sv
Supernormal™
Hur går det till?
Starta Sn™ Viktnedgång

Med programmet ingår hälsokontroll, läkaranalys, recept för läkemedel samt ditt egna team bestående av läkare, dietist, farmaceut och en personlig coach. Kostnaden är 695kr/mån och har ingen bindningstid.

Provtagning och hälsoformulär

I paketet ingår ett hälsotest av 35 olika hälsomarkörer så som blodsocker, hormorner och syre i blodet. Detta är till för att vi ska kunna anpassa läkedel och coachning utifrån dina personlig förutsättningar. Om du redan har en tidigare analys från en provtagning som du kan dela med oss, då kan du hoppa över detta steget.

Läkarbedömning och recept

Din läkare gör sedan en analys från dina svar i hälsoformuläret och hälsokotrollen för att tilldela dig det mest lämpade läkemedelet och kartlägga din hälsa.

Coach och uppföljning

Coaching utgör en viktig del i resan mot bättre hälsa. Genom våra coacher - som är dietister, sjuksköterskor och farmaceuter - kan vi hjälpa dig att bli och fortsätta vara motiverad till att göra de förändringar som krävs.

Starta behandling

Vad är medicinsk viktnedgång?

Framgångsberättelser
Christers viktresa
Christers viktresa
Åtgärdat tidigare risker för prediabetes Känner sig starkare i kroppen och kan vara aktiv Upplever minskad aptit och bättre sömn

“Så länge jag kan minnas har jag försökt gå ner i vikt. De senaste månaderna har jag känt en förändring tack vare Supernormal. Med hjälp av medicinen och deras behandlingsplan har jag inte bara sett resultat på vågen, utan jag har också börjat trivas i min nya livsstil. Jag känner mig inte längre trött om dagarna och kan leka med mina barn igen."

- Christer

Supernormal™ FAQ
Vanliga frågor Nedan listar vi de vanligaste frågorna om tjänsten.
Är medicinsk viktnedgång mer effektiv än om man försöker själv?

Det korta svaret är ja. Främst då viktnedgång är en utmaning för många, inte minst på grund av genetiska faktorer som aktivt motarbetar viktnedgång. För en absolut majoritet är det tyvärr väldigt svårt att bibehålla en framgångsrik viktnedgång genom att enbart lägga om kost och träning.

Med moderna metoder, särskilt GLP-1-analoger, ger vi tillgång till en effektiv lösning utan behov av kirurgi, där de som behandlar med läkemedel tillsammans med att lägga om sin livsstil kan gå ner upp till 15-20%. I jämförbara studier har de utan läkemedel endast gått ned 2.4% av sin vikt.

Vilka läkemedel förskriver Supernormal™?

Läkaren kommer att utvärdera din personliga hälsostatus och rekommendera det mest lämpade GLP-1-läkemedlet samt dosering specifikt för dig. I de flesta fall, när det är tillgängligt, förskrivs läkemedel som innehåller semaglutid.

Vem kan få hjälp med medicinsk viktnedgång?

Alla som är mellan 18-75 år kan svara på våra hälsofrågor för att se om det finns ett behov för behandling hos oss.

Receptbelagda läkemedel rekommenderas för individer med obesitas samt för dem som med övervikt som innehar föreliggande komplikationer eller riskfaktorer relaterat till övervikt. Dessa riskfaktorer kan inkludera högt blodtryck, förhöjda blodfetter, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapné.

Hos Supernormal är det alltid den vårdgivande personalens ansvar att utvärdera varje patients unika behov för att säkerställa att de får rätt behandling baserat individuell hälsostatus.

Läkemedelsbehandling ges inte till gravida eller ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.

Vad kostar Supernormals behandlingsprogram?

Viktnedgång med Supernormal™ kostar 695kr i månaden

(utan bindingstid).

 

Vad ingår i priset?

