sv
Thyroid 563

TSH

Vad är TSH?

 

 

TSH, eller tyreoideastimulerande hormon, är det hormon som frisätts av hypofysen i hjärnan vilken reglerar nivåerna av sköldkörtelhormonerna T3 och T4.

Normala TSH-nivåer tyder på att du har en frisk sköldkörtel och en balans i de system som reglerar och kontrollerar frisättning av sköldkörtelhormon.

Genom att mäta TSH, kan du få information kring den mängd TSH som cirkulerar i blodbanan. Eftersom frisättningen av TSH regleras av hypofysen i hjärnan, kan mätning av TSH-nivåer både avslöja om systemet som reglerar frisättningen och skickar signaler till sköldkörteln fungerar som det ska, liksom om sköldkörteln svarar normalt på dessa signaler. TSH kan också mätas för att utvärdera och följa behandlingseffekten vid sköldkörtelsjukdom. Om man har justerat doser pågående behandling, är det rekommenderat att vänta i 6-8 veckor innan man tar nya TSH-prover för att utvärdera effekten.

Vid uthållighetsträning är det inte ovanligt att värdena ändras trots att sköldkörteln är frisk. Det kan ibland te sig som en underfunktion, vilket riskerar feldiagnostik hos atleter och väldigt aktiva motionärer. Det som påverkade värden då snarare beror på är kronisk överträning, som behöver fokusera mer på återhämtning.

 

 

Höga värden av TSH

 

 

Höga TSH-nivåer kan tyda på att din sköldkörtel inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormoner, även känt som hypotyreos.

Förhöjda nivåer av TSH kan antingen orsakas av en direkt ökad frisättning från hypofysen i hjärnan, eller som ett resultat av för låga nivåer av T3 och T4 i blodet (sekundärt till en försämrad funktion i sköldkörteln) som i sin tur signalerar ett behov av att frisätta mer TSH i ett försök att höja nivåerna av T3 och T4.

Vanliga orsaker bakom hypotyreos är inflammation i sköldkörteln (tyreoidit) och behandlingar som kan orsaka försämrad funktion såsom kirurgi och strålbehandling. Vid längre period av träning och fysisk ansträngning, kan höga TSH-nivåer bero på kronisk överträning med bristande återhämtning. Då behöver man fokusera på återhämtning för att värderna ska normaliseras.

Viktig poäng: TSH kan inte ensamt diagnosticera bakomliggande tillstånd i sköldkörteln, utan behöver kompletteras med andra sköldkörtelmarkörer såsom T4 tillsammans med symptom och ibland även annan diagnostik.

 

 

Låga värden av TSH

 

 

Låga TSH-nivåer betyder med största sannolikhet att din sköldkörtel är överaktiv och producerar för mycket sköldkörtelhormon, även känt som hyperthyreos. Detta tillstånd misstänks framförallt om dina nivåer av T4 samtidigt är förhöjda.

Vanliga orsaker bakom hypertyreos inkluderar autoimmuna tillstånd såsom Grave’s sjukdom, överdrivet intag av jod och inflammation i sköldkörteln, även känt som tyroidit.

Om T4 istället skulle vara lågt samtidigt som TSH är lågt, måste man överväga möjligheten att det kan bero på en nedsatt funktion i hypofysen i hjärnan.