sv

Viktnedgång

Vad är Rybelsus?

Rybelsus läkemedel tablett

Rybelsus är ett receptbelagt läkemedel som innehåller semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, men som också har en positiv biverkan att påverka viktnedgång. Det är ett läkemedel i tablettform som tas en gång dagligen och som kan bidra till att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt.

 

Kom igång

Minskad aptit

Rybelsus verkar genom att binda till receptorer i hjärnan som kontrollerar aptit, vilket leder till ökad mättnadskänsla och minskad hunger som bidrar till viktnedgång. 

 

Hungerkontroll

Rybelsus medverkar till att förlänga mättnadskänslan och minska aptiten, vilket bidrar till minskat kaloriintag och viktnedgång.

Blodsocker

Rybelsus främjar blodsockerkontroll och håller blodsockret på en jämnare nivå vilket kan både förbättra och minska risk för att förvärra befintlig diabetes typ 2.

Hjärt- och kärlskydd

Rybelsus bidrar till att minska risken för sjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke hos personer med kraftig övervikt och obesitas och samtidig hjärt- och kärlsjukdom.Vanliga frågor 

Hur används Rybelsus för viktnedgång?

Rybelsus tillhör läkemedelsgruppen GLP-1-analoger och är ett receptbelagt läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, men som också har en positiv biverkan att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att efterlikna effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 som finns i kroppen, vilket minskar aptit och ökar mättnadskänslan. Detta hjälper individer vidare att minska kaloriintaget och därmed gå ned i vikt

 

Vad är GLP-1 analoger?


GLP-1 är en läkemedelsgrupp som används för att behandla typ 2-diabetes och obesitas. De fungerar genom att efterlikna effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 (glukagonlik peptid-1) som normalt utsöndras från tarmen efter måltider. Dessa läkemedel stabiliserar blodsockret, får mat att tömmas långsammare från magsäcken samt verkar på receptorer i hjärnan som kontrollerar aptit, ökad mättnadskänsla och därmed minskar hunger.


Valet mellan olika GLP-1-analoger kan bero på individuella faktorer såsom behandlingsmål, tolerabilitet samt bekvämlighet för patienten. På Supernormal kommer din läkare att ha en dialog med dig kring vilket läkemedel som passar bäst för din behandling.


Vad är Semaglutid?

 

Semaglutid är en aktiv substans som återfinns i läkemedel som Wegovy, Ozempic och Rybelsus. Det är en långtidsverkande GLP-1-analog som är 94% likt det naturliga GLP-1-hormonet i kroppen. Semaglutid binder till och aktiverar GLP-1-receptorer, vilket underlättar viktnedgång hos personer med övervikt eller obesitas. Dess långtidsverkande egenskaper uppnås genom en modifiering av strukturen, vilket förlänger effekten jämfört med det kroppsegna hormonet.


Vilka är de vanligaste biverkningarna av Rybelsus?


Precis som för andra läkemedel finns det vissa biverkningar. För GLP-1 analoger innefattar biverkningar främst mage och tarm och är oftast milda och övergående. De vanligaste biverkningarna av Rybelsus inkluderar illamående, diarré och förstoppning. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.Hur mycket kommer jag gå ner i vikt under behandling med Rybelsus?

 

Exakt hur mycket man kommer att gå ner i vikt under en behandling är svår att förutspå. Med Rybelsus har studier visat en genomsnittlig viktnedgång om cirka 5-10%. Detta förutsatt att patienten själv aktivt arbetar med sin behandlingsplan.


Hur ska jag förvara Rybelsus?

Rybelsus ska skyddas och förvaras från fukt och ljus. Låt därför tabletten ligga i kartan (blistret) tills du ska ta ditt läkemedel. Tabletterna behöver inte förvaras i någon specifik temperatur. Förvara alltid läkemedlet utom syn- och räckhåll för barn. Varför ska jag ta Rybelsus på tom mage (fastande i minst 6 timmar)?

Det är viktigt eftersom mat, dryck eller annat läkemedel kan förhindra att läkemedlet tas upp i blodet och därmed försämrar effekten. Att ta Rybelsus på tom mage säkerställer optimal effekt av läkemedlet och därav instruktionerna att ta läkemedlet direkt när man vaknar.Kan jag ta Rybelsus med någon annan dryck än vatten?

Nej. Behandlingens effekt har inte studerats i kombination med annat än vatten.


Varför är det viktigt att vänta 30 minuter innan jag äter, dricker eller tar andra läkemedel?

Det är viktigt för att behandlingen ska ha fullgod effekt. Måste jag ta tabletten vid samma tid varje dag?

Nej. Det viktigaste är att behandlingen tas på tom mage, fastande i minst 6 timmar, men du behöver inte ta tabletten vid en bestämd tidpunkt.


Kan jag ta Rybelsus med alkohol?


Det är rekommenderat att undvika alkoholintag under behandlingsperioden då alkohol kan påverka läkemedlets effektivitet samt öka risken för biverkningar. Studier har samtidigt visat att semaglutid kan påverka alkoholsuget på ett sätt där den belönande känslan av alkohol minskar.