 

  • Utredning
  • Provtagning
  • Läkarbedömning
  • Recept för läkemedel
  • Personlig coach
  • Kost och träningssprogram
  • Konsultation med dietist

 

Kostnad för läkemedel betalas separat utifrån apotekens priser. Däremot kan man få stöd i form av ersättning av försäkringskassan där man kan få maxbeloppet 3 343 kronor per månad. Detta är inget vi kan garantera då bedömning ligger hos dom men vi kan hjälpa till med utlåtande.

 

Om du vill så bokar vi upp en telefontid där en av våra läkare eller coacher ringer dig för mer personlig information, och vad som skulle passa just dig.

 

Finns det några biverkningar?

Precis som för andra läkemedel finns det vissa biverkningar. Biverkningarna av GLP-1 analoger innefattar främst mage och tarm och är oftast milda och övergående. Du kommer att få information om detta och vad du själv kan påverka under behandlingens gång oavsett läkemedel. För att jobba med läkemedel på ett säkert sätt kommer även dosering att trappas upp långsamt för att minska eventuella risker och biverkningar.

Långvarig och ihållande viktnedgång kan ge enorma hälsofördelar för många patienter. Därför är vi måna om att noggrant följa din behandlingsplan som patient och hjälpa dig om biverkningar skulle uppstå. Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå en så effektiv, långsiktig och friktionsfri viktnedgång som möjligt.

Varför behöver jag genomgå provtagning?

För att erbjuda dig en säker och effektiv behandling är det viktigt att vi har en tydlig bild av din hälsostatus, vilket görs via blodprovstagning och en läkarbedömning. Provtagning görs vid något av våra provtagningsställen, läkarbedömningen sker digitalt. 

Vart kan jag genomföra provtagning?

För närvarande kan du lämna prover på följande ställen: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Mölndal, Lidköping, Eskilstuna, Katrineholm, Falköping, Örebro, Nyköping, Falun, Hässleholm och Lund.

Vi jobbar aktivt med att få till fler orter och tar gärna emot tips. Saknas din stad? Maila oss med vilket ställe du önskar lämna prover på via [email protected]

Hur mycket kommer jag gå ner i vikt under behandling?

Exakt hur mycket man kommer att gå ner i vikt på en behandling är svår att förutspå. Dels beror det på vilket läkemedel man använder sig av, och även då finns det individuella variationer samt förutsatt att du själv aktivt arbetar med din behandlingsplan.

Med exempelvis läkemedel som innehar semaglutid har de senaste studierna visat en genomsnittlig viktnedgång på cirka 16% efter strax över ett års behandling. Målet med behandlingen är att uppnå och behålla en hälsosam nivå kring BMI 20-25.

Hur mäter jag mitt midjemått?

Att mäta midjemåttet är ett enkelt sätt att få insikt i ens hälsa och nuvarande vikt. Genom mätningen ges värdefull information då typer av fett ser olika ut och beter sig på lite olika sätt beroende på var i kroppen det lagras. När det kommer till midjemåttet så är detta ett bra sätt att få en uppfattning om bukfettets nivåer och därmed kunna bedöma eventuella hälsorisker och mängden sk.visceralt fett. Det är även ett tydligt sätt att mäta sina framsteg på under behandlingen. 

Hur följs mina resultat upp?

Din läkare och din coach kommer att upprätthålla en kontinuerlig dialog med dig för att vägleda och stödja dig genom din viktresa. Var sjätte månad kommer inkludera regelbundna hälsoundersökningar där du lämnar ett blodprov som utvärderar dina hälsomarkörer, blodtryck och framsteg i viktnedgång. Detta görs för att säkerställa en holistisk och framgångsrik behandling.

Kan jag använda tjänsten utan BankID?

Nej, eftersom Supernormal är en svensk digital vårdgivare måste vi följa alla regler gällande patientdataskydd. Med identifiering via BankID kan vi säkerställa att bara du och ingen annan får tillgång till din information och dialog med oss, vilket är anledningen till att du under vår process får dela ditt personnummer.

Övriga frågor