sv
Sex 56

Allt du behöver veta om erektil dysfunktion

10 minutes

Simon Körösi

Granskad av: Dr. Tareq Alsaody

Vad är Erektil Dysfunktion?

 

Erektil dysfunktion/impotens är oförmåga att upprätthålla erektion för tillfredsställande sexuell aktivitet. I definitionen finns ingen tidsram för hur länge man ska ha behövt lida av detta, även om vissa menar att det bör ha pågått i minst 6 månader för att betraktas som ett tillstånd.

 

Varför får man erektil dysfunktion? 

 

Orsakerna bakom erektil dysfunktion/impotens är nästan alltid multifaktoriell (beror på flera orsaker tillsammans) där möjliga orsaker kan delas in i följande kategorier:

Hormonella sjukdomar

När man talar om hormonell orsak till erektil dysfunktion, talar man oftast om testosteronbrist. 

 

Kärlsjukdom

Kärlsjukdom eller tillstånd i kärlen delas in i problem med flödet till penisen och flöde från penisen. 

 

Tillflödesproblem

 

Då blodflödet till penisen måste öka ca 25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma, kommer all kärlpåverkan, stor som liten, kunna påverka fömågan att få en erektion. Man brukar säga att ca tre av fyra män med erektil dysfunktion som inte beror på psykogen (psykologisk) orsak har någon typ av kärlsjukdom.  

 

Vanliga orsaker bakom kärlrelaterade tillflödesproblem är åderförkalkning och kärlskador.

 

Avflödesproblem

 

Avflödesproblem, alltså läckage, är en mindre vanlig orsak till erektil dysfunktion/impotens. Den vanligaste orsaken bakom detta är anatomiska missbildningar som oftast identifieras väldigt tidigt i livet. 

 

Neurologisk dysfunktion

 

Då nerver utgör en tydlig och uppenbar del av intrycken som ger upphov till upphetsning och lust, är det inte svårt att föreställa sig att påverkan på nerver som exempelvis kan resultera i sämre känsel, kan orsaka erektil dysfunktion. 

 

Neurologiska orsaker till erektil dysfunktion är bland andra ryggmärgsskada, nervskada efter operation, nervskada på grund av diabetes typ 1 och nervsjukdomar såsom MS.

 

Psykogen orsak

 

Psykogen eller psykologisk orsak bakom erektil dysfunktion kan både ensamt eller i närvaro av andra besvär bidra till erektionsproblem.

 

Misstanke om psykogen orsak till erektionsbesvär uppkommer vanligast när personen är ung, uppger varierande sexuell förmåga och har en bibehållen erektion på natten/morgonen.

 

Läkemedel

 

Läkemedel kan orsaka erektionsbesvär. Om erektionsbesvär uppkommer i anslutning till att nytt läkemedel introduceras eller att dos förändras, är det inte ovanligt att det bidragit till besvären.

 

Om du misstänker erektil dysfunktion som direkt följd av medicin, ska du kontakta läkaren som satte in läkemedlet. 

 

Vanliga grupper av läkemedel som kan orsaka erektionsbesvär och ejakulationsbesvär är antidepressiva läkemedel, blodtrycksmedicin och neuroleptika.

Hur vanligt är det med erektil dysfunktion? 

 

Exakt hur många som lider av detta är svårt att säga säkert, men det finns studier som talar för att cirka 5-20% av alla män uppvisar måttlig till grav erektil dysfunktion/impotens, medan det finns studier som menar att ca 50% av alla män över 40 år upplever olika grad av erektil dysfunktion/impotens. 

 

Vem löper störst risk att drabbas av erektil dysfunktion? 

 

De som löper störst risk för erektil dysfunktion/impotens, är de som uppfyller flest riskfaktorer.

Hur vet jag om jag lider av erektil dysfunktion? 

 

För att säkert veta om man lider av erektil dysfunktion, behöver man utredas med professionell hjälp. Det finns dock tre framstående symptom som är starkt förknippade med erektil dysfunktion/impotens:

Svårigheter att få en erektion

 

Svårigheter att behålla en erektion

 

Nedsatt sexuell lust

 

Hur kan jag minska min erektila dysfunktion?

 

Botemedel/behandling mot erektionsbesvär kan se väldigt olika ut beroende på bakomliggande orsak. Det finns dock några generella tips på saker du kan prova för att öka förmågan att få erektion:

 

Sluta röka

 

Motionera

 

Drick mindre alkohol

 

Ändra dina sexvanor

 

Ha sex på andra sätt

 

Det viktigaste är inte att du får stånd, det viktigaste är att det är skönt

 

Om ovanstående inte hjälper, kan det vara aktuellt att söka professionell hjälp. 

 

 

Hur får man tillbaka sin potens? 

