sv
Bio Age 33

Varför borde du ta ett blodprov?

5 min read

Simon Körösi

Granskad av: Joanna Elmes

Vi förlitar oss ofta på subjektiva mått såsom att betrakta oss i spegeln, känna oss piggare eller bedöma vår allmänna sinnesstämning för att utvärdera vår övergripande hälsa. Dessa mått ger emellertid inte alltid en fullständig bild av ens hälsotillstånd. En blodanalys kan ge ytterligare information om olika system i kroppen, såsom det kardiovaskulära systemet, immunsystemet och det endokrina (hormonella) systemet.

 

Vården använder regelbundet blodprover för att utvärdera hälsotillstånd och försämrat mående. Detta beror på att en blodanalys hjälper till att fastställa vilken sjukdom man drabbats av. Blodtester kan dock även användas för att följa förändringar i din kropp som man vet ökar risken för sjukdomar i framtiden. Ett exempel är höga kolesterolvärden, som man vet att man kan åtgärda och behandla på olika sätt om man finner det tidigt i livet. Ett blodtest hjälper dig därför i flera falla att fatta välinformerade beslut kring din livsstil. Att testas med regelbundna intervaller hjälper dig att förstå hur din kropp förändras över tid och möjliggör välinformerade beslut som grundas på din hälsa.

 

Vad mäter en blodanalys?

 

Blod utgör en rik källa till information, och biomarkörer såsom hormoner, celler, proteiner och näringsämnen kan erbjuda viktiga insikter om hjärthälsa, återhämtning, immunfunktion, metabola tillstånd med flera.

 

Många metoder påstår sig kunna sia om hälsomarkörer. Tyvärr varierar kvalitet och validitet mellan dessa metoder, vilket leder till ifrågasättande av relevansen för de rekommendationer som ges.

 

En blodanalys identifierar objektivt biomarkörer i din kropp, och kan därför objektivt ge dig värdefull information. 

Blodprov utgör en pålitlig form av data – den största fördelen med blodprover är att de erbjuder en pålitlig måttstock för att följa biomarkörer.

 

Att diagnostisera sjukdomar – tidig upptäckt är avgörande för att behandla många sjukdomar. Blodprov är inte ett perfekt sätt att hitta alla sjukdomar, men många sjukdomar kan upptäckas genom blodprov.

 

Att följa din metabolism för att ta reda på om du är prediabetiker – diabetes är en av de vanligaste hälsoproblemen som individer står inför i samhället. Dina blodprov ger insikt i din metabolism och de kemiska processerna i din kropp.

 

Att kontrollera leverns funktion – en av leverns huvudfunktioner är att bryta ner olika gifter i kroppen. Din lever fungerar som en slags avgiftningsmekanism. Om leverns funktion och hälsa är påverkad kan det tidigt upptäckas i dina blodprover.

 

Övervakning av njurhälsa – dina njurar är en del av urinvägssystemet och hjälper till att reglera ditt blod. Till exempel reglerar dina njurar blodtryck, pH-nivå, mineralkoncentration och vattenkomposition i blodet.

 

Att kontrollera hormonnivåer – det finns många viktiga hormoner i vår kropp som blodprov kan hjälpa oss att följa och bättre förstå, såsom testosteron och SBHG.

 

Blodprov som en måttstock för din hälsa – genom att regelbundet ta blodprov kan du vara proaktiv med eventuella hälsoproblem. Du kan använda dina blodprov som en måttstock för att förstå pågående förändringar i ditt blod. Dina blodprov ger tillgång till flera biomarkörer som du kan använda för att följa dina förändringar över tid.

Blood tests are repeatable and reliable

 

The biggest benefit for regular blood testing is that it provides a reliable data point for measuring your health and wellness. There is a never-ending cycle of so-called what’s best for your health. From superfoods and diets to exercise and everything in between, it can be confusing to know what is best. Fortunately, your blood can provide data on your health and wellness. You can then use it to see if there are any issues and optimize for self-improvement.

Other measurement tools don’t offer this degree of reproducibility. For example, the estimated energy expenditure (or calories burned) from wearable devices like smartwatches are not reliable estimates and often significantly underestimate the value compared to indirect calorimetry (the gold standard).

If a metric is not providing you with reliable feedback, you’re likely to take a longer, more round-about path to your goals.


Blood biomarkers are impacted by lifestyle

 

Blood biomarkers shift in response to lifestyle factors, including food choices, supplements, exercise, recovery, sleep patterns, and stress levels. 

For example, eating oatmeal may significantly reduce LDL cholesterol, taking a curcumin supplement may improve creatine kinase, and getting at least seven hours of sleep each night helps lower hsCRP.

 

It gives you relevant feedback over time

 

By regularly getting blood tests, you can be proactive about your health. You can use your blood tests as a tool to understand ongoing changes in your blood. Your blood tests provide access to a series of biomarkers that you can use to look at your changes across time. Specifically, according your health history and interventions like fitness, supplements and medicines, you can put changes in context. Your blood tests can help you chart progress. Your blood work can help you take positive steps towards self-improvement. Don’t treat disease. Optimize for health.