sv
Test & Diagnostics 87

Vad är CheckUp hälsokontroll?

7 min read

Vad är CheckUp?

 

CheckUp är ett test för att få en bättre förståelse för sin hälsa, genom att mäta och utvärdera en noga utvald kombination av biomarkörer med fokus på mäns hälsa. 

 

Instruktioner om hur testet tas hittar du här:

https://supernormal.health/checkup-900/

 

Varför bör man testa sin hälsa?

 

Att undersöka och testa sin hälsa kan ge en djupare förståelse för hur kroppen fungerar, vilka riskfaktorer man eventuellt har för olika tillstånd och tillåter en att följa effekterna av livsstilsförändringar. 

Vad ingår i CheckUp™?

 

CheckUp™ inkluderar följande biomarkörer:

 

Hb, LPK, TPK, EPK, EVF, MCH, MCV, Glukos, HbA1c, C-peptid, Total kolesterol, HDL, LDL, LDL/HDL-kvot, Triglycerider, ApoA, ApoB, Apo-kvot, Kreatinin, eGFR, Cystatin C, Natrium, Kalium, Kalcium, Klorid, Fosphat, Albumin, ASAT, ALAT, ALP, G-GT, TSH, T4, Järn, Magnesium, Ferritin, Transferrin, Transferrinmättnad, LH, FSH, Östradiol (östrogen), Progesteron, SHBG, Totalt testosteron, Bioaktivt testosteron, Fritt testosteron, Total PSA, Fritt PSA, PSA-kvot, Vitamin B12, Homocystein, Folat, Vitamin D, CRP, SR, Kortisol 

Varför ser CheckUp™ ut som det gör? 

 

Biomarkörerna som ingår i CheckUp™ har noggrant tagits fram för att väga fördelar mot risker med ett blodprov i förebyggande syfte. Kombinationen av biomarkörer ramar in nästintill samtliga stora kombinationer av biomarkörer som finns i de tester som tas när man utreds för eller utvärderas kring de vanligaste tillstånden och symptomen som dyker upp hos män.

 

Varför ska man ta beställa ett CheckUp™?

 

Sverige befinner sig ännu i startgroparna när det kommer till att fokusera resurser på förebyggande insatser och preventiva åtgärder för att minska risken att utveckla medicinska tillstånd och sjukdomar. Även om forskning tydligt visar att förebyggande insatser är en nyckelspelare i ett framtida hållbart sjukvårdssystem, har många områden inom det medicinska inte ännu hunnit etablera förebyggande processer och rekommendationer på befolkningsnivå.  Ibland handlar det om kostnadseffektivitet med hänsyn till hela sjukvårdssystemet, och ibland handlar det om att forskningen inte är entydig nog att kunna stå bakom en sådan förebyggande satsning.

 

Vi på Supernormal™ har tagit oss igenom resultaten från hundratals och ibland tusentals artiklar inom områden som berör manshälsa. Vi sitter absolut inte inne på alla svar, men vi är övertygade om att framtiden för manshälsa är förebyggande, aktiv och supernormal.

 

Vem borde testa sin hälsa?

 

Vemhelst som är intresserad av att öka sin förståelse för hur kroppen fungerar, eller som vill påbörja sin resa mot ett hälsosammare jag.

 

Vilka är styrkorna och svagheterna med CheckUp™? 

 

Liksom med alla tester, kommer det alltid finnas styrkor och svagheter. Detta trots att vi samarbetar med några av de absolut främsta laboratorierna på marknaden. Om någon hävdar motsatsen, rekommenderar vi dig att vända dig till någon annan aktör som du kan lita på. 

 

Nedan har vi listat några av de främsta styrkorna och svagheterna med CheckUp™:

 

Styrkor:

Tidig uppräckt

 

Blodprov kan i regel hjälpa till att upptäcka många sjukdomar i ett tidigt skede liksom biverkningar från behandlingar som medför organpåverkan. Detta möjliggör tidiga förändringar i behandlingen och minskar risken för såväl  komplikationer som utveckling av allvarliga sjukdomar. Detta innebär inte bara en enorm nytta för den drabbade patienten som markant ökar sin livskvalitet, utan det sparar också resurser och pengar för hälso- och sjukvårdssystemet. En win-win-situation.

 

Träffsäker diagnostik

 

Blodprov kan ge en noggrann diagnos av flera medicinska tillstånd, såsom infektioner, autoimmuna sjukdomar och olika typer av cancer.

 

Övervaka behandling

 

Blodprov kan hjälpa till att övervaka behandlingseffektivitet och underlätta för vårdpersonal att anpassa dosering därefter.

 

Omfattande information

 

Blodprov kan ge en lättförståelig översikt över en patients hälsotillstånd.

 

Kostnadseffektivt

 

Blodprov är ofta billigare än andra diagnostiska verktyg, vilket gör dem till ett av de mer kostnadseffektiva alternativen för både vårdgivare och patienter.

 

Svagheter:

Falskt positiva och falskt negativa resultat

 

Blodprov kan ibland ge felaktiga resultat, så kallade falskt positiva eller falskt negativa resultat. Detta kan ske av olika anledningar, såsom fel i testningsprocessen eller reaktioner mellan ämnen i blodet.

 

Begränsad specificitet

 

Testresultat kan ofta hjälpa till att avslöja avvikelser i vissa biomarkörer, men det ger inte nödvändigtvis hela bilden för att förklara den underliggande orsaken till resultaten. Andra undersökningar såsom fysiska undersökningar och bilddiagnostik kan vara nödvändiga för att ställa en definitiv diagnos.

 

Invasivitet

 

Blodprov kräver att en nål förs in i din blodådra för att kunna hämta blod för analys. Det betyder att även om blodprov generellt anses vara säkra, så tar det inte bort det möjliga obehaget och den smärta som nålsticket kan orsaka.

 

Viktigt: Trots dess svagheter, är blodprov fortfarande mycket användbara och spelar en avgörande roll i sjukvårdssystemet, då det är ett viktigt verktyg vid identifiering och diagnostisering av medicinska tillstånd. Vi tror att framtiden kommer att ge oss teknologi som inte kräver en spruta och en nål, och ni kan vara säkra på att vi kommer att vara först på plats när den dagen kommer. 

 

Sn™900 CheckUp™