sv
Vitamins 564

Iron Saturation

Vad är Transferrinmättnad?

 

 

Järnmättnad presenteras i procent, och berättar om mängden transferrin (ett protein som binder till och transporterar järn) som är bundet till järn i förhållande till den totala mängden transferrin som finns tillgänglig i blodet. För att mäta järnmättnad behöver du känna till dina nivåer av järn och transferrin.

En normal järnmättnad antyder att du har normala järnnivåer i kroppen.

Genom att vara en indikator för kroppens järnnivåer, mäts järnmättnad oftast för att undersöka misstänkt järnbrist eller tillstånd av järnöverskott. Järnmättnad är också av intresse att ta reda på när man övervakar dessa tillstånd och för att förstå effekten av en pågående behandling.

 

 

Höga värden av Transferrinmättnad

 

 

En hög järnmättnad antyder att det råder ett järnöverskott.
I tillägg till detta, kan ett överskott av järn orsakas av flertalet faktorer, såsom:

- Hemokromatos (bronsdiabetes), då kroppen tar upp för mycket järn från maten
- Upprepade blodtransfusioner
- Överdrivet intag av järn (genom järnrik kost eller järntillskott)
- Leversjukdom såsom alkoholinducerad leversjukdom eller virusorsakad hepatit

 

 

Låga värden av Transferrinmättnad

 

 

Låg järnmättnad antyder att det råder järnbrist.
Järnbrist kan i sin tur bero på flertalet olika orsaker, såsom:

- En längre tids högintensiv träning
- Otillräckligt järnintag
- Blodförlust
- Dåligt järnupptag

Om ett blodprov visar låg järnmättnad kan det bli nödvändigt att tolka resultatet med din läkare för att utvärdera om fler åtgärder är nödvändiga eller ej.