sv

Viktnedgång

Vad är Trulicity?

Trulicity läkemedel injections spruta

Trulicity är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva substansen dulaglutid och tillhör läkemedelsklassen GLP-1-analoger. Trulicity har tagits fram till patienter med diabetes typ 2 och fungerar som ett kompletterande läkemedel i samband med kost och motion. Trulicity efterliknar det kroppsegna hormonet GLP-1 till ca 90% och tas enbart veckovis med en injektion under huden. Effekten av Trulicity är mer stabiliserade insulinnivåer med biverkningar av minskad aptit och förlängd mättnadskänsla vilket bidrar till minskat kaloriintag och viktnedgång. 

Kom igång

Blodsocker

Trulicity bidrar till att reglera blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes. Genom att öka frisättning av insulin och minska frisättning av glukagon ökar blodsockerkontroll. Lägre glukagon bidrar till att glukosproduktionen i levern minskar.

Minskad aptit

Trulicity verkar genom att förlänga mättnadskänsla och minska aptiten hos personer med typ 2-diabetes, vilket bidrar till minskat kaloriintag och viktnedgång.

Hjärt- och kärlhälsa

Trulicity har i vissa studier visat en minskad risk för hjärt- och kärlhändelser hos vissa patientgrupper med typ 2-diabetes. Bland annat har man undersökt risken för hjärtinfarkt och stroke, där Trulicity uppvisat en skyddande effekt.

Långtidsverkande effekt

Trulicity har en långtidsverkande effekt med en enkel veckodos, vilket kan ses som fördelaktigt mot andra GLP-1-analoger som behövs dagligen och initierar därmed en hållbar och kontinuerlig viktnedgång.

Vanliga frågor

 

Hur används Trulicity för viktnedgång?

Trulicity tillhör läkemedelsgruppen GLP-1 analoger och är ett läkemedel som tagits fram för behandling av typ 2-diabetes, men har även en positiv biverkan att påverka viktnedgång. Trulicity verkar genom att efterlikna effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 som finns i kroppen, vilket minskar aptit och ökar mättnadskänslan. Detta hjälper individer att minska kaloriintaget och därmed gå ner i vikt.


Vad är GLP-1 analoger?

GLP-1-analoger är en läkemedelsgrupp som används för att behandla typ 2-diabetes och obesitas. De fungerar genom att efterlikna effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 (glukagonlik peptid-1) som normalt utsöndras från tarmen efter måltider. Dessa läkemedel stabiliserar blodsockret, får mat att tömmas långsammare från magsäcken samt verkar på receptorer i hjärnan som kontrollerar aptit, ökad mättnadskänsla och därmed minskar hunger.

Valet mellan olika GLP-1-analoger kan bero på individuella faktorer såsom behandlingsmål, tolerabilitet samt bekvämlighet för patienten. På Supernormal kommer din läkare att ha en dialog med dig kring vilket läkemedel som passar bäst för din behandling.


Vad är Dulaglutid?

Dulaglutid är den aktiva substansen i Trulicity och tillhör gruppen långverkande GLP-1-analoger.  Skillnaden mellan dulaglutid och andra GLP-1-analoger, såsom liraglutid och semaglutid ligger i deras kemiska struktur, administreringsfrekvens samt effektivitet. Just dulaglutid liknar kroppens egna GLP-1-hormon till ca 90% och binder till och aktiverar GLP-1-receptorer i kroppen vilket genererar ökad mättnadskänsla och minskad aptit. Att den är långverkande innebär att man ändrat på strukturen så att effekten blir längre än det kroppsegna hormonet.  


Vilka är de vanligaste biverkningarna av Trulicity?

Precis som för andra läkemedel finns det vissa biverkningar. För GLP-1 analoger innefattar biverkningar främst mage och tarm och är oftast milda och övergående. De vanligaste biverkningarna av Trulicity kan inkludera illamående, diarré, förstoppning och huvudvärk. Om du upplever biverkningar av din behandling är det viktigt att meddela din läkare.


Hur mycket kommer jag gå ner i vikt under behandling med Trulicity?

Exakt hur mycket man kommer att gå ner i vikt under en behandling är svår att förutspå. Trulicity har enligt studier visat en genomsnittlig viktnedgång om cirka 5% vid dos på 4,5 mg. Detta förutsatt att patienten själv aktivt arbetar med sin behandlingsplan. 


Hur ska Trulicity förvaras? 

Trulicity ska förvaras i kylskåp (2 ºC–8 ºC) och får ej frysas. Läkemedlet måste förvaras i originalförpackningen då det är ljuskänsligt. Trulicity kan tas ut ur kylskåpet och förvaras vid en temperatur på högst 30°C i upp till 14 dagar. Förvara alltid läkemedlet utom syn- och räckhåll för barn.


Kan jag ta Trulicity med alkohol?

Det är rekommenderat att undvika alkoholintag under behandlingsperioden då alkohol kan påverka läkemedlets effektivitet samt öka risken för biverkningar.


Hur fungerar behandlingen om jag är gravid?

Läkemedelsbehandling ges inte till gravida, ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader.


Vad är kostnaden för Trulicity?

Kostnaden för samtliga läkemedel Supernormal förskriver varierar beroende på vilket läkemedel som ordinerats samt doseringen som rekommenderats. Kostnad för läkemedel bekostas separat av patienten utifrån apotekens prissättning som kan variera något beroende på apotek. Priset för Trulicity brukar ligga runt cirka 1100 kr/månad. Ingår Trulicity i högkostnadsskyddet?