Kan jag använda Rybelsus om jag är gravid?


Läkemedelsbehandling ges inte till gravida, ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.


Vad är kostnaden för Rybelsus?

Kostnaden för samtliga läkemedel Supernormal förskriver varierar beroende på vilket läkemedel som ordinerats samt doseringen som rekommenderats. Kostnad för läkemedel bekostas separat av patienten utifrån apotekens prissättning som kan variera något beroende på apotek. Priset för Rybelsus brukar variera mellan cirka 1100-1200 kr/månad.Ingår Rybelsus i högkostnadsskyddet?


Rybelsus ingår endast i högkostnadsskyddet om man har diabetes. Däremot finns eventuell möjlighet till stöd i form av ersättning från Försäkringskassan, där den exakta ersättningsnivån kan variera. Vi kan bidra med utlåtande för att stödja ansökan, men det är viktigt att påpeka att den slutliga bedömningen ligger hos Försäkringskassan. Mer info hittar du här.
Kan jag köpa Rybelsus receptfritt?

Nej, Rybelsus finns inte receptfritt utan finns enbart som receptbelagt läkemedel. För att få behandling med läkemedlet behöver du få det utskrivet av en läkare.Instruktioner för behandlingRybelsus tas en gång dagligen på fastande mage (minst 6 timmar sedan senaste måltid). För att upprätthålla en konsekvent behandling ska tabletten tas vid samma tidpunkt varje dag så det mest passande är direkt när du vaknar. Läkaren som skrivit ut receptet kommer att ordinera rätt dos baserat på individuella behov och tolerans. Det är viktigt att följa dessa instruktioner noggrant och att inte ändra dosering utan att samråda med läkare. Läs även bipacksedeln noggrant innan du påbörjar din behandling för ytterligare information och kontakta din läkare vid övriga frågor.

Rybelsus ska skyddas och förvaras från fukt och ljus. Det är därför viktigt att låta tabletten ligga i kartan (blistret) tills du ska ta ditt läkemedel.

Ta Rybelsus på tom mage direkt när du vaknar. Svälj tabletten hel med ett halvt glas vatten. Dela, krossa eller tugga inte tabletten eftersom det inte är känt om det påverkar upptaget av semaglutid. Efter intag av Rybelsus, vänta minst 30 minuter innan nästa måltid, dryck eller intag av andra mediciner för att undvika att påverka upptaget av semaglutid.


Övrig viktig information:


Om du har glömt att ta en dos ska du hoppa över den missade dosen och bara ta din normala dos nästa dag. Notera att det är viktigt att inte använda dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

 

För att påbörja behandling behöver du fylla i ett formulär, det tar 4 minuter.


Har du fler frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor eller att komma igång

Supernormal™ Läkemedel för viktnedgång
Wegovy
Wegovy
GLP-1-analog (Semaglutid) 15-20% genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Wegovy är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan vilket bidrar till viktnedgång. Skillnaden mellan Wegovy och Ozempic är att Wegovy har högre underhållsdos godkänd på 2,4 mg jämfört med Ozempic som har 2 mg vilket kan påverka effekt.

Ozempic
Ozempic
GLP-1-analog (Semaglutid) 15 - 20 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Finns ej tillgänglig just nu

Ozempic är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan och kan därmed främja viktnedgång genom att påverka hjärnan vid hunger.

Rybelsus
Rybelsus
GLP-1-analog (Semaglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Tablettform som tas dagligen Tillgänglig via MEDS apotek

Rybelsus är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan. Det är den första GLP-1-agonisten som tas via tablett och har samma aktiva substans som Ozempic och Wegovy men skiljer i effekt då man tar den som tablett.

Saxenda
Saxenda
GLP-1-analog (Liraglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Daglig injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Liraglutid och Semaglutid  tillhör båda gruppen GLP-1 analoger som liknar vårt eget tarmhormon som minskar hungern och ökar mättnadskänslan samtidigt som de sänker blodsockernivåerna. Skillnaden mellan de två är halveringstiden som bestämmer hur ofta du behöver ta läkemedlet. Här tas Saxenda dagligen istället för veckovis.

Trulicity
Trulicity
GLP-1-analog (Dulaglutid) 5 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Trulicity är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen dulaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna. Läkemedlet verkar som ett kompletterande läkemedel i samband med kost och motion genom att kontrollera blodsockernivåer med positiv biverkan av viktnedgång. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt mindre än andra läkemedel, vilket gör det nödvändigt med striktare kost och träning under behandling med Trulicity.

Xenical
Xenical
Gastrointestinal lipas-hämmare (Orlistat) 3% genomsnittlig viktnedgång Kapsel som tas med måltid, tre gånger/dag Tillgänglig via MEDS apotek

Xenical är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna och innehåller orlistat, vilket är en lipashämmare. Läkemedlet verkar genom att motverka nedbrytningen av fett och gör det svårare för kroppen att ta upp fett som kommer via kost. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt lägre än övriga läkemedel vilket beror på att fettet i maten vi äter har en begränsad effekt på vår totala vikt.