sv

Hjärna

Learn
Grå substans
20
Experter talar
Sn™301 Brains™
“Det fanns en signifikant interaktion mellan B-vitaminbehandling och omega-3-fettsyror när det kom till vävnadsminskning av hjärnan. Hos personer med höga ingångsnivåer av omega-3-fettsyror vid behandlingsstart med B-vitaminer bromsades minskningen med 40,0% jämfört med placebo.” VITACOG-studien, klinisk prövning av B-vitaminer för att förebygga åldersrelaterad kognitiv försämring och demens.