sv
Brains, Multitasker 458

Vitamin B6

2 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Vitamin B6, även känt som pyridoxin, är en av B-vitaminerna som spelar en avgörande roll i många kroppsfunktioner. Det är ett vattenlösligt vitamin, vilket innebär att det inte lagras i kroppen och behöver fyllas på genom kosten eller kosttillskott.

 

Det är involverat i metabolismen av proteiner, kolhydrater och fetter, liksom i syntesen av signalsubstanser som serotonin, dopamin och noradrenalin. Dessa signalsubstanser spelar betydande roller i regleringen av humör och motivation.

 

Här är några andra sätt som vitamin B6 kan gynna hjärnan:

1

Kognitiv funktion: Vitamin B6 har visats förbättra kognitiv funktion, inklusive minne och exekutiv funktion. Det kan också hjälpa till att minska risken för kognitiv försämring och demens hos äldre vuxna.

 

2

Reglera sinnesstämning: Vitamin B6 är viktigt för sinnesstämningen och har visats minska symtom på depression och ångest.

 

3

Homocysteinnivåer: vitamin B6 är involverad i metabolismen av homocystein, en aminosyra som har kopplats till en ökad risk för kognitiv nedgång och Alzheimers sjukdom.

4

Melatoninproduktion: Vitamin B6 är involverat i produktionen av melatonin, ett hormon som reglerar sömn och cirkadiska rytmer. Tillräckliga nivåer av vitamin B6 kan hjälpa till att förbättra sömnkvaliteten.

 

5

Hjärninflammation: vitamin B6 kan hjälpa till att minska inflammation i hjärnan, vilken kan bidra till utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar.

 

Våra kosttillskott med Vitamin B6 Sn™301 Brains™ och Sn™000 Multitasker™