sv
Brains, Multitasker 452

Vitamin B12

4 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Vitamin B12, även kallat kobalamin, är ett vattenlösligt vitamin som spelar en avgörande roll i en rad kroppsfunktioner. Det är ett av de åtta B-vitaminerna som finns i vår kropp. Dess huvudfunktioner inkluderar bildandet av röda blodkroppar och upprätthållandet av ett friskt nervsystem.

 

Till skillnad från vissa näringsämnen, produceras inte Vitamin B12 naturligt i kroppen. Istället måste det hämtas från maten vi får i oss eller via tillskott. De största källorna till Vitamin B12 är animaliska livsmedel såsom kött, fisk, mejeriprodukter och ägg.

 

Brist på Vitamin B12 är relativt vanligt, särskilt bland äldre vuxna och personer som följer vegetariska eller veganska kostvanor och därför inte får i sig tillräckliga mängder Vitamin B12 via kosten.

 

Brist på B12 kan effektivt åtgärdas med förändrade matvanor eller tillskott. Genom att förstå och tillgodose sina näringsbehov, kan man enkelt påverka sitt välbefinnande. I strävan efter optimal hälsa är Vitamin B12 en ovärderlig partner.

1. Reducera Homocystein Nivåer

 

B12 spelar en avgörande roll i metabolismen av homocystein, en aminosyra som naturligt produceras av kroppen. Vanligtvis finns homocystein i våra kroppar i låga koncentrationer, och B12 som hjälper till att bryta ner det och omvandla det till andra föreningar som är väsentliga för våra kroppsfunktioner. Om nivåerna av B12 i ditt system är otillräckliga, börjar homocystein att ansamlas i ditt blod.

Förhöjda nivåer av homocystein i blodet är kopplade till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hjärtsjukdom och stroke. En översikt över åtta studier från 2022 upptäckte att tillskott av B12, B6 och/eller folsyra resulterade i en genomsnittlig minskning av homocysteinnivåerna med 31,9% hos personer med lindrig kognitiv nedsättning.

2. Kan hjälpa individer med depression

 

B12 har en roll att spela i syntesen och regleringen av signalsubstanser, inklusive serotonin och dopamin, som är centrala för reglering av humör. En brist på vitamin B12 kan hämma funktionen av dessa signalsubstanser och potentiellt förvärra depressiva symtom.

Som tidigare nämnts är B12 viktigt för att upprätthålla nivåerna av homocystein, vilket är avgörande för en frisk hjärnfunktion. Forskning tyder på att låga nivåer av B12 kan öka risken för att utveckla depression.

En studie genomförd år 2021 med äldre vuxna visade att låga eller bristande nivåer av B12 ökade risken för att utveckla depression med 51% över en period av fyra år.

Att ta tillskott av B12 kan hjälpa till att förebygga uppkomsten av depression och förbättra symtom hos personer med depression. En översikt år 2023 drog slutsatsen att tillskott av B12 kan vara en effektiv strategi för att minska depressiva symtom och förbättra effektiviteten av antidepressiva mediciner.

3. Främjar hjärnhälsa

 

Vitamin B12 är väsentligt för optimal hjärnfunktion och spelar en avgörande roll i flera neurologiska processer. Låga nivåer av B12 kan påverka hjärnhälsan negativt genom att öka nivåerna av homocystein, vilket främjar inflammation i nervceller och oxidativt stress. Tillskott av vitamin B12 kan hjälpa till att skydda celler mot skador relaterade till oxidativ stress, vilket har kopplats till åtskilliga kroniska sjukdomar, såsom kognitiv nedgång.

 

Vitamin B12 kan också spela en roll i förebyggandet av hjärnatrofi — förlusten av nervceller i hjärnan - som vanligtvis är kopplad till minnesförlust eller demens.

 

En studie med individer i tidiga stadier av demens visade att tillskott i en kombination av vitamin B12 och omega-3-fettsyror bromsade den mentala nedgången. En annan studie visade att även B12-nivåer i den nedre delen av normalintervallet kan bidra till dålig minnesprestation.

 

Våra kosttillskott som har b12: Sn™000 Multitasker™ och Sn™301 Brains™