sv
Fertility 32

Vad är Spermiefrysning?

15 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Spermiefrysning, även känt som spermiekyropreservation, innebär att frysa en eller flera spermieprover med hjälp av flytande kväve.

 

Varför bör du frysa dina spermier?

 

Spermfrysning är den mest framgångsrika metoden för att bevara en mans fertilitet. Detta möjliggör för möjligheten att få barn senare i livet och kan även fungera som en behandlingsmöjlighet för de som ska genomgå ingrepp eller behandlingar som riskerar att negativt påverka fertiliteten.

 

Det finns många anledningar till att frysa ned sina spermier. Den vanligaste anledningen i sjukvården är ifall du ska genomgå cancerbehandling. Strål- och cellgriftsbehandling kan nämligen resultera i att spermieproduktionen slås ut helt och hållet. Samma gäller vid operation för att ta bort testiklarna på grund av testikelcancer, eftersom spermier inte längre kan produceras därefter.

 

Andra skäl till spermiefrysning inkluderar:

Ålder

 

Sysselsättning (yrken som kan påverka fertilitet)

 

Sterilisering och medicinska behandlingar

Ålder

 

Spermiekvaliteten försämras med åldern, särskilt efter 35 års ålder. Efter 35 visar studier att det finns en signifikant ökning av tiden till befruktning, ökad risk för missfall och en lägre graviditetsfrekvensen. Att frysa ner dina spermier i tid kan inge trygghet inför att få barn senare i livet.

 

Sysselsättning

 

Om du arbetar med ett högriskyrke såsom målning, svetsning (på grund av hög värme och giftiga gaser), chaufför (på grund av vibrationer, värmeexponering och stillasittande), frekvent exponering av kemikalier (vid ex plastproduktion), eller om du är i militären (risk för skador och exponering för gifter) bör du överväga att frysa spermier för att bevara din fertilitet.

 

Sterilisering och medicinska behandlingar

 

Män som väljer att göra en vasektomi kanske vill ha möjligheten att få barn i framtiden. Dessutom kan mediciner som testosteronterapi påverka fertiliteten negativt.

 

Behöver jag verkligen frysa mina spermier om jag är ung och frisk?

 

Många experter på fertilitetsfrågor anser att samtliga personer mellan 18 och 25 år bör frysa ner sina spermier. Detta beror på att du aldrig vet vilken slags miljöpåverkan eller hälsotillstånd du kan stöta på åren innan du vill ha barn. Att göra detta slags frysning kallas ibland "social frysning". Detta är mycket vanligare bland kvinnor, där social frysning är en välkänd och socialt accepterad förebyggande åtgärd.

 

Eftersom det är lika vanligt med fertilitetsproblem bland både män och kvinnor, och spermier tenderar att vara friskare ju yngre du är, anser vi att du bör se på social spermiefrysning som en optimering av dina fertilitetschanser för din framtida själv.

 

Hur fungerar spermiefrysning?

 

Förberedelse

 

Innan spermiefrysningen krävs några förberedelser för att se till att du och dina spermier är friska och lämpliga för frysning och senare användning. Förberedelserna inkluderar:

Screening för sexuellt överförbara sjukdomar och andra infektioner som kan överföras till andra spermieprover eller partners under insemination (såsom HIV och hepatit).

 

Sädesvätskeanalys för att försäkra att du har friska spermier

Om någon av de två visar sig avvika från det som är optimalt eller medicinskt rekommenderat kan din läkare eller fertilitetsklinik rekommendera åtgärder såsom behandlingar eller livsstilsförändringar innan dina spermier fryses ned. 

 

Producera ett spermaprov

 

Nästa steg är att producera en sädesprov. Det görs på en fertilitetsklinik genom onani eller manuell stimulering. Du kommer att behöva ge ditt skriftliga, informerade samtycke till att din sperma lagras.

I vissa fall kan det vara nödvändigt med en kirurgisk procedur för att hämta spermier, då det inte går att utföra detta genom masturbation. Detta kan vara fallet för män som har genomgått cancerbehandling, sterilisering eller lider av rörelsehinder.

