sv

Viktnedgång

Varför läkemedel?

GLP-1-analoger är en evidensbaserad metod för viktnedgång som förändrat livet för många människor världen över. Vår tjänst tillhandahåller tillgång till receptbelagda GLP-1-analoger som tillsammans med personligt stöd från erfarna läkare skapar en hållbar väg för viktnedgång.

Vi förstår utmaningarna som kommer med gå ner i vikt och strävar därför efter att erbjuda en lösning för alla som behöver extra hjälp. Vår tjänst är designad att vara en hjälpande hand på vägen, för att tillsammans hitta en effektiv väg mot en hälsosammare vikt och förbättrad livskvalitet.

Börja här

Vem kvalificerar för läkemedel?

Receptbelagd behandling är rekommenderad för personer med obesitas eller personer med övervikt i kombination med befintliga komplikationer eller riskfaktorer. Alla mellan 18-75 år kan svara på våra hälsofrågor för att se om det finns ett behov av behandling.

BMI-kalkylator För att se om du är kvalificerad för behandling kan du enkelt använda dig av vår BMI kalkylator.
Supernormal™ FAQ
Vanliga frågor om läkemedel
Hur fungerar läkemedel mot obesitas och kronisk övervikt?

Läkemedel som används mot obesitas och kronisk övervikt, också benämnt som GLP-1 analoger, fungerar genom att efterlikna ett av människans naturligt producerade hormoner som kallas glukagonliknande peptid 1 (GLP-1).

GLP-1 har flera funktioner under behandling. När det gäller viktnedgång bidrar den till att reglera hunger och matintag genom att fördröja tömningen av magsäcken, vilket förlänger mättnadskänslan u och med att maten stannar längre i magen. Behandlingen bidrar även till att minska aptit och sötsug.

I kombination med livsstilsförändringar och en personlig behandlingsplan kan GLP-1 läkemedel användas som hjälpmedel för att stödja en hälsosam vikthantering.

Vilka läkemedel förskriver Supernormal™?

Läkaren kommer att utvärdera din hälsostatus och rekommendera det mest lämpade GLP-1-läkemedlet samt dosering specifikt för dig. I de flesta fall och när det är tillgängligt förskrivs läkemedel som innehåller semaglutid.

Vad är skillnaden mellan Semaglutid och Liraglutid?

Både Semaglutid och Liraglutid  tillhör gruppen GLP-1 analoger som liknar ett kroppseget tarmhormon och sänker blodsockret, minskar hungern och ökar mättnadskänslan. Båda substanserna bidrar till viktnedgång, lägre blodtryck och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. På Supernormal kommer din läkare ha en dialog med dig kring vilket läkemedel som passar bäst för din behandling. På Fass.se kan du läsa mer om varje läkemedel.

Varför används läkemedel för att gå ner i vikt?

Människan är genetiskt programmerad för att förhindra viktnedgång och rör oss automatiskt mot vår tidigare högsta vikt (benämns ofta som set-point). Det kan därför vara svårt att gå ner och behålla sin vikt utan medicinsk hjälp. Enligt studier är det färre än 20 % som klarar av en långsiktig viktnedgång med bara diet och träning.

Tack vare upptäckten av läkemedelsgruppen GLP-1 analoger finns det nu för första gången en behandlingsmetod som inte kräver riskfylld kirurgi och som är bevisad att fungera baserat på gedigen forskning.

Finns det några biverkningar?

Precis som för andra läkemedel finns det vissa biverkningar. Biverkningarna av GLP-1 analoger innefattar främst mage och tarm och är oftast milda och övergående. Du kommer att få information om detta och vad du själv kan påverka under behandlingens gång oavsett läkemedel. För att jobba med läkemedel på ett säkert sätt kommer även dosering att trappas upp långsamt för att minska eventuella risker och biverkningar.

Långvarig och ihållande viktnedgång kan ge enorma hälsofördelar för många patienter. Därför är vi måna om att noggrant följa dig som patient och hjälpa dig om biverkningar skulle uppstå. Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå en så effektiv, långsiktig och friktionsfri viktnedgång som möjligt.

Kan läkemedelsbehandlingen mot övervikt påverka mina andra läkemedel?

Läkemedel ur gruppen GLP1-analoger har i princip ingen inverkan på övriga läkemedel. Dock behandlar vi inte personer med diabetes som tar insulin eller de äldre så kallade SU-preparaten. Om du står på dessa läkemedel idag och är intresserad av behandling kommer du få prata med en diabetesläkare.

Vad kostar de läkemedel som Supernormal förskriver?

Priset för läkemedel varierar utifrån vilket läkemedel du rekommenderas samt dosering. Kostnad för läkemedel bekostas separat av patienten utifrån apotekens prissättning.

fass.se kan du läsa mer kring varje läkemedel samt söka efter enskilt lagerstatus för respektive läkemedel.

Ingår läkemedel för denna typ av behandling i högkostnadsskyddet?

