse blodsjukdomar, kroniska inflammatoriska tillstånd, mildare järnbristanemi och strax efter att man opererat bort mjälten för att nämna några exempel.

Viktig poäng: Höga trombocytnivåer kan i mer extrema fall orsaka allvarliga besvär. Om du uppvisar höga nivåer är det viktigt att dessa tolkas och bedöms av en läkare för att bedöma om fler åtgärder är nödvändiga eller ej.