 

Botemedel/behandling mot erektionsbesvär kan se väldigt olika ut beroende på bakomliggande orsak. Det första du behöver göra är därför att kartlägga vad din erektila dysfunktion/impotens beror på. För att bättre förstå bakomliggande orsaker, klicka här. 

 

Som ett första steg i att försöka öka möjligheten till erektion, kan du se över våra tips och råd. Om detta inte skulle hjälpa, kan du alltid vända dig till din vårdcentral.

 

OBS! Köp aldrig potensmedel över nätet utan att först konsultera din läkare! 

 

 

När bör man söka hjälp för sin erektila dysfunktion? 

 

Att ha svårt att få stånd vid enstaka tillfällen är vanligt och ingenting som kräver vård. Om din förmåga till erektion försämras och är regelbunden/ihållande, så ska du fundera på att söka professionell hjälp. Vanliga orsaker som kan leda till ihållande/regelbundna erektionsbesvär är:

 

Stress/oro

 

Nya läkemedel

 

Ny dos av befintlig medicin

 

Skada

 

Bakomliggande sjukdom

 

Vilka riskfaktorer finns för att utveckla erektil dysfunktion? 

 

Riskfaktorerna för erektil dysfunktion är bland andra: 

 

Inaktivitet

 

Obesitas/fetma

 

Rökning

 

Höga kolesterolnivåer

 

hjärt/kärlsjukdom

 

diabetes

 

högt blodtryck

 

strålbehandling mot prostatan

 

bortopererad prostata. 

 

 

Vid vilken ålder blir män impotenta? 

 

Ju äldre man blir, desto större är sannolikheten att man uppfyller en eller fler riskfaktorer för erektil dysfunktion. Det finns studier som hävdar att över 50% av män över 50 upplever något typ av erektionsbesvär. 

 

 

Hur kan jag undvika erektil dysfunktion? 

 

Som med allt annat finns ingen 100%ig garanti för att undkomma ett tillstånd eller sjukdom. Allting handlar om sannolikhet och risk. Genom god kännedom kring riskfaktorer för erektil dysfunktion kan du genom att minska risken för dessa minska sannolikheten att utveckla erektionsproblem. 

 

 

Varför får man svårt att få stånd? 

 

Orsakerna bakom erektionsbesvär kan variera. Beroende på orsak, ser lösningen lite olika ut. För att ta reda på varför just du har svårt att få stånd, kan du genom att läsa om möjliga orsaker försöka förstå vad det beror på i ditt fall, vilket även hjälper dig förstå hur du ska göra för att få rätt hjälp. Om du upplever att det är svårt att göra på egen hand, eller har försökt utan att lyckas, kan du behöva uppsöka professionell hjälp via din vårdcentral.

Livsstilsfaktorer som minskar ED 

 

Vad bör män äta för en bättre potens?

 

När man talar om potenshöjande mat, menar man mat som anses öka generell lust eller förmåga till erektion. Då förmåga till erektion i sin tur avgörs av nervernas, kärlens och hormonernas funktion och effekt, är det dessa områden man riktar sig mot genom mat. 

 

Vad man kan kan äta för att potentiellt öka sin potens syftar till att minska risken för brist på näringsämnen involverade i förloppet, då brist riskerar att bidra till en sämre erektionsförmåga. Det är därför först och främst viktigt att påtala att det inte finns tydliga belägg för att tillskott behövs alls om man äter en näringsriktig och varierad kost. Med det sagt finns det vissa födoämnen som indikerar att det kan finnas effekt på potensen, exempelvis:

Ostron

 

Rött kött

 

Lax

 

Nötter (såsom cashew och mandlar)

 

Frukt

Vad bör män göra för att förbättra sin erektion?

 

Ofta handlar lösningen om att undvika/behandla det som gör att man får sämre förmåga till erektion. Då alkohol, stress, övervikt, droger och flertalet sjukdomar kan orsaka sämre erektionsförmåga, ligger lösningen många gånger i att agera på ett sätt som minskar risken för och effekten av dessa. Exempel på saker du kan göra själv är att: 

Undvika alkohol innan sexuell aktivitet

 

Undvika alkohol

 

Prata om dina tankar och känslor kring sex om det stressar

 

Nedvarvnings- och avslappningsövningar inför sex

 

Motionera regelbundet

 

Ät en allsidig och varierad kost

 

Se till att du är adekvat behandlad mot dina eventuella sjukdomar

 

 

OBS! Du ska aldrig prova läkemedel mot erektionsbesvär utan att prata med din läkare först. Fel läkemedel kan vara direkt livshotande!

 

 

Vad händer när män blir impotenta?