Läkemedel för medicinsk viktnedgång omfattas oftast inte av högkostnadsskyddet och bekostas därför helt av patienten. Vissa undantag kan finnas för vissa läkemedel vid befintlig diabetes typ 2 eller andra medicinska tillstånd.

Finns det några kontraindikationer eller personer som inte bör använda dessa läkemedel?

Personer med vissa medicinska tillstånd eller som tar andra mediciner kan vara olämpliga för vissa av dessa läkemedel. Därför är det alltid viktigt att diskutera din medicinska historia och alla befintliga läkemedel med läkaren innan behandling påbörjas.

Hur administreras dessa läkemedel?

Detta beror på läkemedel då de administreras på olika sätt. Till exempel tas Wegovy, Ozempic och Saxenda som injektioner under huden, medan Rybelsus och Xenical tas som en tablett via munnen.

Läkaren som skrivit ut receptet kommer att ordinera rätt dos baserat på individuella behov och tolerans. Det är viktigt att följa din läkares instruktioner för dosering och administration noggrant.

Hur lång tid tar det innan man ser resultat av behandlingen?

Resultat från behandlingen kan variera från person till person. Vissa personer kan uppleva viktminskning inom några veckor medan andra kan ta längre tid. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och vara tålmodig med behandlingen.

Kan jag ta dessa läkemedel med alkohol?

Det är rekommenderat att undvika alkoholintag under behandlingsperioden då alkohol kan påverka läkemedlets effektivitet samt öka risken för biverkningar.


Hur fungerar behandlingen om jag är gravid?

Läkemedelsbehandling ges inte till gravida, ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.

Supernormal™ Läkemedel för viktnedgång
Wegovy
Wegovy
GLP-1-analog (Semaglutid) 15-20 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Wegovy är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Läkemedlet är en GLP-1-analog som dämpar aptit och minskar sötsug och därmed bidrar till viktnedgång. Skillnaden mellan Wegovy och Ozempic är att Wegovy har en högre underhållsdos godkänd på 2,4 mg jämfört med Ozempic som har 2 mg vilket kan påverka effekt.

Ozempic
Ozempic
GLP-1-analog (Semaglutid) 15 - 20 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Finns ej tillgänglig just nu

Ozempic är en GLP-1-analog med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Semaglutid verkar genom att minska aptit, vilket kan resultera i ökad mättnad och minska aptit. Ozempic främjar viktnedgång genom att påverka hjärnan om starka känslor av hunger ligger till grund för att personen utvecklat obesitas.

Rybelsus
Rybelsus
GLP-1-analog (Semaglutid) Tablettform som tas dagligen 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Tillgänglig via MEDS apotek

Rybelsus är ett receptbelagt läkemedel som innehåller semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, men som också har en positiv biverkan att påverka viktnedgång. Detta sker genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan. Det är den första GLP-1-agonisten som tas via tablett och har samma aktiva substans som Ozempic och Wegovy men inte samma effekt då man tar den i tablettform.

Saxenda
Saxenda
GLP-1-analog (Liraglutid) Daglig injektion med spruta 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Tillgänglig via MEDS apotek

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna och innehåller den aktiva substansen Liraglutid. Liraglutid och Semaglutid  tillhör båda gruppen GLP-1 analoger som liknar vårt eget tarmhormon som minskar hungern och ökar mättnadskänslan samtidigt som de sänker blodsockernivåerna. Den stora skillnaden mellan de två är halveringstiden vilket bestämmer hur ofta du behöver ta läkemedlet. Här tas Saxenda dagligen istället för 1 gång i veckan.

Trulicity
Trulicity
GLP-1-analog (Dulaglutid) Veckovis injektion med spruta 5 % genomsnittlig viktnedgång Tillgänglig via MEDS apotek

Trulicity är ett läkemedel som administreras via injektioner med den aktiva substansen Dulaglutid. Läkemedlet är avsett att tas varje vecka för att kontrollera blodsockernivåerna vid typ 2-diabetes. Trulicity är inte lika effektivt för viktnedgång som specifika mer läkemedel (Saxenda, Wegovy). Patienterna förlorar i bästa fall cirka 10 % av sin vikt. Därav är det nödvändigt att följa en strikt diet och att inte ignorera träning.

Xenical
Xenical
Gastrointestinal lipas-hämmare (Orlistat) Kapsel som tas med måltid, tre gånger/dag 3% genomsnittlig viknedgång Tillgänglig via MEDS apotek

Xenical är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas och innehåller Orlistat, vilket är en lipashämmare. Xenical verkar genom att motverka nedbrytningen av fett och gör det svårare för kroppen att ta upp fett som kommer via mat. Effekten för viktnedgång är signifikativt lägre än många av de andra preparaten vilket beror på att fettet i maten vi äter har en begränsad effekt på vår totala vikt.


Har du fler frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor eller att komma igång