sv
Multitasker 453

Vitamin D

2 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Vitamin D är en essentiell, fettlöslig vitamin som spelar en betydande roll i absorptionen och bevarandet av kalcium och fosfor — båda kritiskt viktiga för vårt skelett. Faktum är att din kropp endast kan absorbera kalcium, den primära komponenten i ben, i närvaro av vitamin D.

 

Vitamin D, som också är ett hormon, förekommer inte i tillräckliga mängder i livsmedel såsom andra vitaminer. Du kan emellertid få i dig lite vitamin D från fet fisk såsom lax, makrill och sardiner. Den primära tillförseln av vitamin D till våra kroppar är dock genom direkt solljus. Vitamin D syntetiseras nämligen när vår hud utsätts för UVB-strålning, genom att omvandla en kemikalie i huden (7-dehydrokolesterol) till en form av vitamin D (kolekalciferol/vitamin D3) som senare genomgår omvanligar i först levern (kalcifediol/25-hydroxykolekalciferol) och sen njuren (kalcitriol/1,25-dihydroxycholekalciferol) som är den aktiva formen. 

 

Förutom skeletthälsa, är vitamin D bland annat delaktigt i att reglera aktiviteten i dina hjärnceller, dina muskler och ditt immunförsvar.

Mängden vitamin D som din hud producerar är beroende av flertalet faktorer, där solljus utgör den primära källan. Mängden solstrålar du exponeras för, särskilt över oskyddade hudytor, påverkar mängden vitamin D som omvandlas i din hud. Vitamin D-syntesen är mest effektiv när solen står som högst, vanligen mellan kl. 10 och 15 beroende på årstid och geografisk plats. Under denna period tränger UVB-strålar mer direkt genom atmosfären, vilket därigenom ökar produktionen av vitamin D i huden.

 

Den akademiska världen är i stort överens om att även om solkräm kan minska produktionen av vitamin D, överväger dess fördelar med minskad risk för hudcancer kraftigt effekterna av minskad produktion av vitamin D. Följaktligen rekommenderas det alltid att använda solkräm för att skydda din hud.

 

Men vad händer om du bor på nordliga breddgrader där solljus är en knapp resurs under en betydande del av året? D-vitaminbrist är vanlig här uppe och kan ge upphov till en rad hälsoproblem, inklusive benskörhet, muskelsvaghet och en ökad risk för diverse sjukdomar. Eftersom väldigt få livsmedel naturligt innehåller vitamin D, kan tillskott vara fördelaktiga, särskilt för personer som får begränsad solexponering eller bor i områden med knapp tillgång till solljus.