sv
Foundation 8

Behöver man en multivitamin?

5 min read

Enligt Livsmedelsverket äter endast 13% av svenska män tillräckligt med frukt och grönsaker dagligen. För dessa 13% ger en multivitamin sannolikt inte någon extra fördel. För de resterande 87% är det däremot ett enkelt sätt att försäkra sig om att deras kroppar får tillräckligt med näringsämnen. Att ta en daglig multivitamin är ett kostnadseffektivt sätt att försäkra sig mot dolda brister av mikronäringsämnen som kan försvaga immunförsvaret, hälsan och långsiktig vitalitet.

 

Vetenskapen bakom att ta en multivitamin

 

Hittills finns endast två stora, långsiktiga kliniska prövningar av multivitaminer som har publicerats. Läkarnas Hälsostudie II var den första som utvärderade multivitaminers långsiktiga effektivitet för att förebygga kroniska sjukdomar. Studien testade fyra tillskott (inklusive en multivitamin) för att förebygga vissa sjukdomar bland nästan 15 000 manliga läkare. Under en genomsnittlig tid av 11 år fann studien att användning av multivitaminer minskade risken för cancer med 8% och grå starr med 9%.

(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00270647)

 

De senaste åren har det gjorts intressanta studier om hur multivitaminer påverkar hjärnhälsan. I en nyligen publicerad studie i tidskriften Alzheimer's and Dementia randomiserades över 2 200 frivilliga i åldern 65 år och äldre till att ta kakaopulver eller placebo, en multivitamin eller placebo, eller både kakaopulver och multivitamin i tre år.

När kognitionstester analyserades i slutet av studien visade de som fick kakaopulver ingen förbättring. Men de som fick ta en multivitamin hade förbättrade resultat i tester av:

Övergripande hjärnfunktion (särskilt hos personer med hjärt-kärlsjukdom)

 

Minne

 

Exekutiv funktion

Baserat på dessa resultat uppskattade forskarna att tre års användning av multivitaminer skulle kunna fördröja åldersrelaterad försämring av hjärnfunktionen med så mycket som 60%. Det är viktigt att notera att studiedeltagarna endast följdes under tre år. Dock var det en randomiserad dubbelblindad studie, vilket anses vara den mest kraftfulla formen av studiedesig.

(https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12767)

 

Övergripande möjliga fördelar

Förbättrat näringsintag

 

Multivitaminer kan hjälpa till att säkerställa att du uppfyller ditt dagliga rekommenderade intag av essentiella vitaminer och mineraler, såsom vitamin D, , kalcium och järn.

 

Förbättrad Immunfunktion

 

Vissa vitaminer, såsom vitamin C och zink, spelar en kritisk roll i stödet för ett friskt immunsystem. Att ta en multivitamin kan hjälpa till att tillhandahålla dessa väsentliga näringsämnen, vilket potentiellt kan minska risken för infektioner och sjukdomar.

 

Minskad risk för Kroniska Sjukdomar

 

Tillräckligt intag av vissa vitaminer och mineraler har kopplats till en minskad risk för kroniska sjukdomar, såsom hjärtsjukdom, cancer och benskörhet. Multivitaminer kan hjälpa till att tillhandahålla dessa essentiella näringsämnen och kan möjligen minska risken för dessa sjukdomar.

 

Förbättrad sinnesstämning och mer energi

 

Vissa vitaminer, såsom B-vitaminer , spelar en avgörande roll i energiproduktion och reglering av sinnesstämning. Att ta en multivitamin kan hjälpa till att förbättra energinivåerna och minska känslor av trötthet.

 

Förbättrad hud-, hår- och nagelhälsa

 

Vissa vitaminer, såsom biotin och vitamin E, är viktiga för att upprätthålla en frisk hud, friskt hår och friska naglar. Att ta en multivitamin kan hjälpa till att tillhandahålla dessa näringsämnen och därigenom främja friskare hud, hår och naglar.

Det är viktigt att komma ihåg att en multivitamin aldrig kan ersätta en hälsosam och välbalanserad kost. Huvudsyftet med en multivitamin är att fylla i näringsmässiga klyftor och kan enbart fylla små sådana klyftor jämfört med att förändra sin kosthållning. Den kan inte erbjuda fibrer eller smaken och njutningen av livsmedel som är så avgörande för en optimal kost. Däremot kan multivitaminer spela en viktig roll när näringsbehov inte uppfylls enbart genom kosten. Du bör göra ditt yttersta för att komma upp i 500 gram frukt och grönsaker varje dag. Om det känns väldigt knepigt eller om du känner att du vill komplettera med något, är en multivitamin ditt kanske bästa alternativ.

 

Våran Sn™000 Multitasker™