 

Oavsett bakomliggande orsak, beror förlorad erektionsförmåga i stunden på att kroppen av någon anledning inte kan mobilisera ett tillräckligt kraftigt ökat blodflöde till penisen. 

 

 

Kan män få stånd när de är impotenta?

 

Att lida av erektil dysfunktion/impotens innebär inte per ce att man inte alls kan få stånd. Det kan innebära en av tre varianter och inom dessa varianter finns det grader av besvär. Dessa tre är följande:

 

Svårigheter att alls få stånd

 

Erektions uppnås men inte tillräckligt för att kunna initiera ett penetrerande samlag

 

Erektionen är tillräcklig för att kunna initiera ett penetrerande samlag, men inte tillräckligt ihållande för att kunna fullfölja samlaget

 

Så det korta svaret är ja, man kan få stånd och samtidigt ha erektionsbesvär. 

 

 

Varför har män svårt att få stånd när de är fulla?

 

När man druckit stora mängder alkohol på kort tid, händer flertalet saker som försvårar erektion:

 

Nedreglering av centrala nervsystemet -> långsammare överföring av information från hjärnan till penisen -> sämre känsel i penisen -> svårare med erektion

 

Alkohol är vätskedrivande -> dehydrering (vätskebrist) -> kan leda till höjda nivåer av angiotensin -> drar ihop blodkärl -> begränsat blodflöde till penisen -> svårare med erektion

 

Alkohol minskar nivåerna av fritt cirkulerande testosteron -> mindre produktion av kväveoxid (NO) -> mindre nivå av NO som spelar huvudrollen i att få blodkärlen i penis att fyllas med blod -> sämre fyllning av blod -> svårare med erektion

Hur utreder man erektil dysfunktion?

 

Utredning av erektil dysfunktion/impotens görs av en läkare. En utredning börjar alltid med att man söker vård för sina besvär, vartefter läkaren har till uppgift att ta reda på möjliga bakomliggande orsaker för att förstå hur man bäst kan behandla det. Det är viktigt att tidigt utesluta kroppsliga, fysiska besvär såsom bland annat åderförkalkning och olika hormonella sjukdomar, då det kan vara förenat med ökad risk för allvarlig sjukdom såsom hjärtproblem om man inte upptäcker detta i tid.

 

 

Hur behandlar man erektil dysfunktion?

 

Behandling av erektil dysfunktion kan delas in i tre kategorier:

Läkemedel

 

Läkemedel är förstahandsalternativet mot erektionsbesvär. Deras gemensamma nämnare är att de gör det lättare att få stånd, men ingen av dem behandlar den bakomliggande orsaken till att erektionsbesväret uppkommit från första början.

 

Läkemedlen delas i sin tur in i tabletter och lokalt verkande läkemedel.

 

Tabletter

 

Tabletter som sildenafil, avanafil, tadalafil och vardenafil har alla gemensamt att de får blodkärlen i penis att vidgas. Effekten är inte att de i sig orsakar erektion, men att det blir lättare att bli styv vid sexuell upphetsning. Deras stora skillnader är hur snabbt de börjar ha effekt, hur länge den effekten håller i sig och vilka biverkningar som kan följa. Det är individuellt vilken som upplevs fungera bäst, och det lättaste sättet att veta är att prova sig fram tills man är nöjd.

 

Tabletterna tillhör gruppen PDE5-hämmare och går under namn som Viagra, Cialis, och Spedra.

 

 

Lokalt verkande läkemedel

 

Lokalt verkande läkemedel såsom Alprostadil, används för att få muskler kring penis att slappna av. Detta vidgar artärer i penis, vilket resulterar i att blodkärl fylls och erektion uppstår. Till skillnad från tabletter, gör lokalt verkande läkemedel att du får stånd oavsett om du är sexuellt stimulerad eller ej.

 

Lokalt verkande läkemedel kommer i de tre formerna kräm, injektioner och vaxstift som förs in i urinröret.

 

OBS! Du ska inte försöka dig på behandling med läkemedel utan att rådfråga din läkare.

 

Terapi

 

För många kan det hjälpa att gå i terapi om besvären urspringer ur psykologiska/mentala bekymmer. Beroende på behov och frågeställning kan terapi tillhandahållas av sexolog, psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker.

 

Hjälpmedel

 

Det finns hjälpmedel som också kan fungera väl mot erektionsbesvär. 

Ett exempel på hjälpmedel är penisring, vilket är en ring man trär över penisen för att förhindra återflödet av blod -> längre erektion. Ett annat exempel är vacuumpump, vilket är en cylinderformad apparat man omsluter penisen med i syfte att dra ut blod till penisen med hjälp av vacuum -> erektion. 

 

Kom ihåg att ovanstående behandlingar hjälper till med att behandla erektionsbesväret, men behandlar inte den bakomliggande orsaken!