 

Viktig notis: Provet måste placeras i en behållare som är godkänd av laboratoriet och efter provtagningen hållas så nära kroppstemperatur som möjligt. Provet får inte innehålla något glidmedel eller fuktighetskräm.

 

Analys

 

När laboratoriet har mottagit provet analyserar de det utifrån flera parametrar för att fullt ut förstå spermiekvaliteten:

Sädesvolym

 

Spermieantal

 

Spermiekoncentration

 

Spermiemotilitet (rörlighet)

 

Spermiemorfologi (spermiernas utseende)

Analys efter upptining

 

Kvalitetstestning utgör en mycket viktig del av processen för att frysa ner och lagra spermier. Analys efter upptining innebär att en liten del av provet som har frysts ned tinas upp. Efter upptining analyseras spermierna på nytt för att utvärdera deras vitalitet och funktion. Tanken är att exponera spermier för den process som kommer att äga rum i framtiden när du vill använda spermierna.

 

Det är normalt att spermiemotiliteten minskar strax efter upptining, men en omfattande studie av över 100 000 prov visade att cirka 80% av spermier överlever upptiningen.

 

Hur framgångsrik är spermiefrysning?

 

Behandling med spermier som frysts ned är lika framgångsrik som behandling med spermier som inte genomgått nedfrysning.

 

Hur länge kan min sperma lagras efter nedfrysning?

 

Obegränsad tid.

 

Vad händer om jag inte betalar för nedfrysningen?

 

Om du av någon anledning inte betalar din kvartalsavgift för lagringen kommer vi att påminna dig.

 

Vad händer när jag vill använda min sperma?

 

När du bestämmer dig för att använda din sperma behöver du kontakta och boka en tid hos Nordic IVF där sperman är fryst.

Därifrån kommer de att hjälpa dig genom hela processen.

Hur analyseras spermier?

 

Spermier analyseras i flera steg. Först mäts volymen, vilket är den första parametern som analyseras. Provet tvättas sedan med ett sterilt medium innan det centrifugeras (snurras) för att separera spermier från andra komponenter såsom sädesvätska och testikelvävnad. När detta är gjort är provet redo att granskas under mikroskop.

 

Det första man letar efter är om det finns spermier i provet eller inte. Om spermier är frånvarande eller låga måste patienten genomgå ytterligare tester.

 

Hittar man tillräckligt med spermier, utvärderar laboratoriet spermiernas koncentration, morfologi (form) och motilitet (rörlighet). Genom att göra detta säkerställer de att spermierna är friska. Dessa parametrar behövs också för att avgöra om det finns tillräckligt med spermier att frysa.

 

Hur fryses och tinas spermier?

 

Embryologer placerar preparerade spermier i en speciell lösning i små provrör. Men innan de gör det måste de se till att spermierna inte skadas under frysningsprocessen. Spermier blandas därför med ett ämne som drar ut vatten ur spermierna före frysning. Samma provrör placeras sedan i lagringsfrysar som innehåller flytande kväve. Detta möjliggör för spermierna att lagras på obegränsad tid. Vanligtvis delas provet upp i flera provrör som förvaras i flera behållare. Detta är en säkerhetsåtgärd ifall en frys skulle sluta fungera.

 

När en patient senare beslutar sig för att använda sina nedfrysta spermier, tinas de försiktigt tills de når rumstemperatur. När de är tinade analyseras de igen för att säkerställa att spermiernas kvalitet är tillräckligt hög för att kunna resultera i en eventuell graviditet.

 

PS. Visste du att spermier är nedfrysta på en konstant temperatur av minus 196 grader celsius?

 

Kan jag frysa mina spermier hemma?

 

Nej, det är inte möjligt att frysa dina spermier hemma. Spermiefrysning måste utföras och hanteras av professionella i ett laboratorium med lämplig utrustning och kvalitetskontroller. Sn™703 Legacy™Vault kommer att innebära ett spermietest på en fertilitetsklinik innan nedfrysning.

 

Hur fryser jag mina spermier om jag har en cancerdiagnos?

 

Om du har fått en cancerdiagnos och vill frysa och lagra spermier rekommenderar vi att du pratar med din onkolog och din fertilitetsklinik.