I dagsläget ingår det endast för patienter med diabetes typ 2 som tidigare har provat metformin, sulfonureider eller insulin utan tillräcklig effekt. Däremot finns eventuell möjlighet till stöd i form av ersättning från Försäkringskassan, där den exakta ersättningsnivån kan variera. Vi kan bidra med utlåtande för att stödja ansökan, men det är viktigt att påpeka att den slutliga bedömningen ligger hos Försäkringskassan. Mer info hittar du här.


Kan jag köpa Trulicity receptfritt?

Trulicity finns inte receptfritt utan finns enbart som receptbelagt läkemedel. För att få behandling med läkemedlet behöver du få det utskrivet av en läkare.

 


Instruktioner för behandling
 

 

Trulicity genomförs som en veckovis injektion och bör injiceras på samma dag varje vecka. Läkaren som skrivit ut receptet kommer att ordinera rätt dos baserat på individuella behov och tolerans. Det är viktigt att följa dessa instruktioner noggrant och att inte ändra dosering utan att samråda med läkare.


Förberedelser:

Innan injektionen, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Rengör injektionsstället med alkohol. Kontrollera att injektionssprutan innehåller korrekt dos och att vätskan är fri från synliga partiklar eller färgförändringar. Läs alltid bipacksedeln och bruksanvisningen noggrant innan du påbörjar din behandling för ytterligare information och kontakta din läkare vid övriga frågor angående behandling.


Injektionsställe:


För att minimera risken för obehag eller irritation, variera injektionsstället mellan mage, lår och överarm vid varje injektion. Undvik att injicera i områden med synliga blåmärken, rodnad eller andra hudirritationer. Även om det kan kännas ovant att använda en injektion, är det viktigt att notera att injektionen är enkel att utföra och att de flesta vänjer sig snabbt vid rutinen.
Teknik:


Håll injektionssprutan med en hand och använd andra handen för att nypa i hudvecket på valt injektionsställe. Sätt in nålen snabbt och bestämt under huden i 45 graders vinkel och tryck sedan på den större knappen på injektionssprutan för att ge dosen. Håll kvar nålen några sekunder för att säkerställa att hela dosen har injicerats och dra sedan ut nålen.Efter behandling:


Efter injektionen, släng omedelbart den använda injektionssprutan i en behållare avsedd för skarpt avfall. Undvik att massera eller gnugga injektionsstället för att minska risken för blödning eller irritation. Vid blödning, täck området med ett litet bandage och undvik att använda samma injektionsställe igen på ett tag.


Övrig viktig information:

Om du har glömt att injicera en dos och det är minst 3 dagar kvar innan du ska ta nästa dos, ska du injicera dosen så snart som möjligt. Injicera sedan nästa dos på den vanliga dagen.

Om det är mindre än 3 dagar kvar innan du ska ta nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen och injicera nästa dos på den vanliga dagen.

Notera att det är viktigt att inte använda dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
För att påbörja behandling behöver du fylla i ett formulär, det tar 4 minuter.


Har du fler frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor eller att komma igång.

Supernormal™ Läkemedel för viktnedgång
Wegovy
Wegovy
GLP-1-analog (Semaglutid) 15 - 20 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Wegovy är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan vilket bidrar till viktnedgång. Skillnaden mellan Wegovy och Ozempic är att Wegovy har högre underhållsdos godkänd på 2,4 mg jämfört med Ozempic som har 2 mg vilket kan påverka effekt.

 

Ozempic
Ozempic
GLP-1-analog (Semaglutid) 15 - 20 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Finns ej tillgänglig just nu

Ozempic är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan och kan därmed främja viktnedgång genom att påverka hjärnan vid hunger.

Rybelsus
Rybelsus
GLP-1-analog (Semaglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Tablettform som tas dagligen Tillgänglig via MEDS apotek

Rybelsus är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna, samt med positiv biverkan av att påverka viktnedgång. Läkemedlet verkar genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptit och öka mättnadskänslan. Det är den första GLP-1-agonisten som tas via tablett och har samma aktiva substans som Ozempic och Wegovy men skiljer i effekt då man tar den som tablett.

Saxenda
Saxenda
GLP-1-analog (Liraglutid) 5 - 10 % genomsnittlig viktnedgång Daglig injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen semaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna. Liraglutid och Semaglutid  tillhör båda gruppen GLP-1 analoger som liknar vårt eget tarmhormon som minskar hungern och ökar mättnadskänslan samtidigt som de sänker blodsockernivåerna. Skillnaden mellan de två är halveringstiden som bestämmer hur ofta du behöver ta läkemedlet. Här tas Saxenda dagligen istället för veckovis.

Trulicity
Trulicity
GLP-1-analog (Dulaglutid) 5 % genomsnittlig viktnedgång Veckovis injektion med spruta Tillgänglig via MEDS apotek

Trulicity är ett receptbelagt läkemedel med den aktiva substansen dulaglutid och är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna. Läkemedlet verkar som ett kompletterande läkemedel i samband med kost och motion genom att kontrollera blodsockernivåer med positiv biverkan av viktnedgång. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt mindre än andra läkemedel, vilket gör det nödvändigt med striktare kost och träning under behandling med Trulicity.

Xenical
Xenical
Gastrointestinal lipas-hämmare (Orlistat) 3 % genomsnittlig viktnedgång Kapsel som tas med måltid, tre gånger/dag Tillgänglig via MEDS apotek

Xenical är ett receptbelagt läkemedel för behandling av övervikt och obesitas hos vuxna och innehåller orlistat, vilket är en lipashämmare. Läkemedlet verkar genom att motverka nedbrytningen av fett och gör det svårare för kroppen att ta upp fett som kommer via kost. Genomsnittlig effekt för viktnedgång är betydligt lägre än övriga läkemedel vilket beror på att fettet i maten vi äter har en begränsad effekt på vår totala vikt.