sv
Erectile dysfunction 52

Vad är Erektil Dysfunktion?

3 min read

Simon Körösi

Granskad av: Gustav Grippe

Vad är erektil dysfunktion?

 

Erektil dysfunktion, tidigare även känt som impotens, är oförmåga att upprätthålla erektion för tillfredsställande sexuell aktivitet. I definitionen finns ingen tidsram för hur länge man ska ha behövt lida av detta, även om vissa menar att det bör ha pågått i minst 6 månader för att betraktas som ett tillstånd.

 

Varför får man erektil dysfunktion?  

 

Orsakerna bakom erektil dysfunktion är nästan alltid multifaktoriell (beror på flera orsaker tillsammans) där möjliga orsaker kan delas in i följande kategorier:

Hormonella sjukdomar

När man talar om hormonell orsak till erektil dysfunktion, talar man oftast om testosteronbrist. 

Kärlsjukdom

Kärlsjukdom delas in i problem med blodflödet till penis och från penis.

 

Tillflödesproblem

 

Då blodflödet till penisen måste öka ca 25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma, kommer all kärlpåverkan, stor som liten, kunna påverka fömågan att få en erektion. Man brukar säga att ca tre av fyra män med erektil dysfunktion som inte beror på psykogen (psykologisk) orsak har någon typ av kärlsjukdom.

Vanligaste orsakerna bakom tillflödesproblem är åderförkalkning och kärlskada.

 

Avflödesproblem

 

Avflödesproblem, alltså läckage, är en mindre vanlig orsak till erektil dysfunktion. 

Vanligaste orsaken bakom läckage är medfödda missbildningar som oftast upptäcks tidigt. 

Neurologisk dysfunktion

Då nerver utgör en tydlig och uppenbar del av intrycken som ger upphov till upphetsning och lust, är det inte svårt att föreställa sig att påverkan på nerver som exempelvis kan resultera i sämre känsel, kan orsaka erektil dysfunktion. 

 

Exempel på neurologiska orsaker bakom erektil dysfunktion är ryggmärgsskada, nervskada efter operation, nervskada pga Diabetes typ 1 och neurologiska sjukdomar såsom MS.  

Psykogen orsak

Psykogen eller psykologisk orsak kan både vara ensam förklaring eller del i en mer komplex bild bakom erektionsbesvär. Misstanke om psykogen orsak bakom erektionsbesvär uppkommer vanligast när personen är ung, bibehåller sexuell förmåga på natten/morgonen och uppger varierande sexuell förmåga. 

Läkemedel

Läkemedel kan orsaka erektionsbesvär. Om erektionsbesvär uppkommer i anslutning till att nytt läkemedel introduceras eller att dos förändras, är det inte ovanligt att det bidragit till besvären. Om du misstänker erektil dysfunktion som direkt följd av medicin, ska du kontakta läkaren som satte in läkemedlet. 

 

Vanliga grupper av läkemedel som kan orsaka erektionsbesvär och ejakulationsbesvär är antidepressiva läkemedel, neuroleptika och blodtrycksmedicin.

Hur vanligt är det med erektil dysfunktion?

 

Exakt hur många som lider av detta är svårt att säga säkert, men det finns studier som talar för att cirka 5-20% av alla män uppvisar måttlig till grav erektil dysfunktion, medan det finns studier som menar att ca 50% av alla män över 40 år upplever olika grad av erektil dysfunktion.