sv
Få tiden och dina soldater att stanna upp: givakt!
Skydda ditt arv för framtida generationer.
Investera i din familjs framtid - frys dina spermier.

Supernormal™-sortimentet är noggrant framtaget och testat av vårt medicinska team.

Varför

Ålder

Spermiekvalitet sjunker med stigande ålder, särskilt efter 35. Åldern för med sig förlängd tid till förlossning, ökad risk för missfall och lägre sannolikhet till graviditet. Att frysa sina spermier erbjuder en tidig lösning på den framtida familjefrågan.

Karriärsdriven familjeplanering

Spermiefrysning är en praktisk lösning för män som vill vänta med att bilda familj på grund av karriären eller andra personliga anledningar, då nedfrysningen tillåter män att bibehålla spermiekvaliteten tills man känner sig redo.

Högriskjobb

Högrisk-jobb såsom målare, chaufför, svetsare, daglig exponering mot microplaster/kemikalier och militärtjänst kan negativt påverka fertiliteten. Att frysa ner spermier håller dem säkra för de som ägnar sig åt sådana yrken.

 

Bevara genetiskt arv

Män med en ökad risk för fertilitetsproblem på grund av ålder, genetik eller livsstilsfaktorer kan överväga spermiefrysning för att säkerställa tillgången på friska spermier när de väl bestämmer sig för att skaffa barn. 

Medicinska behandlingar

Män som genomgår strålningsbehandling eller kemoterapi - behandlingar som kan påverka fertiliteten negativt - kommer att ibland bestämma sig för att frysa sina spermier innan behandling som en biologisk faderskapsförsärking.

Sterilisering

Män som önskar sterilisera sig kommer ibland att vilja frysa ner sina spermier innan sterilisering, för att behålla möjligheten att senare i livet kunna bli biologiska föräldrar.

Behöver jag verkligen frysa mina spermier om jag är ung och frisk?

Många fertilitetsexperter anser att män i åldrarna 18 till 25 borde frysa ner sina spermier. Detta på grund av att man aldrig vet vilka miljömässiga exponeringar eller hälsotillstånd man kan komma att möta under alla år innan man önskar få barn. Denna typ av infrysning kallas för "social infrysning". Det är idag betydligt vanligare bland kvinnor, där social infrysning har blivit en välkänd och socialt accepterad förebyggande åtgärd för att öka sina chanser i framtiden. 

 

Eftersom det är lika vanligt med fertilitetsbesvär hos kvinnor som män, och spermier tenderar att att vara mer välmående ju yngre man är, tror vi att man ska se social infrysning som ett sätt att optimera sina fertilitetschanser till sitt framtida jag. 

Hur framgångsrikt är behandling med frysta spermier?

Behandling med spermier som tidigare blivit infrysta är lika framgångsrikt som behandling med spermier som aldrig frysts in.

Hur länge kan mina spermier förvaras efter nedfrysning?

På obestämd tid.

Vad händer om jag inte förnyar min förvaring av spermierna?

Din förvaring av spermier kommer att förnyas automatiskt tills den dagen du önskar använda dem eller avsluta din prenumeration.

Vad händer när jag önskar använda mina spermier?

När du bestämmer dig för att du vill använda dina spermier, ska du ta kontakt med Nordic IVF där spermierna är nedfrysta och boka en tid. Därefter kommer de att hjälpa dig igenom hela processen.

 

Vad händer om jag inte använder alla mina spermier under en behandling?

Det finns flera alternativ för de spermier som inte kommer till användning under en behandling:

 

  • Spara dem för framtida behandling

  • Donera dem till andra som önskar bilda familj

  • Donera dem till forskning vilket möjliggör för forskarna att bättre förstå fertilitet. 

  • Kassera dem.

 

Hur avslutar jag min infrysning?

Om du önskar avsluta din infrysning så gör du det enkelt i ett par enkla steg:

1. Begär avslut av infrysning via vår Chatbot.


2. Identifiera dig med BankID 


3. Läs och godkänn villkoren för att avsluta din infrysning.

4. Klart! Du erhåller därefter ett bekräftelsemail på att din infrysning är avslutad. 

OBS! När du väl bekräftat och godkänt avslut av ditt abonnemang går det ej att ångra sig.

Vad
Vad är spermiefrysning? Spermiefrysning är en metod för att bevara spermier för framtida bruk. Spermiefrysning sker i 4 enkla steg:
1. Lämna ett spermaprov Lämna ett spermaprov på kliniken genom onani.
2. Analys Efter att spermaprovet är lämnat, tas det till laboratoriet för analys. Analysen fokuserar på att identifiera vitala spermier med en normal morfologi (utseende) och hög motilitet (rörlighet) för att bedömas lämpliga för nedfrysning.
3. Förberedelse Efter analysen tvättas sperman för att avlägsna det som inte ska frysas ner, såsom döda spermier. Därefter blandas sperman med en kryoprotektiv lösning som skyddar spermierna under nedfrysningen.
4. Nedfrysning Blandningen av sperma och kryoprotektiv lösning placeras i avlånga, smala rör och kyls sedan långsamt ned till väldigt låga temperaturer, i normala fall till ca -196°C, genom att använda sig av en speciell frysningsteknik som kallas för vitrifikation. Rören lagras sedan i flytande kvävetankar, där de kan hållas nedfrysta i många år eller till och med årtionden utan att förlora sin funktion.
  • CE-Certifierad CE-Certifierad
  • IVD IVD
Hur