sv
Bio Age 99

Vad är BioAge™?

5 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Vad är BioAge™?

 

BioAge™ är ett test som uppskattar din biologiska ålder, eller "fenotypiska ålder", vilket definieras som din risk för sjuklighet och dödlighet jämfört med personer i samma ålder.

 

I praktiken är BioAge™ en vetenskapligt baserad kombination av biomarkörer som representerar fysiologiska tillstånd i olika system, inklusive hjärta, kärl, lever, njurar, immunförsvar och ämnesomsättning. Dessa biomarkörer kombineras sedan med din kronologiska ålder för att generera en biologisk ålder.

Vad ingår i BioAge™-testet?

 

I BioAge™ inkluderar vi 9 biomarkörer som korrelerar med kronologisk ålder. Biomarkörerna är:

CRP (C-reaktivt protein)

 

LPK (Leukocyter)

 

 MCV (Cellernas medianvolym)

 

Lymfocytprocent

 

RDW (Breddvariationen av röda blodkroppar)

 

Albumin

 

ALP (Alkaliskt fosfatas)

 

Kreatinin

 

Glukos

Varför ska man mäta biologisk ålder?

 

Att mäta biologisk ålder kan ge värdefull information om en individs åldrande och övergripande hälsotillstånd, vilket kan användas för att främja en hälsosam livsstil.

 

Det finns flera anledningar till varför det är användbart att mäta biologisk ålder, inklusive:

Tidig upptäckt av accelererat åldrande

 

Eftersom biologisk ålder kan fungera som en prediktor för risken att utveckla åldersrelaterade tillstånd såsom cancer, demensjukdomar och hjärtsjukdomar, kan identifiering av en ökad risk i ett tidigt skede belysa behovet av och underlätta implementering av förebyggande åtgärder för att bromsa åldrandet.

 

Övervaka dina livsstilsförändringar och övergripande hälsa

 

Att mäta din biologiska ålder kan hjälpa dig att följa effekten av livsstilsförändringar såsom ökad motion och mer hälsosam kost.

 

Personliga rekommendationer kring hälsa

 

Att mäta biologisk ålder kan vara användbart för att skapa personliga rekommendationer baserade på individens hälsorisker och behov.

 

Utvärdering av åldersbekämpande åtgärder

 

Forskare kan använda mätning av biologisk ålder i sin forskning som en metod för att utvärdera och övervaka åldersbekämpande åtgärder, vilket leder till en bättre förståelse för vad som kan göras för att sakta ner åldrandet och på sikt till och med stoppa det.

Vem bör testa sin biologiska ålder?

 

BioAge™ är till för alla som är intresserade av att få en bättre förståelse för sin övergripande hälsosituation och påbörja resan mot en hälsosammare morgondag.

 

Vi ser det som en dörröppnare och en garanterad ögonöppnare, eftersom de bästa åren inte ligger bakom dig, utan inom dig.

 

Vad ska jag göra om min biologiska ålder är högre än min kronologiska ålder?

 

Om din biologiska ålder är högre än din kronologiska ålder, kan det indikera att din kropp åldras snabbare än den borde för din ålder.

 

Vi har samlat några åtgärder du kan vidta för att förbättra din biologiska ålder:

Gör en hälsokontroll

 

Genom att bedöma din övergripande hälsa kan du få en bättre förståelse för din kropp, vilka förbättringar som ligger nära till hands och identifiera potentiella underliggande hälsotillstånd.

 

Träna regelbundet

 

Träning är världens mest effektiva läkemedel! Genom träning hjälper du till att bibehålla en hälsosam vikt, minska stress, förbättra din hjärt-kärlhälsa och förbättra din sömn.

 

Ät en hälsosam kost

 

En hälsosam kost som inkluderar gott om grönsaker, frukt, fullkorn, magert protein och nyttiga fetter kan hjälpa till att sakta ner åldrandeprocessen genom att förbättra din övergripande hälsa.

 

Minska stress

 

Kronisk stress har förmågan att påskynda åldrandet. Genom att minska din vardagliga stress med hjälp av tekniker som avslappningsövningar, yoga eller meditation kan du bromsa åldrandet.

 

Få tillräckligt med sömn

 

Din kropp kommer inte att fungera optimalt, och den kommer heller inte att kunna reparera och regenerera sig optimalt utan tillräcklig sömn. Sikta på 7-9 timmar god sömn per natt.

 

Undvik ohälsosamma vanor

 

Undvik skadliga beteenden såsom att röka och dricka stora mängder alkohol. 

Vad ska jag göra om min biologiska ålder är lägre än min kronologiska ålder?

 

Om din biologiska ålder är lägre än din kronologiska ålder betyder det att din kropp är yngre och friskare än vad som är typiskt för personer i din ålder. Kort sagt är det ett tecken på att antingen är du välsignad med fantastiska gener, att du tar väl hand om dig själv, eller en kombination av båda.

Hur exakt är BioAge™?

 

När metoden togs fram, kunde studierna visa att fenotypisk ålder kunde förutsäga vem som skulle överleva de kommande tio åren och vem som inte skulle göra det med en noggrannhet på cirka 90%, utan att behöva veta någonting annat om personen i fråga. Naturligtvis kan dessa tester inte förutsäga vem som kommer att råka ut för en olycka eller vem som kommer att drabbas av en dödlig och sällsynt sjukdom, men denna mätning är förvånansvärt exakt eftersom den tittar på förändringar kopplade till de flesta åldersrelaterade sjukdomar, vilket råkar vara den underliggande orsaken till de flesta dödsfallen.

Vilka är styrkorna och svagheterna med BioAge™? 

 

Som med allting i denna värld, finns det styrkor och svagheter med att testa din biologiska ålder. Nedan tar vi upp några av dessa:

 

Styrkor:

Hög träffsäkerhet i att förutspå risk för död i ett brett spektrum av åldersrelaterade sjukdomar såsom cancer, hjärt-kärlsjukdom och Alzheimers sjukdom.

 

Potential för precisionsmedicin

 

Användarvänlig, genom att vara en av de mest tillgängliga sätten för befolkningen att börja utforska biologisk ålder.

 

Billigare än många av de alternativ med liknande (eller till och med sämre) träffsäkerhet

Svagheter:

 

För att formulera det som vår advisor på biologisk ålder, docent Sara Hägg:

 

"För det första finns det ännu ingen konsensus kring vad som är det bästa sättet att mäta biologisk ålder på. Detta är ett sätt att göra det på. Åldrandet är komplext och vi kan ännu inte bedöma det perfekt."

 

Vetenskapen bakom testet bygger på forskning på populationsnivå. Därför kan resultaten kanske inte återspegla biologisk ålder på individuell nivå helt exakt.

Varför ser BioAge™ ut som det gör?

 

Den är baserad på forskningen och studierna av Dr. Morgan Levine och hennes team när hon jobbade vid Yale. Dr Levine anses vara en av de mest framstående forskarna i världen på området biologiskt åldrande.

 

De nio biomarkörerna som används för att uppskatta fenotypisk ålder har valts ut ur en panel med ca 50 möjliga biomarkörer. Detta gjordes genom maskininlärning, vilket innebär att en dator programmerades för att utveckla en matematisk modell för att förutsäga återstående förväntad livslängd. Denna kombination av nio mätvärden tillsammans med den kronologiska åldern visade sig vara den bästa prediktorn för hur länge en person skulle leva av alla möjliga kombinationer.

 

Sn™ 3000 BioAge™