sv
Vitamins 564

Transferrin

Vad är transferrin?

 

 

Transferrin är ett protein som spelar en central roll i transporten av järn i kroppen. Transferrin produceras i levern, binder till järn i blodbanan och transporterar sen järnet till olika vävnader och organ där järnet behövs. Transferrin hjälper också till i regleringen av immunsystemet och understödjer utvecklingen och tillväxten av kroppens celler.

Normala transferrinnivåer tyder på att din järntransport är effektiv, vilket föreslår en normal järnomsättning.
Hos idrottare, är järnbrist vanligare inom en mängd olika sporter än i den allmänna befolkningen, där vissa sporter uppvisar att nästan 30% av utövarna lider av brist.

Att mäta transferrinnivåer i blodet kan ge värdefull information kring din totala järnstatus. Eftersom transferrinproduktionen stimuleras av låga järnnivåer, kan mätningen av transferrin vara relevant för att identifiera och diagnostisera tillstånd som är förknippade med järnomsättningen såsom järnbristanemi och hemokromatos (överflödig järninlagring i kroppen). Därtill kan transferrinnivåerna vara viktiga att ha koll på när man vill följa progress och utveckling av dessa tillstånd liksom när man vill övervaka effekt av deras behandlingar. Ett ytterligare viktigt användningsområde är att transferrinvärdet möjliggör för uträkningar av vissa blodprover såsom järnmättnad och TIBC (total iron-binding capacity).

 

 

Låga värden Transferrin

 

 

Låga nivåer av transferrin antyder en av två saker:

För mycket järn
- Järnöverskott får transferrinproduktionen att minska för att förhindra att kroppen transporterar för mycket järn till organ och vävnader. Extremt järnöverskott, ävern känt som hemokromatos, är en genetisk sjukdom där kroppen tar upp för mycket järn från födan som sedan lagras i överskott.

Nedsatt transferrinproduktion
- Transferrinproduktionen kan påverkas negativt som en följd av tillstånd såsom leversjukdom, kronisk inflammation och cancer.

Viktig poäng: Eftersom låga transferrinnivåer kan tyda på järnöverskott och järnöverskott kan orsaka organskada, är det viktigt att du får hjälp av din läkare med att tolka ett lågt transferrinvärde för att bedöma om fler åtgärder är nödvändiga eller ej.

 

 

Höga värden Transferrin

 

 

Höga nivåer av transferrin tyder på att järnnivåerna kan vara låga.

Viktig poäng: Höga transferrinnivåer kan bero på orsaker såsom kronisk inflammation eller leversjukdom (eller graviditet). I dessa fall kan järnnivåerna vara normala trots ett högt transferrinvärde.